Przeskocz do zawartości głównej

Monitorowanie wizualizacji

Można monitorować wizualizacje w hubie w chmurze i w Qlik Sense Mobile SaaS, co pozwala na przeglądanie wykresów bez otwierania jakichkolwiek aplikacji.

Wizualizację można wybrać i dodać ją do swojej przestrzeni prywatnej w hubie w chmurze. Wizualizacje można dodawać zarówno z arkuszy, jak i z funkcji Insight Advisor. Wizualizacje dodawane w ten sposób można znaleźć w obszarach Twoje wykresy na Stronie głównej w hubie w chmurze oraz w Katalogu: użyj filtru Wykresy. Wszelkie wybory zastosowane do wizualizacji są zachowywane po dodaniu do huba. Monitorowana wizualizacja aktualizuje się przy każdym przeładowaniu aplikacji źródłowej.

WskazówkaDodaj wizualizację do kolekcji Zawartość mobilna, aby udostępnić ją w Qlik Sense Mobile SaaS.

Wizualizacja w hubie

Wykres otwarty w hubie z rozwiniętymi szczegółami

Po otwarciu wykresu w hubie wykres pokazuje najnowszą wersję wykresu z ostatniego przeładowania danych w aplikacji źródłowej. Można przeglądać wykres, szczegóły wykresu i historię.

Informacja

W przypadku dodania wizualizacji z aplikacji, do której nie ma się już dostępu, zostanie wyświetlona ostatnia wersja wizualizacji, do której miało się dostęp.

Nie można dokonać wyboru na wykresie, ale można go obejrzeć w aplikacji źródłowej, klikając przycisk Wyświetl w aplikacji. Można, na przykład, zastosować zakładki lub zobaczyć, jak wykres zmienia się na podstawie nowych wyborów. Polecenie Wyświetl w aplikacji otwiera aplikację źródłową w formie wizualizacji z zastosowanymi zaznaczeniami. W przypadku wykresów wygenerowanych w funkcji Insight Advisor polecenie Wyświetl w aplikacji otwiera Insight Advisor w Arkuszu. Opcjonalnie można wyświetlić dodatkowe wykresy z tego samego wyszukiwania w funkcji Insight Advisor lub analizy.

Wyświetlić można czas ostatniego załadowania wykresu, datę utworzenia wykresu, znaczniki oraz aplikację źródłową i przestrzeń. Można otworzyć aplikację źródłową lub przestrzeń. W obszarze Wybory wyświetlane są wybory, które zostały zastosowane na wykresie po dodaniu go do huba.

Historia wykresu zawiera poprzednie wersje wykresu. Możesz wybrać poprzednie wersje do wyświetlenia. Historyczne wykresy możesz wyświetlać obok siebie, klikając 2 na innym historycznym wykresie. Możesz kliknąć 1 na wykresie, aby wyświetlić wykres historyczny po lewej stronie bieżącego wykresu. Przy każdym przeładowaniu danych aplikacji do Historii dodawana jest kolejna wersja. Wyświetlić można 10 poprzednich wersji wykresu.

Można edytować tytuł wykresu, klikając tytuł. Znaczniki można dodawać poprzez kliknięcie. Edytuj.

Monitorowanie wizualizacji w hubie w chmurze

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację i wybierz opcję Monitoruj w hubie.
 2. Opcjonalnie wybierz opcję Zapisz stan widoku arkusza, aby zablokować powiększenie i pozycję przewijania na monitorowanym wykresie.

  Informacja

  Zmiana danych może powodować, że punkty danych będą się wyświetlać poza widokiem.

 3. Opcjonalnie zmień nazwę wizualizacji.
 4. Opcjonalnie można dodać znaczniki do wizualizacji.
 5. Kliknij Monitoruj.
WskazówkaDodaj wizualizację do kolekcji Zawartość mobilna, aby udostępnić ją w Qlik Sense Mobile SaaS.

Usuwanie wizualizacji z hubów w chmurze

 1. W hubie w chmurze kliknij na wizualizacji Więcej i wybierz polecenie Usuń.
 2. Kliknij polecenie Usuń.

Ograniczenia

Monitorowanie wizualizacji ma następujące ograniczenia:

 • Poniższych wizualizacji nie da się monitorować:
  • Przycisk
  • Kontener

   Informacja

   Poszczególne wykresy w kontenerach można monitorować.

  • Panel filtrowania
  • Rozszerzenie Word cloud chart
  • Rozszerzenie wielokrotnego wskaźnika KPI
  • Rozszerzenie Trellis container
  • Rozszerzenia Dashboard bundle
  • Rozszerzenia niestandardowe
 • Po najechaniu kursorem na wartości na wykresie można przeglądać dane w etykietkach dla następujących wykresów:
  • Wykres słupkowy
  • Bullet chart
  • Rozszerzenie Wykres lejkowy
  • Wskaźnik KPI
  • Wykres liniowy
  • Wykres Mekko
  • Wykres organizacyjny

  • Wykres kołowy
  • Rozszerzenie Sankey chart
 • Ustawienie od prawej do lewej strony nie jest obsługiwane na monitorowanych wykresach.
 • Wybory z zakładek dynamicznych nie są obsługiwane na monitorowanych wykresach. Wybory w monitorowanej wizualizacji będą wyborami, które zostały zastosowane w wizualizacji po dodaniu jej do huba.
 • Poprzednie lub następne wybory z wyrażeń analizy zestawów nie są obsługiwane w monitorowanych wykresach.
 • Wartości zmiennych w monitorowanych wykresach są ustawiane i nie są aktualizowane, jeśli zmienią się w aplikacji źródłowej.
 • Wykresy w niestandardowych etykietkach nie będą uwzględniane w etykietkach podczas monitorowania wizualizacji.

Weź pod uwagę następujące ograniczenia dotyczące monitorowania wizualizacji w hubie. Te limity są sprawdzane po kliknięciu opcji Monitoruj w hubie. Jeśli przekroczysz jakiekolwiek limity, zobaczysz komunikat o błędzie.

 • Maksymalna liczba pól w wyborach: 125

 • Maksymalna liczba wartości pól w wyborach: 150 000 wartości pól w jednym lub wielu polach łącznie

 • Maksymalna liczba stanów alternatywnych: 125

 • Maksymalna liczba poprawek: 100

 • Maksymalna liczba zmiennych: 1100

 • Maksymalny rozmiar grafiki: 4000 x 4000 pikseli

 • Minimalny rozmiar grafiki: 5 x 5 pikseli w przypadku wykresów i 20 x 20 pikseli w przypadku arkuszy

Dowiedz się więcej