Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Vem kan arbeta med Qlik AutoML

Användaråtkomst till AutoML-resurser och -funktioner avgörs av följande kontroller:

  • Användarrättighet

  • Tilldelning av specifika säkerhetsroller

  • Åtkomst till det utrymme där resurserna finns

Se nedanstående avsnitt för information om varje krav.

Användarrättighet

För att få åtkomst till de flesta Qlik-AutoML-funktionerna behöver du Användarrättighet Professional eller Full User i klientorganisationen.

Användare med Analyzer-rättighet kan köra förutsägelser från ML-distributioner när en Qlik Sense-app används. Denna åtgärd kan inträffa när en skriptvisualisering använder en datakoppling till Qlik AutoML 8exempelvis Qlik AutoML-kopplingen till en anpassad API-koppling).

Säkerhetsroller i AutoML

Huvudadministratörer och servicekontoägaren kan arbeta tillsammans för att kontrollera vilka användare i klientorganisationen som kan använda Qlik AutoML. Den här kontrollen erhålls genom tilldelning av globala användarroller.

Varje roll definierar specifika åtkomstkontroller, beroende på vilka åtgärder som användaren vanligen kommer att utföra. Följande användarroller är tillgängliga:

  • Automl Experiment Contributor

  • Automl Deployment Contributor

En användare med rollen Automl Experiment Contributor skapar och hanterar vanligen ML-experimenten. Denne kan också visa ML-distributioner och skapa nya distributioner från experiment.

En användare med rollen Automl Deployment Contributor arbetar vanligen med ML-distributioner. De kan skapa och hanterar ML-distributioner och konfigurera och köra förutsägelser från de här distributioner. En användare med den här rollen kan också visa ML-experiment.

En användare kan ha båda rollerna samtidigt. Användare utan någon av rollerna kan inte visa eller komma åt AutoML-resurser.

Mer information finns i Behörigheter som beviljas via säkerhetsroller (användarbaserade prenumerationer) eller Behörigheter som beviljas via säkerhetsroller (kapacitetsbaserade prenumerationer).

Utrymmen

Experiment, ML-distributioner och datauppsättningar för förutsägelser lagras i Catalog. Filtrera efter typ eller använd samlingarna för att hitta dem enkelt.

Förutom säkerhetsrollerna för AutoML styrs behörigheter för att arbeta med AutoML dessutom av utrymmena där resurserna finns.

Förutom tillämpliga säkerhetsroller för AutoML behöver du också Private Analytics Content Creator-rollen för att skapa förutsägelser och lagra dem i ditt personliga utrymme.

För att arbeta med AutoML-resurser i ett delat eller hanterat utrymme behöver du tillämpliga AutoML-säkerhetsroller, och tillräckliga behörigheter i utrymmet. Mer information om vad som behövs för varje utrymme finns i:

Hantera experiment och ML-distributioner

I hubben kan huvudadministratörer och analysadministratörer utföra följande åtgärder utan några ytterligare säkerhetsroller eller utrymmesbehörigheter:

  • Visa alla experiment och ML-distributioner i utrymmet

  • Ta bort experiment och L-distributioner (endast huvudadministratörer kan ta bort de här tillgångarna från en annan användares personliga utrymme)

För andra åtgärder måste administratören ha den nödvändiga utrymmesrollen.

Huvud- och analysadministratörer kan hantera experiment och ML-distributioner från Hanteringskonsol. Mer information finns i Hantera experiment och ML-driftsättningar.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!