Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Anpassa din Qlik-AutoML-upplevelse

Du kan anpassa din Qlik Cloud-upplevelse så att dina interaktioner med Qlik-AutoML blir bättre.

Anpassa din hubb

Du kan förbättra din Qlik-AutoML-upplevelse genom att anpassa det som visas i molnhubben när du loggar in på en klientorganisation.

Du kan lägga till eller ta bort objekt från din Startsida genom att klicka på Anpassa ditt hem. Lägg till eller ta bort favoriter, specifika samlingar, data, ML-experiment och ML-distributioner för att få en smidigare interaktion med hubben.

Lägg till Qlik AutoML-element i dina favoriter genom att klicka på Lägg till i favoriter på elementet i hubben. Klicka på Ta bort från favoriter för att ta bort elementet från favoriter.

Du kan lägga till ett Qlik AutoML-element i en samling genom att högerklicka på det och välja Lägg till i samling Lägg till i samling.

Mer information finns i Qlik Cloud-analys-hubben.

Konfigurera meddelanden för Qlik AutoML

Som användare i Qlik Cloud-klientorganisationen kan du anpassa dina Qlik AutoML-meddelanden till dina inställningar. Varje enskild användares meddelandeinställningar är unika för den användaren. Meddelanden kan anpassas till hela klientorganisationen (global) eller till en särskilt delat eller hanterat utrymme. Meddelandeinställningar som tillämpas på utrymmesnivån åsidosätter de globala meddelandeinställningarna för det utrymmet.

Följ meddelanden kan justeras både på klientorganisations- och utrymmesGlnivån:

 • En ML-driftsättning har skapats

 • En experimentversion är klar

 • En modell har slutfört utbildningen

 • En prognos har skapats från en ML-driftsättning

Leveransalternativ för meddelanden

Välj minst ett alternativ för hur du vill bli meddelad.

Webbmeddelanden: I webbläsaren när du använder Qlik Cloud.

Push-meddelanden: Till din mobil om du har appen Qlik Sense Mobile SaaS installerad. Mer information finns i Hantera push-meddelanden.

E-post: Meddelanden skickas till e-postadressen som är registrerad för kontot.

Sammandrag för e-postmeddelanden: Utvalda meddelanden samlas i ett enda e-postmeddelande som skickas varje dag till adressen som är registrerad för kontot. Du kan ange en starttid för dina dagliga sammandrag.

För att tillfälligt stoppa leverans av alla meddelanden om pushmeddelanden, e-post och e-postsammandrag klickar du på Pausa meddelanden i det övre högra hörnet av sidan Profilinställningar. Webbmeddelanden kommer fortfarande att skickas. De här meddelandena kommer att pausas tills du återupptar dem genom att klicka på Återuppta meddelanden. Du kan återuppta dessa meddelanden på sidan Profilinställningar, i meddelandeinställningarna för ett utrymme, eller i meddelandeinställningarna för en individuell resurs (till exempel, ett meddelande). När du återupptar meddelanden kommer du inte att få de meddelanden som du skulle ha fått när dina meddelanden var pausade.

Globala meddelanden

Globala meddelandeinställningar konfigureras till att hantera en användares meddelanden för hela klientorganisationen.

 1. Öppna användarprofilmenyn och klicka på Profilinställningar.

 2. Klicka på Meddelanden.

 3. Expandera menyn för AutoML.

 4. Klicka på kryssrutorna för varje meddelandehändelse och leveransalternalternativ för att välja dina inställningar.

Mer information finns i Meddelanden.

Meddelanden på utrymmesnivå

Du kan konfigurera meddelandeinställningarna till att åsidosätta dina globala inställningar för ett visst utrymme

 1. Öppna ett delat eller hanterat utrymme i Katalog och klicka på Detaljer om utrymme.

 2. Klicka på Meddelanden.

 3. Expandera menyn för AutoML.

 4. Klicka på kryssrutorna för varje meddelandehändelse och leveransalternativ för att välja dina inställningar.

Alla skillnader mellan globala inställningar och inställningarna på utrymmesnivån listas i dina Profilinställningar under Undantag. Härifrån kan du redigera och ta bort meddelandeinställningar som konfigurerats på utrymmesnivån.

 1. Öppna användarprofilmenyn och klicka på Profilinställningar.

 2. Klicka på Meddelanden.

 3. Expandera önskad flik under Undantag och klicka på Redigera eller Återställ till standard.

Mer information finns i Hantera utrymmesmeddelanden.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!