Przeskocz do zawartości głównej

Narracje dotyczące danych

NA TEJ STRONIE

Narracje dotyczące danych

Narracje dotyczące danych pozwalają przygotować prezentację opartą na danych w aplikacji. W takiej narracji można używać zarejestrowanych migawek wybranych wizualizacji w połączeniu z tekstem, kształtami i efektami.

Podczas przygotowywania slajdów i narracji można kierować się potrzebami konkretnego grona odbiorców. W narracji można skupić się na kluczowych elementach i przedstawić przekonującą argumentację dotyczącą głównego przekazu.

Inną bardzo przydatną funkcją narracji dotyczących danych jest możliwość łatwego przełączania się między migawką w prezentacji a jej kontekstem w aplikacji. W kontekście tym można dokonywać nowych selekcji i kontynuować analizę od stanu pokazanego w prezentacji.

Po zakończeniu analizy można wznowić prezentację.

Rejestrowanie migawek

Tworzenie narracji rozpoczyna się od wykonania migawek w aplikacji. W prawym górnym rogu, użyj opcji Previous, aby przejść do arkusza Dashboard.

W prezentacji skupimy się na trzech największych regionach, analizując tendencje dotyczące sprzedaży.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację Sales per Region i wybierz polecenie Zarejestruj migawkę.

 2. W obszarze Region wybierz Nordic.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację Top 5 Customers i wybierz polecenie Zarejestruj migawkę.

 4. W oknie dialogowym adnotacji, które zostanie wówczas otwarte:

  1. W polu tekstowym adnotacji podaj „Nordic”.
  2. Kliknij poza oknem dialogowym adnotacji, aby je zamknąć.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację Quarterly Trend i wybierz polecenie Zarejestruj migawkę.

 6. W oknie dialogowym adnotacji, które zostanie wówczas otwarte:

  1. W polu tekstowym adnotacji podaj „Nordic”.
  2. Kliknij poza oknem dialogowym adnotacji, aby je zamknąć.
 7. W obszarze Region anuluj selekcję pozycji Nordic, a następnie dokonaj selekcji pozycji USA.

 8. Zarejestruj migawki tych samych wizualizacji co dla pozycji Nordic (Top 5 Customers i Quarterly Trend), opatrując je adnotacją „USA”.

 9. W obszarze Region anuluj selekcję pozycji USA, a następnie dokonaj selekcji pozycji Japan.

 10. Zarejestruj migawki tych samych wizualizacji co dla pozycji Nordic (Top 5 Customers i Quarterly Trend), opatrując je adnotacją „Japan”.

Zarejestrowaliśmy już wszystkie potrzebne migawki i możemy przystąpić do tworzenia slajdów z narracją dotyczącą danych.

Tworzenie prostej narracji

Utworzymy krótką, prostą narrację, tworząc tylko kilka slajdów z migawkami i tytułami. Przed każdym zestawem szczegółowych instrukcji podany jest zrzut ekranu slajdu.

Slajd 1

Slajd zatytułowany „Three largest regions” i trzy migawki wykresów kołowych.

Slide with a title and three snapshots.

 1. Na pasku narzędzi wybierz zakładkę Dodaj narrację.

  Zostanie wyświetlony edytor narracji dotyczących danych.

 2. Kliknij przycisk Text i przeciągnij tytuł na slajd.

 3. Podaj tytuł Three largest regions.

 4. Kliknij przycisk Snapshot , aby wyświetlić wcześniej zarejestrowane migawki.

 5. Przeciągnij na slajd migawkę wykresu kołowego Sales per Region.

 6. Zmień rozmiar wykresu kołowego i umieść wykres po lewej stronie slajdu.

 7. Kliknij przycisk Effects, aby otworzyć okno Biblioteka efektów.

 8. Przeciągnij na wykres kołowy opcję Dowolna wartość.

  Wartość USA zostanie automatycznie wyróżniona.

 9. Skopiuj wykres kołowy i wklej go obok pierwszego wykresu. Możesz do tego użyć skrótów Ctrl+C i Ctrl+V lub przycisków Duplicate i Paste z dolnego paska narzędzi.

 10. Na nowym wykresie kołowym kliknij przycisk Effects i wybierz opcję Nordic z listy Wybierz punkt danych.

 11. Postępując analogicznie jak przy drugim wykresie kołowym, utwórz trzeci wykres kołowy i wyróżnij pozycję Japan.

Slajd jest gotowy.

Slajdy 2–4

Slajd zatytułowany „Nordic” i dwie migawki wykresu słupkowego i wykresu liniowego.

Slide with one title and two snapshots.

Na slajdach 2–4 widać pięciu największych klientów i tendencję dotyczącą sprzedaży kwartalnej we wszystkich trzech regionach. Migawki są zapisywane w bibliotece w kolejności zarejestrowania, przy czym najnowsza jest wyświetlana na początku. Jeśli migawki zostały zarejestrowane zgodnie z opisanymi procedurami, na początku powinny się znajdować dwie migawki Japan, następnie dwie migawki USA, a na końcu pozostałe dwie, czyli Nordic.

 1. Kliknij przycisk Create new w lewym dolnym rogu, aby dodać pusty slajd.

 2. Kliknij przycisk Snapshot , aby wyświetlić migawki.

 3. Przeciągnij na slajd wykres słupkowy Top 5 Customers dla regionu Nordic.

 4. Przeciągnij na slajd wykres liniowy Quarterly Trend dla regionu Nordic.

 5. Kliknij przycisk Text i przeciągnij tytuł na slajd.

 6. Podaj tytuł Nordic.

 7. Ustaw rozmiary i pozycje tytułu i migawek zgodnie ze zrzutami ekranu.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy arkusz Nordic na osi narracji po lewej stronie i wybierz opcję Powiel aby utworzyć nowy arkusz, który posłuży za szablon dla następnego.
 9. Zmień tytuł na USA.
 10. Wybierz migawkę Top 5 Customers i kliknij przycisk Snapshot , aby otworzyć okno dialogowe Zastąp migawkę. Wybierz w nim drugą migawkę na liście. Jeśli instrukcje były wykonywane dokładnie, ma ona adnotację USA.

  Porada: Aby wyświetlić selekcje dokonane w tej wersji migawki, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przejdź do źródła. Następnie kliknij przycisk Powróć, aby wrócić do narracji.
 11. Zastąp migawkę Quarterly Trend w taki sam sposób, jak wcześniej migawkę Top 5 Customers.
 12. Powiel arkusz USA i zmień jego ustawienia, aby prezentował region Japan. Teraz wybierz migawki znajdujące się na początku listy w oknie dialogowym Zastąp migawkę. Jeśli instrukcje były wykonywane dokładnie, migawki mają adnotację Japan.

Analizując te slajdy, trzeba pamiętać, że dane za 2014 r. dotyczą wyników półrocznych. Ekstrapolacja danych na cały rok dałaby następnie różne prognozy dla różnych regionów.

Narracja jest gotowa. Kliknij przycisk Arrow right w lewym górnym rogu, aby odtworzyć prezentację. Do nawigacji służą przyciski strzałek w lewo i w prawo.

Zamknij narrację i dokonaj wszelkich potrzebnych modyfikacji. Pod slajdem dostępne są narzędzia do cięcia, kopiowania i wklejania, które przydają się przy edytowaniu prezentacji. Zawsze dostępny jest też panel z prawej strony.

Przełączanie między narracją dotyczącą danych a kontekstem aplikacji

Podczas prezentacji narracji dotyczącej danych można w każdej chwili przełączyć się do kontekstu w aplikacji. Kliknij migawkę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przejdź do źródła, aby otworzyć arkusz aplikacji, w którym zarejestrowano migawkę. Pozwala to dynamicznie reagować na pytania słuchaczy przez opuszczenie prezentacji i dokonanie odpowiedniej analizy danych.Aby powrócić do prezentacji po zakończeniu analizy, wystarczy kliknąć przycisk Narracje dostępny na pasku narzędzi.

Opcja przejścia do źródła przydaje się również do sprawdzania, czy używane są właściwe wykresy słupkowe i liniowe. Po wybraniu polecenia Przejdź do źródła możesz zobaczyć, który region jest wybrany w danej migawce.

Opcje dodatkowe

Jest jeszcze wiele innych opcji, które nie zostały wykorzystane w tej narracji. Zachęcamy do samodzielnych eksperymentów. Spróbuj dodać efekty do wykresu słupkowego. Dodaj nowy slajd i osadź w nim pełny arkusz aplikacji, w którym można dokonywać wyborów w trybie odtwarzania. Dodawaj adresy URL lub zakładki do ciągów tekstowych. Na odkrycie czeka jeszcze wiele innych funkcji.

Dziękujemy!

To już koniec tego kursu. Mamy nadzieję, że podane tu informacje będą przydatne, a kurs pokazał, że tworzenie aplikacji może być łatwe i przyjemne. Możliwości programu Qlik Sense daleko wykraczają poza pokazane tutaj funkcje. To dopiero początek!