Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevensbronnen voor apps in beheerde ruimten

Beheerde ruimten bieden beheerde toegang tot apps in de Qlik Cloud Analyse-hub. Apps die zijn gepubliceerd naar een beheerde ruimte, behouden de geladen gegevens in de app, maar bevatten niet hun gegevensbestanden of gegevensverbindingen. Dit stelt u in staat om tijdens het ontwikkelen van een app dummy-gegevens te gebruiken die u kunt vervangen met de werkelijke gegevens wanneer de app wordt gepubliceerd zonder dat u het load-script hoeft te wijzigen.

InformatieBeheerde ruimten zijn niet beschikbaar in Qlik Sense Business of Qlik Cloud Analyse Standaard.

Apps bevatten geen gegevensbronnen wanneer ze in een beheerde ruimte worden gepubliceerd. Het load-script van de app blijft echter ongewijzigd. Als u ruimtebewuste gegevensbronnen in uw load-script gebruikt, kunt u ontwikkelde gegevensbronnen in persoonlijke of gedeelde ruimten vervangen met de uiteindelijke gegevensbronnen wanneer de app aan de beheerde ruimte wordt toegevoegd. Dit helpt bij het toepassen van strikt gegevensbeheer voor apps en hun gebruikers in beheerde ruimtes.

Met syntaxis voor ruimtebewuste gegevensbronnen kunt u in het load-script specificeren dat de gegevensbronnen onderdeel uitmaken van de huidige ruimte in plaats van een specifieke ruimte. De app zoekt altijd in de huidige ruimte naar de gegevensbronnen. Als u dummy-gegevensverzamelingen en werkelijke gegevensverzamelingen met dezelfde naam gebruikt, kunnen gepubliceerde apps naadloos schakelen naar de uiteindelijke gegevensbronnen.

Voorbeelden van syntaxis voor ruimtebewuste gegevensbronnen

Bij dit voorbeeld wordt het bestand orders.csv geladen vanuit de huidige ruimte. Als de app bijvoorbeeld naar een andere ruimte wordt verplaatst, gebruikt deze het bestand orders.csv in de nieuwe ruimte.

LOAD * FROM [lib://:DataFiles/orders.csv];

Bij dit voorbeeld wordt de tabel Sales_data geladen via de gegevensverbinding DataSource in de huidige ruimte.

LIB CONNECT TO ':DataSource';
LOAD *;
SQL SELECT * FROM `Sales_data`;

Voor meer informatie over ruimtebewuste gegevensbronnen, raadpleegt u:

Best-practice-workflow voor beheerde apps en gegevens

Wat volgt is een voorbeeld van een best-practice-workflow voor beheerde apps en gegevensbronnen in beheerde ruimtes.

Er worden dummy-gegevensbronnen gemaakt met dezelfde namen als de werkelijke gegevensbronnen die in de beheerde ruimte worden gebruikt. Deze dummy-gegevensbronnen worden toegevoegd aan een gedeelde ruimte waarvoor de app-ontwikkelaars de machtiging Kan beheren, Kan bewerken of Kan gegevens bewerken in apps hebben. Ontwikkelaars nemen verwijzingen naar deze gegevensbronnen op in het load-script zodat het load-script in de huidige ruimte naar de gegevensbronnen zoekt. Zodra de apps gereed zijn, wordt de app gepubliceerd in de beheerde ruimte waar de beheerder van de beheerde ruimte de werkelijke gegevensbronnen toevoegt. De apps worden vervolgens gevuld met vertrouwelijke gegevens, terwijl de ontwikkelaars die niet te zien krijgen.

Bij deze werkwijze zijn drie primaire gebruikers betrokken:

 • Tenantbeheerder: De tenantbeheerder maakt de beheerde ruimte en wijst vervolgens gebruikers en rollen toe aan de beheerde ruimte.
 • Governed Manager: De gebruiker die verantwoordelijk is voor de toegang tot gevoelige gegevens en het beheer van de beheerde ruimtes
 • Ontwikkelaar: De gebruiker die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van apps voor de beheerde ruimte en het publiceren in de ruimte.
InformatieAnalysebeheerders en gebruikers met de rol Managed Space Creator kunnen ook beheerde ruimten maken.

Deze werkwijze bestaat uit vier stappen:

 1. Het maken van de ruimtes.
 2. Het toevoegen van dummy-gegevens en het ontwikkelen van de app.
 3. Het publiceren van apps in een beheerde ruimte die de werkelijke gegevens bevat.
 4. Het toevoegen van app-gebruikers aan de beheerde ruimte.

Het maken van een beheerde ruimte en gedeelde ruimtes

Eerst worden de ruimtes gemaakt en vervolgens worden hieraan gebruikers toegevoegd.

 1. De tenantbeheerder maakt de beheerde ruimte Veilige apps als bestemming voor de gepubliceerde en beheerde apps.
 2. De tenantbeheerder voegt twee leden toe aan Veilige apps:

  • De hoofdontwikkelaar van de app, de ontwikkelaar, wordt toegevoegd met de machtiging Kan publiceren.
  • De eigenaar van de beheerde app, de Governed Manager, wordt de eigenaar van de ruimte.
 3. De ontwikkelaar maakt de gedeelde ruimte Apps ontwikkelen voor het ontwikkelen van de beheerde apps. Extra ontwikkelaars kunnen worden toegevoegd met de rollen Kan bewerken en Kan gegevens bewerken in apps.

Apps met dummy-gegevens ontwikkelen

Vervolgens worden er dummy-gegevens toegevoegd en wordt de app ontwikkeld.

 1. De ontwikkelaar voegt dummy-testgegevens toe aan de ruimte Gegevens ontwikkelen. Deze gegevens kunnen eenmalig of in doorlopende ontwikkelscenario's worden gebruikt.

  Gegevens kunnen in een ruimte beschikbaar worden gesteld door een app toe te voegen en vervolgens een gegevensbron aan de app te koppelen. Zodra een gegevensbron aan een app in de ruimte is gekoppeld, is deze beschikbaar voor alle gebruikers met de rollen Kan bewerken en Kan bewerken in apps in de ruimte.

  InformatieGebruikers met Kan gegevens gebruiken kunnen ook de gegevensbronnen bekijken, en ze kunnen de gegevens overal gebruiken waar ze de machtiging hebben om apps te maken. Ze kunnen geen gegevensbronnen toevoegen, bewerken of verwijderen. Ze hebben geen machtigingen om apps weer te geven, toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.
 2. De ontwikkelaar ontwikkelt apps in de ruimte Apps ontwikkelen. Deze apps maken gebruik van ruimtebewuste scripts en zoeken altijd in de huidige ruimte naar de gegevensbronnen.

  Voor syntaxis voor ruimtebewuste verbindingen in editor voor laden van gegevens, raadpleegt u Verbinding maken met gegevensbronnen in load-scripts.

  Als ontwikkelaars Gegevensbeheer gebruiken, ontgrendelen ze het load-script voor het bewerken en bijwerken van de verwijzingen naar de gegevensbron voor gebruik met de syntaxis voor ruimtebewuste verbindingen.

Apps publiceren en definitieve gegevens toevoegen

De app is gepubliceerd naar de beheerde ruimte. De werkelijke gegevensbronnen worden toegevoegd aan de beheerde ruimte.

 1. Zodra de app gereed is voor publicatie, voegt de Governed Manager productiegegevens toe aan de ruimte Beveiligde apps.
 2. De ontwikkelaar publiceert de app vanuit Apps ontwikkelen in Beveiligde apps.
 3. De Governed Manager plant de ladingen van de app en bevestigt dat de app zonder fouten gegevens kan laden.

App-gebruikers aan de beheerde ruimte toevoegen

Tot slot worden de app-gebruikers aan de beheerde ruimte toegevoegd.

 1. De Governed Manager voegt leden met de rol Kan bekijken toe aan de beheerde ruimte Beveiligde apps. Deze gebruikers kunnen privé bladwijzers, snapshots en presentaties maken en openen.
 2. De Governed Manager voegt leden met de rol Kan bijdragen toe aan de beheerde ruimte Beveiligde apps. Deze gebruikers kunnen bovendien gemeenschappelijke werkbladen, presentaties en bladwijzers maken en gemeenschappelijke werkbladen publiceren in de gepubliceerde app.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!