Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Machtigingen voor beheerde ruimten voor gebruikers met Analyzer-rechten

Dit Help-onderwerp bevat tabellen die een overzicht geven van wat leden met Analyzer-rechten kunnen doen in een beheerde ruimte.

Voor informatie over het beheren van machtigingen in beheerde ruimten, inclusief speciale overwegingen, gaat u naar Rechten in beheerde ruimtes beheren.

Bij het toewijzen van ruimterollen voor een gebruiker met Analyzer-rechten moet u er rekening mee houden dat dit recht alleen is bedoeld voor gebruik van inhoud. Aan gebruikers met Analyzer-rechten moeten geen rollen voor ruimtebeheer worden toegewezen. Ga voor meer informatie naar Ruimtemachtigingen en gebruikersrechten.

Ruimteacties

Ruimteacties per ruimterol in een beheerde ruimte – Analyzer-rechten

Actie Kan beheren Kan publiceren Kan bijdragen Kan bekijken Heeft beperkte weergave Kan gegevens gebruiken
Zien of de ruimte bestaat Ja Ja Ja Ja Ja Nee

App-acties

App-acties – algemeen

Algemene app-acties per ruimterol in een beheerde ruimte – Analyzer-rechten

Actie Kan beheren Kan publiceren Kan bijdragen Kan bekijken Heeft beperkte weergave Kan gegevens gebruiken

Apps (opnieuw) publiceren naar deze ruimte

Als de app die wordt gepubliceerd zich in een gedeelde ruimte bevindt, hebt u ook de ruimterol Kan bewerken of hoger nodig in die gedeelde ruimte om de app te kunnen publiceren.

Nee Nee Nee Nee Nee Nee
De apps zien die in deze ruimte zijn gepubliceerd Ja Nee Ja Ja Ja Nee
Alle apps in de ruimte zien Ja Nee Ja Ja Ja Nee
Apps exporteren in de ruimte (alleen optie Exporteren zonder ruimte) Ja Nee Nee Nee Nee Nee
Toegang tot alleen de app verwijderen voor leden die geen lid zijn van de ruimte Ja Nee Nee Nee Nee Nee
Een app openen Ja Nee Ja Ja Ja Nee

Een app verwijderen

Ja Nee Nee Nee Nee Nee

App-acties – werkbladen, presentaties en visualisaties

Acties voor werkbladen, presentaties en visualisaties per ruimterol in een beheerde ruimte – Analyzer-rechten

Actie Kan beheren Kan publiceren Kan bijdragen Kan bekijken Heeft beperkte weergave Kan gegevens gebruiken
Privéwerkbladen aan de app toevoegen Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Privébladwijzers toevoegen aan de app Ja Nee Ja Ja Ja Ja
Privépresentaties toevoegen aan de app Ja Nee Ja Ja Nee Nee

Persoonlijke bladwijzers en presentaties publiceren en ongedaan maken in de Community

Ja Nee Ja Nee Nee Nee

Alle Community-bladwijzers en -presentaties privé maken in de app (publicatie ongedaan maken)

Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Momentopnames in de app maken Ja Nee Ja Ja Nee Nee
Een visualisatie in de Qlik Cloud Analyse-hub bewaken Ja Nee Ja Ja Nee Nee
Koppelingen naar werkbladen makenJaNeeNeeNeeNeeNee

App-acties – uitgebreide analyses

Acties voor uitgebreide analyses per ruimterol in een beheerde ruimte – Analyzer-rechten

Actie Kan beheren Kan publiceren Kan bijdragen Kan bekijken Heeft beperkte weergave Kan gegevens gebruiken
Zoeken naar app-velden in Insight Advisor Chat Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Zoeken naar masteritems voor apps in Insight Advisor Chat Ja Ja Nee Ja Ja Ja
Insight Advisor Chat en factoranalyse in- en uitschakelen Ja Nee Nee Nee Nee Nee

Factoranalyses maken, beheren, opnieuw uitvoeren, weergeven en verwijderen

Ja Nee Ja Ja Nee Nee

App-acties – opmerkingen

Acties voor opmerkingen in een app per ruimterol in een beheerde ruimte – Analyzer-rechten

Actie Kan beheren Kan publiceren Kan bijdragen Kan bekijken Heeft beperkte weergave Kan gegevens gebruiken
Opmerkingen toevoegen Ja Nee Ja Ja Ja Nee

Alle opmerkingen in de ruimte vermelden

Om alle inhoud van een opmerking weer te geven, moet een opmerking worden gedeeld met de gebruiker op opmerkingsniveau. Leden van een ruimte krijgen toegang tot een opmerking als de opmerking met een lid individueel is gedeeld.

Ja Nee Nee Nee Nee Nee

De ruimte in de ruimte verwijderen

De eigenaar van de opmerking kan deze ook verwijderen.

Ja Nee Nee Nee Nee Nee

App-acties – rapportages

Rapportacties per ruimterol in een beheerde ruimte – Analyzer-rechten

Actie Kan beheren Kan publiceren Kan bijdragen Kan bekijken Heeft beperkte weergave Kan gegevens gebruiken
Maak verbinding met de app in de Qlik-add-in voor Microsoft Excel Ja Nee Ja Ja Ja Nee

De sectie Rapportage weergeven en gebruiken in de app

Ja Nee Nee Nee Nee Nee

Scriptacties

Scriptacties per ruimterol in een beheerde ruimte – Analyzer-rechten

Actie Kan beheren Kan publiceren Kan bijdragen Kan bekijken Heeft beperkte weergave Kan gegevens gebruiken

Scripts (opnieuw) publiceren naar deze ruimte

Als het script dat wordt gepubliceerd zich in een gedeelde ruimte bevindt, hebt u ook de ruimterol Kan bewerken of hoger nodig in die gedeelde ruimte om het script te kunnen publiceren.

Nee Nee Nee Nee Nee Nee
De scripts zien die in deze ruimte zijn gepubliceerd Ja Nee Ja Ja Ja Nee
Alle scripts zien in de ruimte Ja Nee Ja Ja Ja Nee
Een script openen Ja Nee Ja Ja Ja Nee

Een script verwijderen

Ja Nee Nee Nee Nee Nee

Acties voor gegevensbronnen

Acties voor gegevensbronnen per ruimterol in een beheerde ruimte – Analyzer-rechten

Actie Kan beheren Kan publiceren Kan bijdragen Kan bekijken Heeft beperkte weergave Kan gegevens gebruiken
Gegevensbron in de ruimte tonen Ja Nee Nee Nee Nee Ja
Gegevensbron in de ruimte maken Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Gegevensbestanden in de ruimte dupliceren Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Gegevensbestanden verplaatsen tussen ruimten Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Gegevensbron uit de ruimte verwijderen Ja Nee Nee Nee Nee Nee

Gegevensverbindingen in de ruimte bewerken

De gebruiker moet de verbindingseigenaar zijn.

Ja Nee Nee Nee Nee Nee
Gegevensbron profileren Ja Nee Nee Nee Nee Nee
Eigenschappen voor gegevensbronnen bewerken en toepassen in de ruimte Ja Nee Nee Nee Nee Nee
App op basis van gegevens maken Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Open gegevensverbinding of bestand voor opnieuw laden van app Ja Nee Nee Nee Nee Ja
Binair laden vanuit apps in ruimte Nee Nee Nee Nee Nee Ja

AutoML-acties

De beveiligingsrollen worden gebruikt om te beheren welke gebruikers in de Qlik Cloud-tenant met AutoML kunnen werken. Elke rol verleent een andere set machtigingen voor AutoML‑hulpbronnen. De rollen worden toegewezen door een beheerder. De rollen zijn:

  • Automl Experiment Contributor

  • Automl Deployment Contributor

Naast beveiligingsrollen, definiëren ruimterollen de mogelijkheid van gebruikers om acties in gezamenlijke ruimten uit te voeren. Zie de onderstaande tabellen voor de beveiligings- en ruimterollen die zijn vereist voor elke AutoML‑actie.

ML-experimenten kunnen niet in een beheerde ruimte worden gemaakt.

Gebruikers met Analyzer-rechten hebben een beperkte set machtigingen voor ML-implementaties.

Machtigingen die zijn gerelateerd aan het gebruik van voorspellingsgegevens (bijvoorbeeld het openen of profileren van de gegevensverzameling, of het gebruik ervan in een app) zijn over het algemeen hetzelfde als acties van gegevensbronnen.

Ga voor meer informatie naar Wie kan werken met Qlik AutoML.

Acties voor AutoML‑implementaties en voorspellingen per ruimterol in een beheerde ruimte – Analyzer-rechten
Actie

Eigenaar (ruimte)

Kan beheren Kan publiceren Kan bijdragen Kan bekijken Heeft beperkte weergave Kan gegevens gebruiken

Voorspelling uitvoeren (op basis van configuratie, realtime API of met de Qlik AutoML-connector)

U hebt ook de rol Automl Deployment Contributor nodig.

Ja Nee Nee Nee Nee Nee Ja

Acties voor bedrijfswoordenlijsten voor alle gebruikersrechten

De gebruikersrol Steward wordt door een beheerder toegewezen aan gebruikers. Deze beveiligingsrol wordt gebruikt om de gebruikerstoegang tot functies van bedrijfswoordenlijsten te beheren. Voor sommige acties van bedrijfswoordenlijsten is de rol Steward niet vereist.

Gebruikers met de rol Kan bekijken in een ruimte of met wie de woordenlijst is gedeeld, kunnen termen in de woordenlijst bekijken. Gebruikers met de machtigingen Kan bijdragen of Kan beheren in de ruimte kunnen niet-geverifieerde termen bewerken.

Gebruikers met Professional- of Full User-recht, evenals gebruikers met Analyzer-rechten, kunnen met bedrijfswoordenlijsten werken.

Acties voor een bedrijfswoordenlijst per ruimterol en gebruikersrol in een beheerde ruimte – Analyzer-rechten

Actie

Eigenaar (ruimte)

Kan beheren Kan publiceren Kan bijdragen Kan bekijken Heeft beperkte weergave Kan gegevens gebruiken
Woordenlijsten in de ruimte tonen Ja Ja Nee Ja Ja Ja Nee
Een woordenlijst openen (alleen detailpagina) Ja Ja Nee Ja Ja Ja Nee
Woordenlijst en termen weergeven Ja Ja Nee Ja Nee Ja Nee

Woordenlijst uit deze ruimte verplaatsen

U hebt ook de rol Steward nodig.

Ja Ja Nee Ja Nee Nee Nee

Woordenlijst naar deze ruimte verplaatsen

U hebt ook de rol Steward nodig.

Ja Ja Nee Ja Nee Nee Nee

Een woordenlijst maken

U hebt ook de rol Steward nodig.

Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee

Instellingen en pagina van de woordenlijst bewerken

U hebt ook de rol Steward nodig.

Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee

Een woordenlijst verwijderen

U hebt ook de rol Steward nodig.

Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Een term toevoegen in de woordenlijst Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Term bewerken niet in geverifieerde status Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee

Term bewerken in geverifieerde status

U hebt ook de rol Steward nodig.

Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Term verwijderen niet in geverifieerde status Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee

Term verwijderen in geverifieerde status

U hebt ook de rol Steward nodig.

Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee

Status van een term wijzigen naar/van Geverifieerd

U hebt ook de rol Steward nodig.

Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Status van een term wijzigen tussen andere statussen dan Geverifieerd Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Categorieën maken, bewerken, verwijderen Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee

Acties voor opmerkingen

Acties voor opmerkingen per ruimterol in een beheerde ruimte – Analyzer-rechten

Actie Kan beheren Kan publiceren Kan bijdragen Kan bekijken Heeft beperkte weergave Kan gegevens gebruiken
Opmerkingen toevoegen Ja

Nee

Ja Ja Ja Nee

Alle opmerkingen in de ruimte vermelden

Om alle inhoud van een opmerking weer te geven, moet een opmerking worden gedeeld met de gebruiker op opmerkingsniveau. Leden van een ruimte krijgen toegang tot een opmerking als de opmerking met een lid individueel is gedeeld.

Ja Nee Nee Nee Nee Nee

De ruimte in de ruimte verwijderen

De eigenaar van de opmerking kan deze ook verwijderen.

Ja Nee Nee Nee Nee Nee

Overe contentacties

Andere contentacties per ruimterol in een beheerde ruimte – Analyzer-rechten

Actie Kan beheren Kan publiceren Kan bijdragen Kan bekijken Heeft beperkte weergave Kan gegevens gebruiken
Algemene koppelingen maken, bewerken en verwijderen Ja Nee Nee Nee Nee Nee

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!