Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji

W przeglądzie aplikacji arkusze, zakładki i narracje można ustawić jako publiczne lub prywatne. Można również zmienić kolejność arkuszy i narracji.

Aby móc wyświetlać publiczne arkusze, zakładki i narracje, potrzebne jest uprawnienie Może wyświetlać w powiązanej przestrzeni udostępnionej. Możesz także wyświetlać zawartość publiczną w poszczególnych udostępnionych Ci aplikacjach. Aby można było ustawić te elementy jako publiczne lub prywatne w przestrzeni udostępnionej, potrzebne są uprawnienia Może edytować lub wyższe w danej przestrzeni.

Informacje dotyczące wymaganych uprawnień do publikowania i ustawiania zawartości aplikacji jako prywatnej w przestrzeni zarządzanej zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych.

Nowe elementy dodawane do przeglądu aplikacji są zawsze prywatne. Elementy prywatne są widoczne tylko dla ich właściciela. Jeśli ustawisz element jako publiczny, wówczas nie jesteś już jego właścicielem. Jeśli ustawisz element jako prywatny, wówczas stajesz się jego właścicielem.

Kolejność arkuszy i narracji można zmieniać, przeciągając je.

InformacjaJeśli nie możesz przeciągać arkuszy, aby zmienić ich kolejność, wyłącz Tryb ekranu dotykowego. Kliknij przycisk nawigacji (Nawigacja) i użyj przełącznika dla Nawigacja.

Ustawianie zawartości aplikacji jako publicznej w przestrzeniach udostępnionych

Ustawianie zawartości aplikacji jako publicznej

Aby udostępnić publicznie prywatne arkusze, zakładki i narracje, należy mieć jedną z następujących ról w przestrzeni udostępnionej:

 • Właściciel

 • Może zarządzać

 • Może edytować

Aby ustawić publiczne arkusze, zakładki i narracje jako prywatne, wymagana jest jedna z wymienionych powyżej ról w przestrzeni.

Uprawnienia te dotyczą użytkowników Qlik Cloud z uprawnieniem profesjonalnym lub pełnymi uprawnieniami. Więcej informacji o uprawnieniach w przestrzeniach udostępnionych zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych.

Poniższa procedura przedstawia sposób ustawienia arkusza prywatnego jako publicznego. Ten sam proces służy do ustawiania prywatnych zakładek i narracji jako publicznych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz przegląd aplikacji i sprawdź, czy otwarta jest właściwa karta (w przypadku arkuszy jest to karta Arkusze. Inaczej będzie w przypadku Zakładek lub Narracji).
 2. W obszarze Moje arkusze znajdź arkusz, który chcesz ustawić jako publiczny.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij arkusz i z listy rozwijanej wybierz opcję Ustaw jako publiczne.

  Ustaw arkusz jako publiczny

  Ustawianie arkusza jako publicznego przy użyciu listy rozwijanej.

Po wykonaniu tej czynności Twój arkusz staje się publiczny. Nie jesteś już jego właścicielem.

Ustawianie zawartości aplikacji jako prywatnej

Aby ustawić publiczne arkusze, zakładki i narracje jako prywatne, należy mieć jedną z następujących ról w przestrzeni udostępnionej:

 • Właściciel

 • Może zarządzać

 • Może edytować

Poniższa procedura przedstawia sposób ustawienia arkusza publicznego jako prywatnego. Ten sam proces służy do ustawiania publicznych zakładek i narracji jako prywatnych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz przegląd aplikacji i sprawdź, czy otwarta jest właściwa karta (w przypadku arkuszy jest to karta Arkusze. Inaczej będzie w przypadku Zakładek lub Narracji).
 2. W obszarze Arkusze publiczne znajdź arkusz, który chcesz ustawić jako prywatny.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij arkusz i z listy rozwijanej wybierz opcję Ustaw jako prywatne.

Po wykonaniu tej czynności stajesz się właścicielem arkusza.

Dodawanie zawartości społeczności w przestrzeniach zarządzanych

W aplikacji, która została już opublikowana w przestrzeni zarządzanej, możesz publikować i cofać publikację arkuszy, zakładek oraz narracji w Społeczności. Aby wykonać te czynności, musisz mieć wymaganą rolę i uprawnienia w przestrzeni. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych.

Aby uzyskać więcej informacji o nawigacji w przestrzeniach zarządzanych, zobacz temat Korzystanie z aplikacji w przestrzeniach zarządzanych.

Publikowanie zawartości aplikacji w Społeczności

Poniższa procedura przedstawia sposób publikowania arkusza prywatnego w Społeczności. Ten sam proces jest używany do publikowania prywatnych zakładek i narracji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz przegląd aplikacji i sprawdź, czy otwarta jest właściwa karta (w przypadku arkuszy jest to karta Arkusze. Inaczej będzie w przypadku Zakładek lub Narracji).
 2. W obszarze Moje arkusze znajdź arkusz, który chcesz opublikować w Społeczności.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij arkusz i z listy rozwijanej wybierz opcję Opublikuj.

Usuwanie zawartości aplikacji ze Społeczności

Poniższa procedura pokazuje, jak cofnąć publikację arkusza Społeczności i ustawić go jako prywatny. Ten sam proces jest używany do cofania publikacji zakładek i narracji Społeczności.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz przegląd aplikacji i sprawdź, czy otwarta jest właściwa karta (w przypadku arkuszy jest to karta Arkusze. Inaczej będzie w przypadku Zakładek lub Narracji).
 2. W obszarze Moje arkusze znajdź arkusz, którego publikację chcesz cofnąć w Społeczności.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij arkusz i z listy rozwijanej wybierz opcję Cofnij publikację.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!