Przeskocz do zawartości głównej
Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji

NA TEJ STRONIE

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji

W przeglądzie aplikacji arkusze, zakładki i narracje można ustawić jako publiczne lub prywatne. Można również zmienić kolejność arkuszy i narracji.

Nowe elementy dodawane do przeglądu aplikacji są zawsze prywatne. Elementy prywatne są widoczne tylko dla ich właściciela. Publiczne arkusze, zakładki i narracje są widoczne dla każdego. Jeśli ustawisz element jako publiczny, wówczas nie jesteś już jego właścicielem. Jeśli ustawisz element jako prywatny, wówczas stajesz się jego właścicielem.

Kolejność arkuszy i narracji można zmieniać, przeciągając je.

InformacjaJeśli nie możesz przeciągać arkuszy, aby zmieniać ich kolejność, wyłącz w menu globalnym Tryb ekranu dotykowego.

Ustawianie arkusza jako publicznego

Podane informacje dotyczą arkuszy, zakładek i narracji.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz aplikację w przeglądzie aplikacji.
  2. W obszarze Moje arkusze znajdź arkusz, który chcesz ustawić jako publiczny.
  3. Prawym przyciskiem myszy kliknij arkusz i z listy rozwijanej wybierz opcję Ustaw jako publiczne.

    Ustaw arkusz jako publiczny

    Ustawianie arkusza jako publicznego przy użyciu listy rozwijanej.

Po wykonaniu tej czynności Twój arkusz staje się publiczny. Nie jesteś już jego właścicielem.

Ustawianie arkusza jako prywatnego

Podane informacje dotyczą arkuszy, zakładek i narracji.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz aplikację w przeglądzie aplikacji.
  2. W obszarze Arkusze publiczne znajdź arkusz, który chcesz ustawić jako prywatny.
  3. Prawym przyciskiem myszy kliknij arkusz i z listy rozwijanej wybierz opcję Ustaw jako prywatne.

Po wykonaniu tej czynności stajesz się właścicielem arkusza.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE: