Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Veldwaarden in een tabel als null-waarden instellen

Op de kaart Null-waarden instellen kunt u selecteren dat distinctieve waarden in een dimensieveld in Qlik Sense als null-waarden moeten worden behandeld.

Als null-waarden in uw brongegevens bijvoorbeeld worden voorgesteld door een X, kunt u de kaart Null-waarden instellen gebruiken om in te stellen dat die waarde in Qlik Sense moet worden behandeld als null-waarde. Als uw tabel velden met lege ruimten bevat, kunt u deze instellen als null-waarden met behulp van de kaart Null-waarden instellen. U kunt de kaart Null-waarden instellen ook gebruiken om ongewenste waarden uit uw gegevens te verwijderen door deze waarden in te stellen als null-waarden.

Als u een specifieke variabele als uw null-waarde wilt gebruiken, kunt u de standaard null-waarde, - (Null), vervangen met behulp van de kaart Vervangen. Ga voor meer informatie naar Veldwaarden in een tabel vervangen.

Voor velden die maximaal 5000 afzonderlijke waardes bevatten, kunt u de veldwaarden instellen op Null.

De kaart Null-waarden instellen bestaat uit twee secties: Bijzondere waarden en Handmatige null-waarden. Wanneer u waarden selecteert in Bijzondere waarden, worden deze toegevoegd aan Handmatige null-waarden. Wanneer u de null-waarden toepast, worden alle exemplaren van de geselecteerde waarden in de gegevens van het veld op null ingesteld. U kunt afzonderlijke of alle waarden herstellen die als null-waarde zijn ingesteld.

Veldwaarden als null-waarden instellen

 1. Selecteer in Gegevensbeheer een tabel en klik op Bewerken.
 2. Selecteer een veld.
 3. Klik op de gegevensprofileringskaart op de kaart Null-waarden instellen.
 4. Selecteer onder Bijzondere waarden de waarden die u als null-waarde wilt instellen.
 5. Klik op Null-waarden instellen.

Handmatig als null-waarde ingestelde waarden herstellen

 1. Selecteer in Gegevensbeheer een tabel en klik op Bewerken.
 2. Selecteer een veld.
 3. Klik op de gegevensprofileringskaart op de kaart Null-waarden instellen.
 4. Voer op de kaart Null-waarden instellen onder Handmatige null-waarden een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Annuleren achter de waarden die u niet langer als null-waarde wilt instellen.
  • Klik op Alles verwijderen om alle als null-waarde ingestelde waarden te herstellen.
 5. Klik op Null-waarden instellen.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!