Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevens koppelen in de tabeleditor

U kunt aangepaste koppelingen maken met velden in andere tabellen via Koppelen in het veldmenu van de tabeleditor van Gegevensbeheer.

In veel gevallen is het eenvoudiger om uw koppelingen te beheren in de weergave Koppelingen.

Gewoonlijk zijn dit de meest gebruikelijke gevallen waarin u een aangepaste koppeling moet maken in plaats van de aanbevelingen te volgen:

 • U weet met welke velden de tabellen moeten worden gekoppeld, maar de score voor dit tabellenpaar is te laag om te worden weergegeven in de lijst met aanbevelingen.

  Maak een koppeling op basis van een enkel veld in elke tabel.

 • De tabellen bevatten meer dan één gemeenschappelijk veld en zij moeten worden gebruikt voor het vormen van de koppeling.

  Maak een samengestelde sleutel.

Een koppeling maken via een enkel veld

Als de twee tabellen gerelateerde gegevens bevatten, maar de koppelingen wordt niet weergegeven als aanbevolen, kunt u een aangepaste koppeling definiëren in de tabeleditor. Hiermee wordt een sleutelveld gemaakt voor het koppelen van de tabellen.

Doe het volgende:

 1. Klik in het overzicht van Gegevensbeheer op Bewerken op een van de tabellen die u wilt koppelen.

  De tabeleditor wordt geopend.

 2. Selecteer Koppelen in het veldmenu van het veld dat u wilt gebruiken in het sleutelveld.

  De editor Tabellen koppelen wordt geopend met een voorbeeldweergave van het veld dat u hebt geselecteerd in de linkertabel. Nu moet u selecteren welk veld moet worden gekoppeld met de rechtertabel.

 3. Klik op Tabel selecteren en selecteer de tabel waarmee moet worden gekoppeld.
 4. Klik op Nieuwe maken en selecteer het veld waarmee u wilt koppelen.

  In de tabel aan de rechterkant worden voorbeeldgegevens weergegeven van het veld dat u hebt geselecteerd. Nu kunt u de linkertabel vergelijken met de rechtertabel om te controleren of zijn overeenkomende gegevens bevatten. U kunt zoeken in de tabellen met Zoeken om het vergelijken gemakkelijker te maken.

 5. Voer een naam in voor het sleutelveld dat wordt gemaakt in Naam.

  Het is niet mogelijk dezelfde naam te gebruiken als een bestaand veld in een van beide tabellen.

 6. Klik op Koppelen.

De tabellen zijn nu gekoppeld door de twee velden die u hebt geselecteerd, via een sleutelveld. Dit wordt aangegeven met Koppelen. Klik op Koppelen om opties weer te geven voor het bewerken of verbreken van de koppeling.

Een samengestelde sleutel maken

Als twee tabellen meer dan één gemeenschappelijk veld bevatten die tot een zouden leiden, maakt Qlik Sense een synthetische sleutel om de koppeling te verwerken. De aanbevolen manier om dit te verhelpen is via het maken van een samengestelde sleutel. Dit kan worden gedaan door een aangepaste koppeling te maken die alle velden bevat die moeten worden gekoppeld.

Doe het volgende:

 1. Klik in het overzicht van Gegevensbeheer op Bewerken op een van de tabellen die u wilt koppelen.

  De tabeleditor wordt geopend.

 2. Selecteer Koppelen in het veldmenu van een van de velden die u wilt opnemen in het samengestelde sleutelveld.

  De editor Tabellen koppelen wordt geopend met een voorbeeldweergave van het veld dat u hebt geselecteerd in de linkertabel.

 3. Klik op Nieuwe maken om de andere velden toe te voegen die u wilt opnemen in het samengestelde sleutelveld.

  De voorbeeldweergave wordt bijgewerkt met de gegevens van de samengestelde sleutel.

  Nu moet u selecteren welk veld moet worden gekoppeld met de rechtertabel.

 4. Klik op Tabel selecteren om de velden te selecteren die u wilt opnemen in het samengestelde sleutelveld.
 5. Klik op Nieuwe maken en selecteer het veld waarmee u wilt koppelen. U moet deze selecteren in dezelfde volgorde als in de linkertabel.

  U kunt het interpreteren van de gegevens in de sleutel gemakkelijker maken door tevens scheidingstekens toe te voegen.

  In de tabel aan de rechterkant worden voorbeeldgegevens weergegeven van het veld dat u hebt geselecteerd.

  Nu kunt u de linkertabel vergelijken met de rechtertabel om te controleren of zijn overeenkomende gegevens bevatten. U kunt zoeken in de tabellen met Zoeken om het vergelijken gemakkelijker te maken.

 6. Voer een naam in voor het sleutelveld dat wordt gemaakt in Naam.
 7. Klik op Koppelen.

De tabellen zijn nu gekoppeld door de velden die u hebt geselecteerd, via een samengesteld sleutelveld.

Beperkingen

Er gelden tevens enkele beperkingen voor het gebruik van samengestelde sleutels.

 • Het is niet mogelijk om een samengestelde sleutel in een aaneengeschakelde tabel te wijzigen.
 • Als u een berekend veld gebruikt in een samengestelde sleutel, wordt de uitdrukking van het berekende veld uitgevouwen in de uitdrukking van de samengestelde sleutel. Er is geen verwijzing naar het berekende veld. Met andere woorden, als u het berekende veld bewerkt, wordt de samengestelde sleutel niet bijgewerkt.

Een koppeling bewerken

U kunt een koppeling bewerken om de naam ervan te wijzigen of de gekoppelde velden te wijzigen.

Doe het volgende:

 1. Klik op Koppelen om het koppelingsmenu weer te geven.
 2. Klik op Bewerken om de koppeling te bewerken.

De editor Tabellen koppelen wordt geopend en u kunt de naam van de koppeling wijzigen of de gekoppelde velden wijzigen.

Een koppeling verbreken

Als u een koppeling tot stand hebt gebracht tussen twee tabellen die niet nodig is, kunt u deze koppeling verbreken.

Doe het volgende:

 1. Klik op Koppelen om het koppelingsmenu weer te geven.
 2. Klik op Koppeling verbreken om de koppeling te verbreken.

De tabellen zijn nu niet langer gekoppeld.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!