Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Velden verbergen voor analyse

U kunt gegevensvelden verbergen als u niet wilt dat deze beschikbaar zijn bij het maken van visualisaties in werkbladweergave of in Inzichtenadviseur.

U kunt bijvoorbeeld velden hebben die alleen worden gebruikt om een ander veld te berekenen. U kunt deze velden in Gegevensbeheer verbergen zodat ze niet beschikbaar zijn in het bedrijfsmiddelenvenster van werkbladen of in Inzichtenadviseur, maar wel beschikbaar blijven in Gegevensbeheer en de Editor voor het laden van gegevens. Dit kan worden gebruikt om informatie te verwijderen die mogelijk redundant of onnodig is voor de huidige analyse of inzichten, zodat alleen relevante informatie wordt opgenomen, wat het lezen en analyseren eenvoudiger maakt.

Bij het verbergen van een veld blijven alle bestaande relaties die het veld heeft, zoals koppelingen of het gebruik bij berekeningen, bewaard. Als een veld momenteel in gebruik is, zoals in een masteritem of in een bestaand diagram, blijft het daar beschikbaar. Het zal echter niet beschikbaar zijn voor gebruik in nieuwe masteritems of visualisaties tot het opnieuw wordt getoond.

Informatie

U kunt al uw verborgen velden weergeven in Gegevensbeheer door naar de Editor voor het laden van gegevens te gaan en de automatisch gegenereerde sectie te openen. Alle verborgen velden worden vermeld als TAG FIELD <field name> WITH '$hidden';

Een veld verbergen voor analyse

  1. Klik op Menu boven de koptekst van het veld.

  2. Klik op Verbergen in analyse.

Het veld is nu verborgen in werkbladweergave en Inzichtenadviseur. Bij verborgen velden is Weergeven toegevoegd boven de koptekst van het veld.

Een verborgen veld tonen

  1. Klik op Menu of Weergeven boven de koptekst van het veld.
  2. Klik op In analyse weergeven.

Het veld is nu beschikbaar in werkbladweergave en Inzichtenadviseur. De Weergeven boven de koptekst van het veld wordt verwijderd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!