Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Veldtypen wijzigen

Wanneer gegevens worden toegevoegd, interpreteert Qlik Sense het veldtype van elk veld. De volgende veldtypen worden momenteel ondersteund:

 • algemeen Algemeen
 • Datum en tijd Datum
 • Tijd Tijdstempel
 • Kaart Geogegevens

Als de gegevens niet correct zijn geïnterpreteerd, kunt u het veldtype aanpassen. U kunt ook de invoer- en weergavenotatie van een gegevens- of tijdstempelveld wijzigen.

Open de tabeleditor door op Bewerken te klikken op de gegevenstabel die u wilt bewerken.

Het is niet altijd mogelijk om het veldtype of de weergavenotatie van een veld te wijzigen.

 • De tabel is het resultaat van een aaneenschakeling van twee of meer tabellen.
 • Het veld wordt al herkend als datum of tijdstempel.

Ervoor zorgen dat een veld met datum of tijdstempel correct wordt herkend

Als een datum- of tijdstempelveld niet wordt herkend als datum of tijdstempel, doordat het is gemarkeerd met algemeen Algemeen, kunt u ervoor zorgen dat het correct wordt geïnterpreteerd.

Doe het volgende:

 1. Klik op algemeen boven de koptekst van het veld.

  Het dialoogvenster voor datumnotatie verschijnt.

 2. Wijzig Veldtype in Datum of Tijdstempel.
 3. Wijzig de opmaakreeks in Invoernotatie om de datum correct te interpreteren. U kunt een voorbereide notatie kiezen in de keuzelijst of een eigen opmaakreeks schrijven.

  Ga voor meer informatie naar Beschrijvingen van conventies voor getal- en tijdnotaties.

  InformatieHet is niet mogelijk om enkele aanhalingstekens in de opmaakreeks te gebruiken.
 4. Als u een andere weergavenotatie wilt gebruiken dan de standaardnotatie in uw app, schrijft of selecteert u een opmaakreeks in Weergavenotatie.

  Als u het veld leeg laat, wordt de standaardnotatie van de app gebruikt.

De weergavenotatie van een veld met een datum of tijdstempel wijzigen

Elke app heeft standaard weergavenotaties voor datum- en tijdstempelvelden. U kunt de weergavenotatie voor een afzonderlijk datum- of tijdstempelveld wijzigen.

Doe het volgende:

 1. Klik op Datum en tijd of Tijd boven de koptekst van het veld.

  Het dialoogvenster voor datumnotatie verschijnt.

 2. Wijzig de opmaakreeks in Weergavenotatie. Gebruik een voorbereide notatie uit de keuzelijst of schrijf een eigen opmaakreeks.

  Ga voor meer informatie naar Beschrijvingen van conventies voor getal- en tijdnotaties.

Een veldtype wijzigen in geografische gegevens

Als een veld met waarden voor bijvoorbeeld namen van plaatsen en landen of ISO-symbolen niet als geografische gegevens worden herkend, kunt u het veldtype wijzigen in Geogegevens.

 1. Klik op algemeen boven de koptekst van het veld.

  Het dialoogvenster voor datumnotatie verschijnt.

 2. Selecteer Geogegevens in de vervolgkeuzelijst bij Veldtype.
 3. Selecteer het type geografische gegevens in de vervolgkeuzelijst bij Geogegevens.

  U kunt kiezen uit de opties Plaats, Land, Landcode ISO2 en Landcode ISO3. ISO2 en ISO3 zijn van ISO 3166, de ISO-codes (International Standards Organization) voor landen. ISO2 bevat codes van twee tekens en ISO3 bevat codes van drie tekens. Bijvoorbeeld: de codes voor Zweden zijn SE en SWE.

  Wanneer u een ISO-code toewijst, moet u erop letten dat de waarden in het veld overeenkomen met de code die u toewijst. Als u ISO3 aan een veld voor een code van twee tekens toewijst, worden de locatiecoördinaten niet correct toegewezen.

 4. Selecteer als gegevens voor Plaats het gerelateerde veld in de tabel dat geografische gegevens voor landen bevat.

  Het kan zijn dat er slechts één gerelateerd landenveld is maar het is mogelijk dat er meerdere velden zijn met geografische gegevens voor landen. Bijvoorbeeld: één veld kan lange namen bevatten, zoals Frankrijk en een ander veld waarin landen op landcodes worden ingedeeld, zoals ISO2. De velden verschijnen echter alleen in de lijst Bijbehorend land als ze zijn ingedeeld als Geogegevens.

  Als geen enkel veld is ingedeeld als een landenveld met Geogegevens, dan wordt de lijst Bijbehorend land niet weergegeven wanneer u een veld indeelt als Plaats.

Als het veldtype Geogegevens aan een veld wordt toegewezen, hetzij door de gebruiker, hetzij automatisch door Qlik Sense, wordt hieraan, in de vorm van een punt of polygoongegevens, een veld met geografische coördinaten gekoppeld. De bijbehorende velden met de coördinaten zijn zichtbaar in de gegevensmodelviewer. Deze coördinaten zijn vereist voor apps die gebruikmaken van kaartobjecten.

Velden die geografische informatie bevatten in de vorm van namen of codes, zoals postcodes, kunnen niet worden gebruikt voor toewijzing tenzij ze zijn ingedeeld als Geogegevens-velden.

De velden waaraan het type Geogegevens is toegewezen, blijven tekenreekswaarden bevatten, zoals Mexico en MX, maar wanneer ze worden gebruikt in een Kaart-object, komen de toewijzingscoördinaten van de velden die de punten of polygonen bevatten.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!