Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Metingsgegevens groeperen in bereiken

Metingen kunnen aanvullend inzicht voor analyses bieden wanneer ze worden gegroepeerd in bereiken en worden gebruikt als dimensies in visualisaties.

Als een veld bijvoorbeeld de leeftijden van klanten bevat, kunt u de waarden groeperen op leeftijdsklasse. Met de gegevensprofileringskaart Bucket kunt u veldgegevens groeperen in bereiken, waarbij een nieuw veld met de opgegeven groeperingen wordt gemaakt. U opent de kaart Bucket door een tabel in Gegevensbeheer te bewerken en een tabelveld te selecteren dat is ingesteld als een meting op de kaart Overzicht.

Vereisten

U kunt metingen groeperen in bereiken met velden die voldoen aan de volgende vereisten:

 • De velden moeten zijn geclassificeerd als een meting op de kaart Overzicht.
 • De velden moeten minstens 10 distinctieve waarden bevatten.

  Gebruik van de kaart Bucket wordt niet aanbevolen voor velden met waarden in een laag bereik. U kunt er wel voor kiezen om de kaart Bucket te gebruiken met niet-aanbevolen velden.

 • Waarden in het veld mogen niet meer dan 20% gemengde types bevatten.

  Gebruik van de kaart Bucket wordt niet aanbevolen voor velden met gemengde waardetypen. U kunt er wel voor kiezen om de kaart Bucket te gebruiken met niet-aanbevolen velden.

Informatie

Bucket-velden die met de kaart Bucket zijn gemaakt, worden als dimensie gecategoriseerd op de kaart Overzicht. Op bucket-velden kan echter geen aangepaste volgorde worden toegepast met behulp van de kaart Volgorde. Bucket-velden kunnen niet worden gebruikt in berekende velden.

Overzicht

De kaart Bucket suggereert het aantal groeperingen, biedt een voorbeeldweergave van de groeperingen en heeft een schuifbalk met uw groeperingen waarmee u de naam en het waardebereik van elke bucket kunt wijzigen. U kunt het gesuggereerde aantal groeperingen wijzigen door een nieuw aantal in te voeren in het veld Bucket. Qlik Sense ondersteunt een maximum van 20 buckets en een minimum van 2 buckets. Nieuwe buckets worden aan de rechterkant van uw bucketbereik toegevoegd en buckets worden van rechts naar links verwijderd. Als u geen van de individuele buckets hebt aangepast, wordt het bereik van de buckets zo aangepast dat ze evenwichtig worden verdeeld binnen het waardebereik van het veld. Als u het aantal buckets wijzigt nadat u een individuele bucket hebt aangepast, worden nieuwe buckets rechts van het bereik van de bucket toegevoegd en krijgen een waardenbereik dat gelijk is aan de grootte van de op één na meest rechtse bucket.

De boxplot Voorbeeld van gegevensbuckets geeft een overzicht van de gegevens in de buckets, met een telling van het aantal distinctieve waarden in elke bucket. Het diagram wordt bijgewerkt als u de buckets verandert. Als er geen waarden in een bucket zitten, heeft het geen staaf op het diagram.

Met de schuifbalk Bucket kunt u de buckets bewerken. Door op een bucket-segment te klikken kunt u het bereik van de bucket instellen, de naam van de bucket wijzigen, of de bucket geheel verwijderen. Als u de muisaanwijzer op de bucket plaatst worden de naam van de bucket en het bereik van de waarden getoond. De buckets krijgen standaard een naam waarbij het waardebereik van de bucket wordt uitgedrukt als een intervalnotatie. Het bereik van een bucket omvat waarden van de beginwaarde tot, maar niet tot en met, de eindwaarde.

Wanneer u het waardebereik van één enkele bucket aanpast, verschuift Qlik Sense de waarden van alle buckets zodat er geen lacunes en overlappingen ontstaan en tegelijkertijd de bestaande kwantitatieve bereiken van de andere buckets zoveel mogelijk worden gerespecteerd. De meest linkse bucket heeft nooit een ondergrens en de meest rechtse bucket heeft nooit een bovengrens. Hiermee kunnen ze altijd alle waarden vastleggen die anders buiten de ingestelde bereiken van al de buckets zou vallen. Het aanpassen van de ondergrens van een bucket wijzigt de bereiken van de buckets aan de rechterkant, het aanpassen van de bovengrens van een bucket wijzigt de buckets aan de linkerkant.

Wanneer u buckets van een veld maakt, wordt een nieuw veld gemaakt die alle buckets die toegewezen zijn aan de rijen omvat, inclusief hun desbetreffende metingswaarden uit het bronveld. Standaard krijgt het de naam <veld> (gebucketed). Dit veld kan een andere naam worden gegeven, worden gekoppeld en worden verwijderd, net zoals andere tabelvelden. U kunt in het gegenereerde bucket-veld de opties voor het maken van buckets bewerken door een veld in de tabel te selecteren en daar de opties voor het maken van buckets te wijzigen. U kunt meerdere bucket-velden maken vanuit hetzelfde metingsveld, de bron.

Metingen groeperen

Doe het volgende om metingswaarde in bereiken te groeperen:

 1. Open de kaart Bucket.
 2. Optioneel kunt u het aantal buckets wijzigen.
 3. Optioneel kunt u de individuele buckets aanpassen.
 4. Optioneel kunt u de handmatige aanpassingen aan buckets opheffen en de standaardinstellingen opnieuw instellen.
 5. Maak het veld met buckets.

De kaart Buckets openen

Doe het volgende:

 1. Selecteer in Gegevensbeheer een tabel en klik op Bewerken.
 2. Selecteer een veld als u een nieuwe groep waardebereiken maakt.
 3. Selecteer een buckets-veld als u een bestaand bucket-veld bewerkt.

Het aantal buckets wijzigen

Wijzigen van het aantal buckets voegt buckets toe of verwijdert ze van het einde van het bereik.

Doe het volgende:

 • Voer op de kaart Bucket een nieuw nummer in voor Buckets.

Een bucket aanpassen

U kunt de naam van een bucket wijzigen, het waardebereik van een bucket aanpassen, of een bucket verwijderen.

Tip

Als u buckets aanpast, wordt aanbevolen de buckets in de volgende volgorde aan te passen: van het meest linkse bucket-segment tot het meest rechtse bucket-segment.

De naam van een bucket wijzigen

Doe het volgende:

 1. Klik op de kaart Bucket op het bucket-segment.
 2. Vul in het naamveld een nieuwe naam in.
 3. Klik op een willekeurige plek buiten het bucket-segment om de wijzigingen toe te passen.

Het waardebereik van een bucket aanpassen

Informatie

Als u probeert om decimale waarden te gebruiken zult u ze handmatig in moeten voeren in de velden Van en Tot.

Doe het volgende:

 1. Klik op de kaart Bucket op het bucket-segment.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Vul achter Van en Tot de nieuwe waarden in om het bereik van de bucket in te stellen.

   Een bucket omvat de waarden tussen de waarde in Van tot, maar niet tot en met, de waarde in Tot.

  • Pas de schuifbalken van het segment aan om het bereik van de bucket in te stellen.
 3. Klik op een willekeurige plek buiten het bucket-segment om de wijzigingen toe te passen.

Een bucket verwijderen

Doe het volgende:

 1. Klik op de kaart Bucket op het bucket-segment.
 2. Klik op Verwijderen.

De buckets van een veld opnieuw instellen

Met het opnieuw instellen van buckets herstelt u de instellingen van de bucket-kaart naar de standaardinstellingen. Als dit een metingsveld is, is de standaardtoestand de door Qlik Sense aanbevolen toestand voor het maken van buckets. Als dit een bucket-veld is, is de standaardtoestand de toestand van het veld nadat voor de laatste keer op Buckets maken is geklikt.

Doe het volgende:

 • Klik op de kaart Bucket op Standaardinstellingen herstellen.

Een bucket-veld maken

Doe het volgende:

 1. Klik op de kaart Bucket op Buckets maken.
 2. Klik op OK.

Het nieuwe veld met de gegevensgroepering is toegevoegd aan de tabel.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!