Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Aanbevolen procedures voor het stellen van vragen in Inzichtenadviseur

Leer de aanbevolen procedures voor het stellen van vragen met behulp van Inzichtenadviseur en Insight Advisor Chat.

Analysetypen begrijpen

Als u een vraag in natuurlijke taal stelt in Inzichtenadviseur, kunt het type analyse beschrijven dat u wilt uitvoeren. Het type analyse wordt bepaald door de vraagstelling en de combinatie van dimensies en metingen in de vraag. Als u bijvoorbeeld vraagt Toon winst per productcategorie en bedrijfsnaam, krijgt u een uitsplitsing in plaats van een feit omdat dit de geschikte analyse is voor twee dimensies en één meting.

TipAls u een vraag in natuurlijke taal hebt gebruikt, kunt u op klikken om de filters te bekijken die vanuit uw vraag zijn gegenereerd.

De volgende tabel toont vijf van de meest gebruikte analysetypen. Voor een beschrijving van andere analysetypen raadpleegt u Inzichtenadviseur-analysetypen.

Veelgebruikte analysetypen
Analysetype Beschrijving Dimensies Metingen
Afwijking (piek) Identificeer afwijkende pieken door patronen in historische gegevens te analyseren. 1 datum-/tijdsdimensie 1
Berekende meting (KPI) Vat prestaties samen in een bedrijfssegment of dimensie met behulp van een key performance indicator (KPI). 0 1-2
Clustering (K-means) Cluster gegevenspunten op basis van overeenkomsten van 2 metingen in een dimensie met behulp van een machine-learning k-means algoritme. 1 2
Rangorde Rangschik dimensiewaarden op basis van het relatief belang van een meting. 1-2 1
Relatief belang Toont de omvang van de dimensiewaarden die bijdragen aan het geheel. Kan ook worden gebruikt om een Pareto- of 80-20 bijdrage-analyse uit te voeren. 1 1

Als u niet de analyses krijgt waarnaar u op zoek bent, kunt u Analysetypen van Insight Advisor gebruiken. Hiermee kunt u het analysetype en de gegevens selecteren die u in de analyse wilt gebruiken. Ga voor meer informatie naar Analyses maken door analysetypen te selecteren.

Filters gebruiken om vragen te stellen

U kunt filters gebruiken in uw vragen in natuurlijke taal. Het gebruik van filters is een goede manier om uw gegevens te analyseren op basis van verschillende perspectieven en om inzichten te genereren. Inzichtenadviseur ondersteunt de volgende typen filters:

 • Categoriefilters

 • Metingfilters

 • Relatieve tijdfilters

Inzichtenadviseur gebruikt een voorbeeldlijst van waarden van uw gegevens bij het bepalen van filters voor een vraag. Filters hebben de volgende beperkingen:

 • Tekstvelden met meer dan 200 tekens worden uitgesloten van de profilering van Inzichtenadviseur.
 • Er kan in vragen worden gezocht naar velden die zijn verborgen van het gegevensmodel.

Categoriefilters

U kunt categoriefilters toevoegen aan een vraag in Inzichtenadviseur. U kunt verwijzen naar een dimensiewaarde in uw vraag om specifieke items op te nemen of uit te sluiten. U kunt maximaal drie waarden in uw vraag opnemen.

Categoriefilters

Waardetype

Voorbeeldvragen

Herkende zinnen in natuurlijke taal

Opnemen

Wat zijn de verkopen voor klanten in Londen?

Wat zijn de verkopen in Londen en wat zijn de verkopen in Boston?

Wat zijn de verkopen in Boston?

Aan

In

Voor

Met

Hebt

Uitsluiten

Wat zijn de verkopen exclusief Boston?

Wie zijn klanten niet in Florida?

Exclusief

Niet in

Niet voor

Zijn niet

Hebben geen

Zonder

Niet uit

Buiten

Categoriefilters hebben de volgende beperkingen:

 • Inzichtenadviseur herkent geen samentrekkingen zoals isn't of haven't. Gebruik de volledige vorm, zoals is not of have not.

 • Inzichtenadviseur herkent geen uitsluitingsfilters die zijn gebruikt in combinatie met datums, zoals exclusief vorig jaar.

Metingfilters

U kunt metingfilters toevoegen aan uw vraag. Hiermee kunt u items zonder gekoppelde metingwaarden en items met metingwaarden identificeren die voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Metingfilters

Waardetype

Voorbeeldvragen

Herkende zinnen in natuurlijke taal

Groter

Welke klanten hadden een winst groter dan 25%?

Groter dan

Groter dan

Minder

Wat zijn de verkopen per klanten met minder dan 10K aan licenties?

Kleiner dan

Gelijk

Welke accounts hadden de verkoopvertegenwoordiger James?

Is

Is gelijk aan

Gelijk aan

=

Tussen

Welke producten wegen tussen 10 lb en 20 lb?

Ligt tussen

Tussen

Nee

Wie zijn vertegenwoordigers die geen verkopen hebben?

Die geen

Hebben geen

Metingfilters hebben de volgende beperkingen:

 • Samenstellingsfilters zoals minder dan of gelijk aan (<=) en meer dan of gelijk aan (>=) worden niet ondersteund. We raden aan om tussen te gebruiken om vergelijkbare resultaten te tonen. Gebruik bijvoorbeeld toon producten met verkopen tussen 10 en 20 in plaats van toon producten met verkopen meer dan 10 en minder dan 20.

 • U kunt niet vragen toon verkopen > 100. Vraag in plaats daarvan: toon verkopen waar verkopen > 100.

Relatieve tijdfilters

Bepaalde tijdgerelateerde termen worden ondersteund bij het stellen van vragen. Relatieve tijdfilters kunnen worden gebruikt om een analyse te omschrijven, zoals jaar tot heden, of maand ten opzichte van maand.

Relatieve tijdfilters

Waardetype

Voorbeeldvragen

Herkende zinnen in natuurlijke taal

Na

Toon alle facturen met factureringsdatum na 2019.

Sinds

Na

Later dan

Voor

Wat is de winst voor 2019?

In

Voor

Aan

Voor

Welke verkopen zijn vroeger dan 2018?

Voor

Vroeger dan

Jaar

Wat is de winst voor dit jaar?

Zo

Huidig

Vorige

Laatste

Volgend n jaar

Vergelijking

Wat zijn de verkopen in 2022 in vergelijking tot 2021?

VS

VS.

Ten opzichte van

In vergelijking tot

Ten opzichte van

Periodevergelijking

Toon de laatse 4 verkoopperioden.

Laatste n perioden

Periodevergelijking

Maand/kwartaal

Hoeveel bestellingen hadden we afgelopen maand?

Hoeveel bestellingen hadden we dit kwartaal?

Zo

Huidig

Vorige

Laatste

Volgende n maand

Kwartaal

Relatieve tijdfilters hebben de volgende beperkingen:

 • Datumfilters worden berekend op basis van de huidige datum.

 • Vragen met weken als tijdsperiode worden niet ondersteund.

 • Relatieve tijdfilters werken alleen voor de Gregoriaanse kalender. Fiscale kalenders worden niet ondersteund. Als u een vraag wilt stellen over een fiscale periode, kunt u een categoriefilter gebruiken. Bijvoorbeeld: toon verkopen waar fiscal_order_quarter Q1 2014 is.

Vragen stellen met wiskundige bewerkingen

Inzichtenadviseur voert geen wiskundige bewerkingen uit als reactie op vragen in natuurlijke taal. Deze kan in enkele gevallen wel aggregaties uitvoeren.

Inzichtenadviseur stelt u bijvoorbeeld niet in staat om twee velden samen te voegen. U kunt echter wel het aantal items in een simpele dimensie tellen.

Aggregaties

Waardetype

Voorbeeldvragen

Herkende zinnen in natuurlijke taal

Aantal

Hoeveel producten?

Hoeveel regio's zijn er?

Aantal

Getal

Hoeveel

Som

Wat zijn de totale kosten voor elk product?

Som

Totaal

Gemiddelde

Wat zijn de gemiddelde kosten dit jaar?

Gemiddelde

Gem.

Minimum

Wat zijn de minimale kosten?

Min.

Minimum

Minimaal

Maximum

Wat is de regio met de maximale verkopen?

Max.

Maximum

Vragen met aggregaties hebben de volgende beperkingen:

 • U kunt niet vragen naar aggregaties van een mastermeting. Mastermetingen hebben al een gedefinieerde aggregatie.

 • Als toegang tot de app is beperkt, hebben gebruikers geen toegang tot velden, zoals in een gepubliceerde app, en kunt u deze velden niet aggregeren. Dit komt overeen met het maken van een app. U kunt bijvoorbeeld geen KPI maken op basis van een masterdimensie. U kunt echter een mastermeting maken zoals customer count die Inzichtenadviseur-gebruikers kunnen gebruiken om vragen te stellen.

Insight Advisor Chat gebruiken

Deze aanbevolen procedures tonen u hoe u op een effectievere manier vragen kunt stellen en met Insight Advisor Chatverschillende typen inzichten kunt krijgen van uw gegevens.

Vragen stellen met Automatisch invullen

Inzichtenadviseur herkent invoer als deze door de gebruiker wordt ingevoerd. Er verschijnt een vervolgkeuzelijst met automatisch ingevulde invoer voor alle overeenkomende velden, masteritems en gegevenswaarden. Voor gebruikers met de machtiging Alleen-lezen verschijnen alleen masteritems en de waarden voor masteritems in de vervolgkeuzelijst voor Automatisch invullen. Als een masteritem een drill-downdimensie is, zijn er geen overeenkomende waarden.

Vervolgkeuze-opties bij het gebruik van Automatisch invullen

Een afbeelding toont een vraag in het zoekvak van Insight Advisor en de verschillende vervolgkeuze-opties die zijn verbonden aan een trefwoord in de vraag.

Een serie vragen stellen

Insight Advisor Chat onthoudt bepaalde aspecten van eerdere vragen om je te helpen het juiste antwoord te krijgen. U stelt bijvoorbeeld de vraag toon totale verkopen, gevolgd door en voor tabak. U ontvangt verkoopresultaten voor tabak omdat Inzichtenadviseur heeft onthouden dat u geïnteresseerd bent in de verkopen.

Insight Advisor Chat met contextgevoelig antwoord

Afbeelding toont berichten in Insight Advisor Chat en dat Insight Advisor Chat antwoorden kan retourneren die contextafhankelijk zijn.

Tegelijkertijd worden tijdfilters onthouden als de vorige vraag een meting en een tijdfilter bevatte. U kunt ook vragen naar meerdere dimensiewaarden binnen de context van meerdere metingen. U kunt bijvoorbeeld vragen toon verkopen en winst voor leverancier waarbij SupplierCountry niet Duitsland is en leverancier niet Gal Export is.

Als u een vervolgvraag stelt en niet wilt dat Inzichtenadviseur een opgeslagen tijdflter of meting toepast, moet u Huidig geanalyseerde app sluiten.

Spelling en Inzichtenadviseur

Verkeerd gespelde woorden worden niet door Inzichtenadviseur herkend. Uw vragen moeten betrekking hebben op bestaande velden en waarden, inclusief, maar niet beperkt tot: dimensies, masteritems en metingen.

Dit heeft ook betrekking op fuzzy overeenkomsten, waarbij delen van woorden worden gebruikt om grotere woorden te vertegenwoordigen. Deze worden alleen herkend als de poging voor het overeenkomen van de specifieke fuzzy is ingebouwd in de woordenlijst van de bedrijfslogica van de app.

InformatieIn sommige gevallen kan Inzichtenadviseur de meervoudsvorm van een veldnaam niet herkennen, zoals hoeveel landen. U vraagt mogelijk hoeveel landen heb ik. Een andere optie is om een synoniem landen toe te voegen voor het veld land met behulp van Woordenlijst in Bedrijfslogica.Ga voor meer informatie naar Synoniemen toevoegen aan Inzichtenadviseur.

Toegankelijkheid en Inzichtenadviseur

Inzichtenadviseur herkent spraakinvoer met behulp van de functionaliteit Spraakherkenning in Google Chrome. U kunt spraakinvoer inschakelen door op de microfoon te klikken in de Inzichtenadviseur chat.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!