Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Aanbevolen procedures voor het gebruik van bedrijfslogica.

Leer hoe u een nuttige woordenlijst en logische modellen voor app-gebruikers maakt. Een gebruikersspecifieke bedrijfslogica stelt gebruikers in staat om uw apps snel en effectief te gebruiken.

Wat is bedrijfslogica in Qlik Cloud?

Bedrijfslogica definieert hoe Insight Advisor uw gegevens interpreteert en omgaat met alternatieve termen voor waarden in uw gegevensmodel. Bedrijfslogica van Qlik Cloud bestaat uit twee delen: het logische model en de woordenlijst.

Wat is het logische model?

Het logische model van een app is het conceptuele model dat Insight Advisor gebruikt bij het genereren van inzichten. Het is gemaakt op basis van het onderliggende gegevensmodel van een app. Elke app beschikt over één logisch model. Velden en masteritems vormen de belangrijkste componenten van het logische model. Ze zijn georganiseerd in groepen. Groepen geven een conceptuele koppeling of relatie aan tussen velden of masteritems. Bovendien bevat het logische model informatie over de mogelijke relaties tussen groepen.

Het logische model heeft direct invloed op de manier waarop Insight Advisor werkt. Als een gebruiker bijvoorbeeld een veld selecteert om een trendanalyse te tonen, probeert Insight Advisor een datumveld te zoeken dat onderdeel uitmaakt van een primaire kalendergroep. Als het veld Sales was, zou Insight Advisor prioriteit geven aan een veld zoals Order Date in plaats van het veld Employee Birth Date.

App-ontwikkelaars kunnen een consistente ervaring voor hun gebruikers garanderen door tijdens de ontwikkelingsfase een logisch model te maken voordat ze een app publiceren.

Wat is de woordenlijst?

U maakt woordenlijsten in Woordenlijst onder Bedrijfslogica in het tabblad Voorbereiden. Woordenlijsten helpen om vragen in natuurlijke taal te verbeteren. U kunt woordenlijsten bijvoorbeeld voor het volgende gebruiken:

  • Alternatieve namen voor velden, masteritems en waarden toevoegen.

  • Namen voor gecodeerde waarden definiëren.

  • Definieer het analysetype voor Insight Advisor dat gebruikt moet woorden voor bepaalde termen of vragen.

  • Stel voorbeeldvragen voor gebruikers beschikbaar.

Voorbeeldvragen maken voor gebruikers

U kunt voorbeeldvragen maken om de gebruikers van uw app richtlijnen te bieden bij het stellen van vragen aan Insight Advisor in een app. De vragen moeten relevant zijn voor het type analyse dat gebruikers van uw app willen uitvoeren. Voorbeeldvragen helpen gebruikers om de structuur en invoereisen te begrijpen voor het stellen van vragen.

Uw voorbeeldvragen moeten gebruikers helpen om directe en simpele vragen te stellen die Insight Advisor gemakkelijk kan herkennen. Gebruikers moeten terminologie gebruiken die standaard is voor de sector, al is dit afhankelijk van het feit of u synoniemen voor bedrijfslogica hebt toegevoegd.

Zo herkent Insight Advisor geen items die niet aanwezig zijn in het gegevensmodel. Als u vraagt toon aanbestedingen die we hebben gewonnen, zal Insight Advisor de term we hebben gewonnen niet begrijpen. In plaats daarvan moet u vragen toon aanbiedingen waar gevolgd door het veld waarbij winnen overeenkomt met waar.

TipU kunt functies zoals woordenlijst gebruiken om zinnen zoals we hebben gewonnen te verbinden met uw onderliggende gegevens. Insight Advisor zal deze zinnen vervolgens begrijpen:

Zie Voorbeeldvragen toevoegen aan Insight Advisor voor instructies voor het maken van voorbeeldvragen.

Synoniemen maken voor Insight Advisor

Veel bedrijven gebruiken hun eigen terminologie voor metingen zoals winst, winstgevendheid en zelfs prestaties. U kunt synoniemen toevoegen aan de woordenlijst van uw bedrijfslogica om gebruikers in staat te stellen om vragen te stellen met behulp van hun eigen terminologie. Door aangepaste termen toe te voegen aan uw woordenlijst, zorgt u dat gebruikers die niet de exacte spelling van een veld gebruiken toch vragen kunnen stellen en Insight Advisor kunnen gebruiken.

Insight Advisor herkent de metingen, dimensies en velden die zijn gedefinieerd in uw app. Als u bijvoorbeeld vraagt wat zijn mijn verkopen, en uw gegevensmodel bevat een meting met de naam winst, weet Insight Advisor niet dat dit synoniemen zijn. Door verkopen toe te voegen als synoniem van de meting winst, zal Insight Advisor uw vraag correct beantwoorden. U kunt bedrijfslogica gebruiken om deze termen te verbinden of andere termen te koppelen.

Zie Synoniemen toevoegen aan Insight Advisor voor instructies voor het maken van synoniemen.

Termen koppelen met aangepaste analyse

U kunt koppelingen voor aangepaste analyse toevoegen zodat bepaalde termen of zinnen specifieke analyses in Insight Advisor retourneren. Dit kan u helpen om uw gebruikers de verwachte resultaten te bieden als ze vragen stellen aan Insight Advisor.

Een algemeen manager geeft er mogelijk de voorkeur aan om de verkopen te zien op volgorde van de verkoopvertegenwoordigers. U kunt de term prestaties koppelen zodat er altijd een rangschikkingsdiagram wordt geretourneerd wanneer deze term wordt gebruikt in een vraag.

Zie Aangepaste analyses toevoegen aan Insight Advisor voor instructies voor het maken van aangepaste analyses.

Nieuwe gegevens beheren in het logische model

Als u nieuwe gegevens toevoegt aan uw app nadat u bedrijfslogica hebt gemaakt, worden deze items, velden en metingen weergegeven als niet-gegroepeerde items in uw logische model. Niet-gegroepeerde items worden niet gebruikt door Insight Advisor. U moet ze handmatig groeperen in het logische model om ze beschikbaar te maken in Insight Advisor.

Waarschuwing U kunt klikken op Standaardinstellingen herstellen om bedrijfslogica een nieuw standaard logisch model te laten maken op basis van uw nieuwe gegevens. Door te klikken op Standaardinstellingen herstellen worden uw wijzigingen van het logische model verwijderd, inclusief pakketten, hiërarchieën of gedrag dat u hebt gemaakt.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!