Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Inzichtenadviseur-analysetypen

Inzichtenadviseur biedt resultaten in verschillende analysetypen. Deze analysetypen bieden de aanbevolen visualisaties voor gegenereerde diagrammen.

Er worden verschillende analysetypen gebruikt, afhankelijk van de invoer van de zoekopdracht en de kenmerken van uw gegevens. De Qlik Cognitive Engine bepaalt het beste analysetype voor uw zoekopdracht, afhankelijk van de beschikbare gegevens. In de volgende tabel worden de analysetypen beschreven. Niet alle voorwaarden voor elk analysetype worden weergegeven. Wanneer u een Inzichtenadviseur-analyse bewerkt, worden in de tabel ook diagrammen weergegeven die mogelijk als alternatief beschikbaar zijn.

Analysetypen
Analysetype Beschrijving Dimensies Metingen
Afwijking (piek)

Identificeer afwijkende pieken door patronen in historische gegevens te analyseren.

1 datum-/tijdsdimensie 1
Afwijking (trend)

Identificeer wijzigingspunten door het analyseren van patronen in historische gegevens. Door detectie van wijzigingspunten worden momenten geïdentificeerd waarop zich aanzienlijke wijzigingen voordoen in het onderliggende proces dat de gegevens genereert. Dit kunnen plotselinge wijzigingen in de basislijn of trends in de gegevens zijn. Het kunnen ook verschuivingen in de hoeveelheid ruis in de gegevens zijn.

De regels van de combinatiegrafiek volgen de meting en staven geven mogelijke afwijkingen in wijzigingspunten weer.

1 datum-/tijdsdimensie 1
Uitsplitsing Bekijk geneste dimensies van gegevens die een uitsplitsing tonen van gerelateerde bijdragen voor een meting. 2-3 1
Uitsplitsing (geospatiaal) Groepeer gegevens op basis van simpele en hiërarchische geografische divisies. 1-2 1-2
Berekende meting (KPI) Vat prestaties samen in een bedrijfssegment of dimensie met behulp van een key performance indicator (KPI). 0 1-2
Clustering (K-means)

Cluster gegevenspunten op basis van overeenkomsten van 2 metingen in een dimensie met behulp van een machine-learning k-means algoritme.

1 2
Vergelijking Vergelijk twee metingen binnen een dimensie. 1 2
Correlatie

Identificeer complementaire en omgekeerde relaties tussen twee gegevenswaarden.

0-2 2
Wederzijdse informatie

Pas een betrouwbare meting toe tussen twee waardeparen met behulp van een machine-learning algoritme dat willekeurige gegevensdistributies gebruikt.

De indicator voor afhankelijkheid varieert tussen 0 procent (geen afhankelijkheid) en 100 procent (sterke afhankelijkheid).

Bij wederzijdse informatie wordt één veld (meting of dimensie) als doel gekozen en worden vervolgens 1 tot 10 dimensies of metingen als drivers geselecteerd.

Resultaten voor dit analysetype voor dezelfde velden of selecties kunnen variëren door willekeurige selectie van gegevens.

variabele variabele
Overzicht

Beschrijf hoe gegevensbereiken aan elkaar zijn gerelateerd met betrekking tot een absolute meting.

1-2 1
Wijzigingen van periode

Maak een werkblad met metingen, rangorde en vergelijkingsanalyse voor dimensies binnen verschillende tijdsperioden.

Vereist dat er een standaardkalenderperiode is ingesteld voor de groep die de maatregel in het logische model bevat.

1-2 1
Periodewijzigingen (gedetailleerd)

Maak een werkblad met metingen, rangorde en vergelijkingsanalyse voor een hiërarchie van dimensies binnen verschillende tijdsperioden.

Vereist dat er een standaardkalenderperiode is ingesteld voor de groep die de maatregel in het logische model bevat.

1 1
Periodevergelijking

Vergelijk dimensies binnen tijdsperioden.

Vereist dat er een standaardkalenderperiode is ingesteld voor de groep die de maatregel in het logische model bevat.

1 1
Periodevergelijking (geselecteerd)

Vergelijk dimensies binnen tijdsperioden. Het bevat een filtervenster voor het selecteren van dimensiewaarden.

Vereist een tijdsveld met een van autoCalendar afgeleid veld geselecteerd als onderdeel van de query.

1-3 1
Procesbeheer (gemiddelde) Controleer gegevens bij verwachte statistische reeksen op basis van gemiddelden. 1 datum-/tijdsdimensie 1
Procesbeheer (voortschrijdend gemiddelde) Controleer gegevens bij verwachte statistieke reeksen op basis van nabijgelegen waarden. 1 datum-/tijdsdimensie 1
Rangschikking Rangschik dimensiewaarden op basis van het relatief belang van een meting. 1-2 1
Positie (gegroepeerd) Rangschik hiërarchische dimensiewaarden op basis van het relatief belang van een meting. 1-2 1
Relatief belang

Toont de omvang van de dimensiewaarden die bijdragen aan het geheel. Kan ook worden gebruikt om een Pareto- of 80-20 bijdrage-analyse uit te voeren.

1 1
Uitsplitsing van tijdreeksen Splits een tijdreeks uit in trendgebonden, seizoensgebonden en overige componenten. 1 datum-/tijdsdimensie 1
Trend in periode Toon de trends van gegevens binnen een periode, eventueel uitgesplitst op basis van een dimensie met een lage kardinaliteit. 1 datum-/tijdsdimensie en optioneel 1 andere dimensie 1-3
Trend met prognose Toon trends van gegevens binnen een bepaalde periode, samen met prognosewaarden voor toekomstige perioden. 1 datum-/tijdsdimensie 1
Waarden (tabel) Toon gegevens in rijen en kolommen die de metingen en dimensies weergeven. 0-10 0-10
Jaar tot heden

Vergelijk dimensies binnen dezelfde periode ten opzichte van het voorgaande jaar.

1 1

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!