Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Aanbevolen procedures voor het verbeteren van prestaties van apps

Leer hoe u ervoor zorgt dat uw apps responsief en bruikbaar zijn. U kunt de snelheid en algemene prestaties van uw app verbeteren door alleen noodzakelijke velden te gebruiken, dubbele dimensies te verwijderen en te werken in de gepubliceerde versies van apps.

Houd er rekening mee dat Insight Advisor alleen gegevens gebruikt die zijn opgenomen in uw gegevensmodel. Het maken van masterdimensies en metingen kan helpen bij het stellen van vragen in Insight Advisor.

App-prestaties verbeteren in Insight Advisor

Insight Advisor kan vrijwel direct nadat u uw app opent aanbevelingen retourneren door profilering van de app en de bijbehorende gegevens uit te voeren. De grootte van de beschikbare metagegevens in een app kan van invloed zijn op de hoeveelheid tijd die Insight Advisor nodig heeft om een eerste profiel te maken van een nieuwe app.

Als uw app meer dan 100 mastermetingen bevat, of meer dan 100 masterdimensies, is Insight Advisor minder nauwkeurig bij het classificeren van andere items dan algemene dimensies of metingen. Als u bijvoorbeeld meer dan 100 masterdimensies hebt, kunnen masterdimensies die zijn bedoeld als geografische dimensies alleen als dimensies worden geclassificeerd. Deze drempelwaarde wordt afzonderlijk gedefinieerd voor masterdimensies en mastermetingen.

Aanbevolen wordt om alleen relevante velden te laden om te zorgen dat apps geen grootte hebben die moeilijk te onderhouden is.

Overweeg de volgende acties om de prestaties van uw apps te verbeteren.

  • Laad alleen de vereiste velden voor apps.

  • Geef met Gegevenswaarde opzoeken de waarden op waarnaar kan worden verwezen in een vraag.

  • Verwijder dubbele dimensies uit het gegevensmodel.

De kwaliteit van analyses verbeteren met Insight Advisor

Hieronder volgen verschillende aanbevolen procedures die de kwaliteit van analyses in Insight Advisor kan verbeteren.

Voeg niet te veel dimensies toe aan een app

Het kan verleidelijk zijn om zoveel mogelijk dimensies toe te voegen aan een app. Als u te veel dimensies toevoegt, kan dit leiden tot duplicaten waardoor het moeilijker wordt voor uw gebruikers om visualisaties te maken en gegevens te analyseren.

Gebruik geen superlatieven bij de naamgeving van masteritems

Aanbevolen wordt om superlatieven uit te sluiten bij de naamgeving van masteritems.

Bijvoorbeeld: Insight Advisor herkent het volgende masteritem met de naam Verkopen van deze week als meerdere tokens: Van deze week als een relatief tijdfilter en Verkopen als de naam van een dimensie in het gegevensmodel. U kunt termen gebruiken als Meest recente verkopen bij de naamgeving van een masteritem om te zorgen dat de engine de volledige term als vraag herkent.

Gegevenswaarde opzoeken instellen in het logische model

Gegevensmodellen bevatten soms meerdere velden die identieke of bijna identieke namen hebben. U kunt zorgen dat gebruikers vragen stellen die verwijzen naar de correcte velden door de waarde voor Gegevenswaarde opzoeken te wijzigen voor deze velden in uw logische model. Het aanpassen van de kolom Gegevenswaarde opzoeken helpt de engine om het correcte veld te herkennen wanneer er een vraag wordt gesteld.

Een gegevensmodel kan bijvoorbeeld twee landdimensies bevatten, namelijk land van klant en land van leverancier. Als uw gebruikers vragen naar de landen van hun klanten, kan het land van leverancier worden verwijderd in de kolom Gegevenswaarde opzoeken.

Een dimensie verwijderen van de kolom Gegevenswaarde opzoeken

Deze afbeelding toont het menu Velden en groepen in het tabblad Logisch model van Qlik Cloud.

Zie Velden en groepen definiëren voor meer informatie over het gebruik van Gegevenswaarde opzoeken.

Werken met apps in beheerde ruimten

Insight Advisor werkt anders in apps in beheerde ruimten. In een persoonlijke of gedeelde ruimte hebt u toegang tot alle velden in de app. In een gepubliceerde app hebt u alleen toegang tot masteritems. Voordat u een app in een beheerde ruimte publiceert, moet u zorgen dat u masteritems hebt gemaakt voor de dimensies en metingen die u beschikbaar wilt stellen.

Vragen in natuurlijke taal werken het beste in apps met een beperkt en specifiek aantal velden. Hierdoor zijn gepubliceerde apps responsiever dan een app in een gedeelde of persoonlijke ruimte.

Informatie

Insight Advisor kan een telling uitvoeren voor een simpele masterdimensie als de app zich in persoonlijke of gedeelde ruimten bevindt. Dit is niet mogelijk als de app zich in een beheerde ruimte bevindt, omdat gebruikers geen toegang hebben tot de onderliggende velden.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!