Gå till huvudinnehåll

Visa data för visualiseringar

Du kan ändra mellan en visualisering och en vy av de data den representerar.

När du arbetar med en visualisering i analysläge kan du behöva ta en titt på uppgifterna bakom urvalet. För de flesta visualiseringar finns det en tabell med uppgifterna via kontextmenyn.

Visualiseringar där datavisning är tillgänglig

I följande visualiseringar kan du ändra mellan visualiseringen och en vy av dess uppgifter i tabellformat:

 • Stapeldiagram
 • Låddiagram (med en eller fler dimensioner)
 • Kombinationsdiagram
 • Fördelningsdiagram
 • Histogram
 • Linjediagram
 • Cirkeldiagram
 • Pivottabell
 • Spridningsdiagram
 • Trädkarta

Ändra mellan visualisering och datavy

 1. Högerklicka på visualiseringen eller klicka på hovringsmenyn More.
 2. Välj Visa data. Om ett urval har gjorts visas bara data som ingår i urvalet.
 3. Högerklicka på datavyn och välj Visa diagram för att gå tillbaka till visualiseringen.

Observera: När du övergår till redigeringsläge, eller om du navigerar till ett annat ark, ändras alla visualiseringar som ändrats på datavyn tillbaka till de ursprungliga visualiseringarna.