Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Eksploracja wizualna

Menu eksploracji wizualnej służy do modyfikowania niektórych właściwości wizualizacji bez dokonywania wyborów ani edytowania arkusza. Można na przykład zmieniać dane, sortować dane, ustawiać kolory zależne od wymiaru lub miary i zmieniać sposób wyświetlania etykiet.

Aby zapoznać się z wizualną prezentacją korzystania z menu eksploracji wizualnej, zobacz temat Eksploracje wizualne.

InformacjaMenu eksploracji wizualnej jest dostępne w przypadku następujących wizualizacji: wykresu słupkowego, wykresu liniowego, wykresu kołowego, wykresu punktowego, mapy drzewa, wykresu pudełkowego, wykresu rozkładu, mapy, oraz wykresu kombi.

Przykład menu eksploracji wizualnej dla wizualizacji wykresu punktowego.

Menu eksploracji wizualnej z otwartą kartą Prezentacja.

Korzystanie z menu eksploracji wizualnej celem zmiany właściwości

 1. Podczas prowadzenia analizy aktywuj wizualizację, którą chcesz zmienić.
 2. Kliknij przycisk Menu w prawym górnym rogu wizualizacji lub kliknij wizualizację prawym przyciskiem myszy i wybierz Menu eksploracji.
 3. Zmodyfikuj pożądane właściwości.
 4. Aby zamknąć menu i zapisać zmiany, kliknij przycisk Elementy sterujące. Zmiany zostaną zapisane na czas bieżącej sesji.

  Aby zmiany zostały zapisane również do przyszłych sesji i były widoczne na panelu właściwości, kliknij przycisk Zastosuj. Przycisk jest dostępny jedynie w przypadku wizualizacji niebędących elementami głównymi ani niepowiązanych z elementami głównymi, a użytkownik musi mieć uprawnienia do edycji arkusza.

  InformacjaJeśli nie zapiszesz zmian przyciskiem Zastosuj ani nie odrzucisz ich przyciskiem Odrzuć, a później klikniesz przycisk Edytuj w celu zmodyfikowania arkusza, zostanie wyświetlone okno z pytaniem, czy zmiany wprowadzone podczas analizowania arkusza mają zostać zastosowane, czy odrzucone.

Korzystanie z menu eksploracji wizualnej celem zmiany danych

W menu eksploracji wizualnej można zmieniać dane wizualizacji, jeśli dostępne są alternatywne wymiary lub miary. Po prostu kliknij wymiar lub miarę, którego/której wizualizacja ma zostać wyświetlona. Selekcja będzie oznaczona symbolem Zaznaczenie.

InformacjaAlternatywne wymiary i miary to wymiary i miary dodane do wizualizacji, które są wyświetlane dopiero wtedy, gdy użytkownik wybierze przełączenie wyświetlanych wymiarów i miar podczas eksploracji wizualnej.

Przykład menu eksploracji wizualnej podczas zmiany danych

Menu eksploracji wizualnej z otwartą kartą danych.

Eksploracja prognoz szeregów czasowych za pomocą menu eksploracji wizualnej

Możesz zmieniać właściwości prognoz szeregów czasowych wykresów liniowych za pomocą menu eksploracji wizualnej.

Przykład eksploracji wizualnej podczas zmiany prognozy szeregów czasowych

Menu eksploracji wizualnej z otwartą kartą danych dla wykresu liniowego z prognozowaniem.

W odniesieniu do Wymiarów można dostosowywać następujące właściwości:

 • Kroki prognozy: Wprowadź liczbę kroków prognozy.

 • Rozmiar kroku: Wprowadź liczbę, przez którą należy pomnożyć każdy krok.

 • Jednostka kroku: Wybierz interwał czasowy lub liczbowy.

W odniesieniu do Miar można dostosowywać następujące właściwości:

 • Prognoza: Włącz lub wyłącz prognozowanie w wykresie liniowym.

 • Metoda: Wybierz metodę prognozowania:

  • SSA: Metoda pojedynczej analizy spektralnej (Singular Spectrum Analysis, SSA) identyfikuje szum i sezonowość oraz trend. SSA to najlepsza opcja do prognozowania trendów o charakterze cyklicznym lub oscylacyjnym.

  • OLS: Metoda najmniejszych kwadratów (Ordinary Least Square, OLS) oblicza linię trendu przez minimalizację sumy kwadratów różnic między obserwowaną a przewidywaną zmienną zależną. Metoda OLS jest najlepszym wyborem, kiedy chcemy zobaczyć liniowy trend danych.

  Więcej informacji na temat metod prognozowania znajduje się w temacie Metody OLS i SSA.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!