Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Flytta omkring i en visualisering

Du kan dra för att panorera och flytta omkring i visualiseringarna och sedan slå på alternativet Göra urval med lasso för att rita och välja.

När du arbetar med visualiseringar måste du ofta flytta omkring för att hitta de data du söker efter.

Spridningsdiagram med urval gjort med lasso.

Spridningsdiagram med urval gjort med lasso.

Använda val av värden med lasso

 1. Gör ett val genom att trycka på och hålla ner Skift-tangenten och rita.

  Du kan göra flera val i rad. Du kan göra urval med lasso så länge Skift är nedtryckt.

 2. Bekräfta ditt val.

Alternativ metod

 1. Klicka inom visualiseringen utan att göra något val.

  Urvalsalternativen visas längst upp i visualiseringen.

 2. Tryck Lasso för att aktivera funktionen att göra urval med lasso.
 3. Gör ditt urval och bekräfta det.

Du kan klicka på Lasso för att aktivera och avaktivera att göra urval med lasso om du behöver bläddra och panorera mellan urval.

Visualiseringar där funktionen att göra urval med lasso måste vara aktiverad

I följande visualiseringar måste du aktivera val med lasso:

 • Stapeldiagram
 • Lådagram
 • Kombinationsdiagram
 • Fördelningsdiagram
 • Linjediagram
 • Karta
 • Cirkeldiagram
 • Spridningsdiagram
 • Trädkarta

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!