Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Textsökning

Textsökning är den huvudsakliga sökmetoden du kan använda i Qlik Sense. Använd citationstecken, jokertecken och modifierare för att söka efter värden i ett fält. Allteftersom du skriver din söksträng filtrerar Qlik Sense fältvärdena och visar matchande element.

Textsökningar kan delas upp i två separata söklägen:

  • Normal sökning

  • Jokerteckensökning

Söklägen i textsökning
Söktyp Beskrivning Exempel Datatyper som stöds
Normal sökning Använd text inklusive plus- och minusmodifierare ACME -Inc Tecken eller textsträng, numeriskt värde, dualt värde
Jokerteckensökning Använd text inklusive jokertecken, exklusive plus- och minusmodifierare. *företag Tecken eller textsträng, numeriskt värde, dualt värde

Normal sökning

Normal text kan inte innehålla jokertecken, men kan innehålla plus- och minusmodifierare. Normal sökning kan bara användas interaktivt och kan inte användas i sökningar i set analysis-uttryck.

Om du gör en normal sökning (utan jokertecken) visas strängar som matchar söksträngen. Om du använder flera strängar, som avdelas med blanktecken, tolkas var och en av dessa som separata söksträngar och visar alla fältvärden som innehåller någon av strängarna.

Normal textsökning med en enstaka söksträng (utan citationstecken)

Textsökning efter en enstaka söksträng "ab" med resultat.

Normal textsökning med två söksträngar separerade med ett blanksteg (utan citationstecken)

Textsökning efter två separata söksträngar: "abc" och "solution", avdelade med ett blanksteg.

I följande tabell finns ytterligare exempel på vanliga sökningar med förklaringar av resultaten.

Exempel på vanlig textsökning
Exempel Resultat
"orange juice"

Strängen “orange juice” hittar bara fältvärden som innehåller hela strängen. Se Citationstecken.

orange juice Utan citattecken visas alla fält som innehåller antingen “orange” eller “juice”.
+orange +juice Hitta matchningar såsom “orange juice”, “orange and apple juice” och “juice from oranges”. Se Plusmodifierare (+).
-orange ‑juice Utesluter resultat som innehåller orange eller juice. Se Minusmodifierare (-).

Citationstecken

Om du vill att separata söksträngar ska tolkas som en enda sträng använder du citattecken (" ") för att länka samman strängarna.

Textsökning med en enstaka söksträng (inom citationstecken)

Textsökning efter en enstaka sträng "abc solution", med citationstecken.

Modifierare

Du kan använda modifierar för att förfina resultaten från dina sökningar genom att inkludera eller exkludera värden som uppfyller specifika villkor:

Det finns två typer av modifierare:

  • Plusmodifierare (+)

  • Minusmodifierare (-)

Plusmodifierare (+)

Genom att använda plusmodifieraren anger du villkoret att strängar med plustecken måste ingå bland de matchande elementen. Strängarna behöver däremot inte ligga intill varandra eller ligga i den ordningsföljd som de angavs i.

I det följande exemplet har plusmodifieraren placerats intill värdet abc. Resultaten måste innehålla det här värdet, men ordningsföljden spelar ingen roll. Den andra strängen, solution, styrs inte av det här villkoret. Det kan därför finnas med i resultat, men måste inte vara med.

Sökning som innehåller plusmodifieraren (+)

Sökning som innehåller en plusmodifierare framför två separata strängar.

Minusmodifierare (-)

Om minusmodifieraren placeras före en sökterm utesluts resultat som innehåller denna text.

I det här exemplet tar minustecknet före ordet "solution" bort alla värden som innehåller den här strängen från resultaten.

Söksträng med minusmodifierare (-)

Sökning med minusmodifieraren.

Kombinera modifierare

Du kan kombinera minus- och plusmodifierare i en enstaka sökning. I det här exemplet kommer värden som innehåller strängen "solution" att exkludera och strängen "abc" måste finnas med för att värdet ska visas i resultaten.

Sökning som kombinerar minus- och plusmodifierare

Sökning med både minus- och plusmodifierarna.

Jokerteckensökning

Med jokerteckensökning kan du göra dina textsökningar mer flexibla. Jokerteckensökning kan användas i interaktiva situationer och med set-analyser. Jokerteckensökning får inte innehålla plus- eller minusmodifierare.

Du kan använda ett eller flera jokertecken i en söksträng. Följande jokertecken kan användas:

  • *-jokertecken

  • ?-jokertecken

  • ^-jokertecken

Exempel på jokertextsökning
Exempel Resultat
a* Hittar alla de värden som börjar på bokstaven “a”, inklusive strängar med flera ord där det första ordet börjar på “a”.
*b Hittar alla de värden som slutar på bokstaven “b”, inklusive strängar med flera ord där det sista ordet slutar på “b”.
*c* Hittar alla de värden som innehåller bokstaven “c”, inklusive strängar med flera ord.
*^ab*

Returnerar alla de värden som innehåller ord som börjar på “ab”.

Motsvarar en vanlig sökning efter “ab”, men till skillnad från den vanliga sökningen kan den göras mer komplex med hjälp av jokertecken. Den kan även användas i en programbaserad sökning, exempelvis i Set Analysis.

r?ck Hittar alla de värden som består av fyra bokstäver och som börjar på “r” (följt av vilket tecken som helst) och som slutar på “ck”, exempelvis “rack”, “rick”, “rock” och “ruck”.
r?? ????d Hittar alla de värden som består av ett ord på tre bokstäver som börjar på “r” och ett ord på fem bokstäver som slutar på “d”.
Anteckning om informationOm du använder jokertecken visas endast de poster som matchar hela söksträngen. Ett blanksteg innebär sålunda inte ett logiskt OR. Söksträngen '*creamed' ger ingen träff för "Rocky's creamed corn" eftersom värdet inte slutar med “creamed”. Söksträngen “creamed*” ger inte heller någon träff för "Rocky's creamed corn" eftersom värdet inte börjar med “creamed”.
Anteckning om informationMellanslag i en söksträng har betydelse. Om du söker efter “*corn” får du även träffar på strängar som slutar på exempelvis “popcorn”och “corn”. Om du använder ett mellanslag i söksträngen, “* corn”, får du bara träffar som slutar på “corn”.

*-jokertecken

Jokertecknet * används i stället för noll eller flera tecken, inklusive mellanslag. Jokertecknet är flexibelt och matchar valfritt tecken eller teckenmängd i en viss placering.

I det här exemplet kommer alla värden som innehåller strängen "company" att listas i resultaten.

Söksträng med jokertecknet * efter definierade tecken

Sökning med jokertecknet * efter flera definierade tecken.

Här kommer alla värden som innehåller strängen "company" att listas i resultaten.

Söksträng med jokertecknet * före definierade tecken

Sökning med jokertecknet * före flera definierade tecken.

Genom att placera *-jokertecken före och efter en sträng kommer resultaten att innehålla alla värden som innehåller den här strängen.

Söksträng med jokertecknet * före och efter definierade tecken

Sök efter ordet "Company", omgivet av *-jokertecken.

?-jokertecken

Jokertecknet ? används i stället för ett enda tecken, inklusive mellanslag. Detta jokertecken är användbart när du misstänker att en sträng kan vara felstavad, när du är osäker på stavningen eller om strängen innehåller specialtecken som kan vara svåra att återskapa korrekt.

Det här jokertecknet kan ersättas med alla tecken i strängen, eller användas i kombination med definierade tecken.

Söksträng med ?-jokerteckensymboler för alla tecken.

Sökning med jokertecknet ? för alla söktecken.

Söksträng med jokertecknet ? efter tre definierade tecken

Söksträng med jokertecknet ? för alla söktecken utom de första tecknen "ABC" (utan citationstecken i den verkliga sökningen).

^-jokertecken

Jokertecknet ^ används för att filtrera värden efter tecknet eller tecknen i början av ett ord inom ett fältvärde. Det här jokertecknet används tillsammans med andra jokertecken.

I det här fallet kommer söksträngen "*^a*" att returnera alla värden som innehåller en sträng som börjar med bokstaven "a".

Söksträng med jokertecknen ^ och *

Sökning som kombinerar två olika typer av jokertecken.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!