Gå till huvudinnehåll

Numerisk sökning

Numerisk sökning är mycket lik textsökning. Den enda skillnaden är att söksträngen måste börja med någon av de relationella operatorerna ">" (större än), ">=" (större än eller lika med), "<" (mindre än) eller "<=" (mindre än eller lika med).

Endast värden som uppfyller det numeriska kravet kommer att matcha.

Numerisk sökning efter fältvärden med en jämförelse (större än 20)

Numerisk sökning efter värden som matchar en specifik numerisk jämförelse (i det här fallet: värden större än 20).

Du kan kombinera flera numeriska operatorer i en enda sökning.

Numerisk sökning efter fältvärden med flera jämförelse (större än eller lika med fem, och mindre än 20)

Numerisk sökning efter värden som matchar en kombination av numeriska jämförelser (i det här fallet: större än eller lika med fem och mindre än 20).

Numeriska sökningar kan också användas för att filtrera datumfält.

Numerisk sökning efter datum på eller efter 8 januari 2018

Numerisk sökning efter datum som matchar ett specifikt numeriskt villkor (i det här fallet: datum på eller efter 8 januari 2018.

I följande tabell finns ytterligare exempel på numeriska sökningar med förklaringar av resultaten.

Exempel på numerisk sökning
Exempel Resultat
>900 Hittar alla värden som är större än 900.
<=900 Hittar alla värden som är mindre än eller lika med 900.
>900<1000 Hittar alla värden som är större än 900 och mindre än 1000.
<900>1000 Hittar alla värden som är mindre än 900 eller större än 1000.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!