Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wyszukiwanie tekstowe

Wyszukiwanie tekstowe to główna metoda wyszukiwania, której można używać w Qlik Sense. Do wyszukiwania wartości w polu używa się cudzysłowów, symboli wieloznacznych i modyfikatorów. W miarę wpisywania szukanego ciągu program Qlik Sense filtruje wartości pól i wyświetla pasujące pozycje.

Wyszukiwanie tekstowe można podzielić na dwa osobne tryby wyszukiwania:

  • Normalne wyszukiwanie

  • Wyszukiwanie przy użyciu symboli wieloznacznych

Tryby wyszukiwania w ramach wyszukiwania tekstowego
Typ wyszukiwania Opis Przykład Obsługiwane typy danych
Normalne wyszukiwanie Używanie tekstu łącznie z modyfikatorami plus i minus ACME -Inc Znak lub ciąg tekstowy, wartość liczbowa, wartość podwójna
Wyszukiwanie przy użyciu symboli wieloznacznych Używanie tekstu z symbolami zastępczymi, bez modyfikatorów plus i minus *company Znak lub ciąg tekstowy, wartość liczbowa, wartość podwójna

Normalne wyszukiwanie

Zwykły tekst nie może zawierać symboli wieloznacznych, ale może zawierać modyfikatory plus i minus. Wyszukiwania zwykłego można używać tylko interaktywnie i nie można go używać do wyszukiwania wewnątrz wyrażeń analizy zestawu.

W przypadku wykonywania wyszukiwania zwykłego wyświetlane są ciągi pasujące do szukanego. Jeśli zostanie podanych kilka ciągów rozdzielonych odstępami, każdy z nich będzie interpretowany jako osobny szukany ciąg i zostaną wyświetlone wszystkie wartości pól zawierające którykolwiek z tych ciągów.

Zwykłe wyszukiwanie tekstowe przy użyciu pojedynczego ciągu wyszukiwania (bez cudzysłowów)

Wyszukiwanie tekstowe pojedynczego ciągu „ab” z wynikami.

Zwykłe wyszukiwanie tekstowe przy użyciu dwóch szukanych ciągów oddzielonych spacją (bez cudzysłowów)

Wyszukiwanie tekstowe dwóch oddzielnych ciągów: „abc” i „solution”, oddzielonych spacją.

Poniższa tabela zawiera dodatkowe przykłady zwykłych wyszukiwań wraz z objaśnieniami wyników.

Przykłady zwykłego wyszukiwania tekstowego
Przykład Wynik
"orange juice"

Znajduje tylko wartości pól zawierające cały ciąg “orange juice”. Zob. Znaki cudzysłowu.

orange juice Pominięcie cudzysłowów spowoduje wyświetlenie wszystkich pól zawierających ciąg “orange” lub “juice”.
+orange +juice Znajduje dopasowania, takie jak “orange juice”, “orange and apple juice” i “juice from oranges”. Zob. Modyfikator plus (+).
-orange ‑juice Wyklucza wyniki zawierające słowa orange lub juice. Zob. Modyfikator minus (-).

Znaki cudzysłowu

Aby wszystkie podane ciągi były traktowane jako jeden szukany ciąg, należy połączyć je w całość, ujmując je w cudzysłów (" ").

Wyszukiwanie tekstowe przy użyciu pojedynczego ciągu wyszukiwania (zawartego w cudzysłowie)

Wyszukiwanie tekstowe pojedynczego ciągu „abc solution” z cudzysłowem.

Modyfikatory

Modyfikatory umożliwiają zawężenie wyników wyszukiwania przez uwzględnienie lub wykluczenie wartości spełniających określone warunki.

Dostępne są dwa rodzaje modyfikatorów:

  • Modyfikator plus (+)

  • Modyfikator minus (-)

Modyfikator plus (+)

Użycie modyfikatora plus wprowadza warunek, że ciągi z tym znakiem muszą znajdować się wśród dopasowywanych elementów. Ciągi nie muszą jednak występować bezpośrednio po sobie ani w podanej kolejności.

W poniższym przykładzie modyfikator plus jest umieszczony obok wartości abc. Wyniki muszą zawierać tę wartość, ale kolejność nie ma znaczenia. Drugi ciąg, solution, nie jest związany tym warunkiem, więc może pojawić się w wynikach, ale nie musi.

Wyszukiwanie zawierające modyfikator plus (+)

Wyszukiwanie zawierające modyfikator plus przed dwoma oddzielnymi ciągami znaków.

Modyfikator minus (-)

Umieszczenie modyfikatora minus przed wyszukiwanym terminem wyklucza wyniki zawierające ten tekst.

W tym przykładzie znak minus przed słowem „solution” usuwa z wyników wszystkie wartości zawierające ten ciąg.

Szukany ciąg z modyfikatorem minus (-)

Wyszukiwanie przy użyciu modyfikatora minus.

Łączenie modyfikatorów

Modyfikatory minus i plus można łączyć w jednym wyszukiwaniu. W tym przykładzie wartości zawierające ciąg „solution” zostaną wykluczone, a ciąg „abc” musi występować, aby wartość pojawiła się w wynikach.

Wyszukiwanie łączące modyfikatory minus i plus

Wyszukiwanie przy użyciu modyfikatorów minus i plus.

Wyszukiwanie przy użyciu symboli wieloznacznych

Wyszukiwanie przy użyciu symboli wieloznacznych umożliwia bardziej elastyczne wyszukiwanie tekstu. Wyszukiwania przy użyciu symboli wieloznacznych można używać w sytuacjach interaktywnych i z analizą zestawów. Wyszukiwanie przy użyciu symboli wieloznacznych nie może zawierać modyfikatorów plus ani minus.

W szukanym ciągu można użyć jednego lub kilku symboli wieloznacznych. Używać można następujących symboli wieloznacznych:

  • Symbol wieloznaczny *

  • Symbol wieloznaczny ?

  • Symbol wieloznaczny ^

Przykłady wyszukiwania tekstowego przy użyciu symboli zastępczych
Przykład Wynik
a* Znajduje wszystkie wartości, które rozpoczynają się od litery “a”, co obejmuje ciągi zawierające kilka słów, w których pierwsze słowo zaczyna się od litery “a”.
*b Znajduje wszystkie wartości, które kończą się na literę “b”, co obejmuje ciągi zawierające kilka słów, w których ostatnie słowo kończy się na literę “b”.
*c* Znajduje wszystkie wartości zawierające literę “c”, w tym ciągi złożone z kilku słów.
*^ab*

Zwraca wszystkie wartości, które zawierają słowa rozpoczynające się od ciągu “ab”.

Jest to równoważne zwykłemu wyszukaniu ciągu “ab”, ale w odróżnieniu od zwykłego wyszukiwania można wprowadzać bardziej złożone kryteria, używając symboli wieloznacznych. Może być również stosowane w ramach wyszukiwania programowego, na przykład w analizie zestawów.

r?ck Znajduje wszystkie wartości czteroliterowe zaczynające się od litery “r”, po której następuje jeden dowolny znak, a następnie znaki “ck”. Pasujące wartości to na przykład “rack”, “rick”, “rock” i “ruck”.
r?? ????d Znajduje wszystkie wartości składające się ze słowa trzyliterowego zaczynającego się literą “r” i słowa pięcioliterowego kończącego się literą “d”.
InformacjaW przypadku używania symboli wieloznacznych wyświetlane są wyłącznie wiersze zgodne z całym szukanym ciągiem — odstęp między słowami nie implikuje operacji logicznej OR. Szukany ciąg '*creamed' nie będzie zgodny z wartością "Rocky's creamed corn", ponieważ nie kończy się ona ciągiem “creamed”. Analogicznie, szukany ciąg “creamed*” nie będzie zgodny z wartością "Rocky's creamed corn", ponieważ nie zaczyna się ona ciągiem “creamed”.
InformacjaOdstępy w szukanym ciągu są istotne. Wyszukanie ciągu “*corn” spowoduje zwrócenie dopasowań w postaci ciągów kończących się nie tylko samym ciągiem “popcorn”, ale też na przykład ciągiem “corn”. Po wstawieniu odstępu w szukanym ciągu, czyli podaniu “* corn”, zostaną zwrócone jedynie wartości kończące się ciągiem “corn”.

Symbol wieloznaczny *

Symbol wieloznaczny * jest używany zamiast zera lub większej liczby znaków, w tym spacji. Ten symbol wieloznaczny działa elastycznie i powoduje dopasowanie dowolnego znaku lub bloku znaków w konkretnym miejscu.

W tym przykładzie w wynikach są wyświetlane wszystkie wartości zaczynające się od ciągu „company”.

Szukany ciąg z symbolem wieloznacznym * po zdefiniowanych znakach

Wyszukiwanie z symbolem wieloznacznym * po kilku zdefiniowanych znakach.

Tutaj wszystkie wartości kończące się ciągiem „company” są wymienione na liście wyników.

Szukany ciąg z symbolem wieloznacznym * przed zdefiniowanymi znakami

Wyszukiwanie z symbolem wieloznacznym * przed kilkoma zdefiniowanymi znakami.

Po umieszczeniu symboli wieloznacznych * przed i po ciągu wyniki będą zawierać wszystkie wartości zawierające ten ciąg.

Szukany ciąg z symbolem wieloznacznym * przed zdefiniowanymi znakami i po nich

Wyszukiwanie słowa „Company” otoczonego symbolami wieloznacznymi *.

Symbol wieloznaczny ?

Symbol wieloznaczny ? jest używany zamiast pojedynczego znaku, w tym spacji. Ten symbol wieloznaczny przydaje się, gdy zachodzi podejrzenie, że ciąg zawiera błąd pisowni, gdy pisownia jest niepewna lub gdy ciąg zawiera znaki specjalne, które niekoniecznie zostaną prawidłowo oddane.

Ten symbol wieloznaczny można zastąpić wszystkimi znakami w ciągu lub zastosować w połączeniu ze zdefiniowanymi znakami.

Szukany ciąg z symbolem wieloznacznym ? zastępującym wszystkie znaki

Wyszukiwanie przy użyciu symbolu wieloznacznego ? zastępującego wszystkie znaki wyszukiwania.

Szukany ciąg z symbolami wieloznacznymi ? po trzech zdefiniowanych znakach

Wyszukiwanie za pomocą symbolu wieloznacznego zastępującego wszystkie znaki wyszukiwania z wyjątkiem pierwszych znaków „ABC” (w rzeczywistym wyszukiwaniu nie używa się cudzysłowu).

Symbol wieloznaczny ^

Symbol wieloznaczny ^ służy do filtrowania wartości według jednego lub większej liczby znaków na początku słowa w wartości pola. Ten symbol wieloznaczny jest używany tylko w połączeniu z innymi symbolami wieloznacznymi.

W tym przykładzie szukany ciąg „*^a*” zwróci wszystkie wartości zawierające ciąg rozpoczynający się na literę „a”.

Szukany ciąg z symbolami wieloznacznymi ^ oraz *

Wyszukiwanie łączące dwa różne typy symboli wieloznacznych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!