Gå till huvudinnehåll

Sammansatt sökning

Med en sammansatt sökning kan du kombinera två eller flera sökningar med sökoperatorer. Detta möjliggör anpassad och specifik filtrering av data. En sammansatt sökning utlöses genom att omsluta sökningen med en uppsättning parenteser. Du kan använda flera sökoperatorer i en enda sammansatt sökning.

Sammansatt sökning i Qlik Sense

Exempel på en sammansatt sökning med hjälp av OR-sökoperatorn (|).

Isin mest grundläggande form kan en sammansatt sökning innehålla ett enda värde. Till skillnad från andra sökmetoder kommer en sammansatt sökning efter en enskild term endast att returnera värden som matchar söktermen exakt. Detta kan hjälpa dig att skapa mer specifika sökningar av dina data.

Sammansatt sökning med en enda sökterm

Sammansatt sökning som endast använder en sökterm

En sammansatt sökning kan innehålla ett eller flera jokertecken. Om sökinnehåll innehåller mellanslag, bör du använda citattecken för att omge värdet som det visas i den sammansatta sökningen.

Mer information om citationstecken och jokertecken finns i Textsökning.

En sammansatt sökning med flera jokertecken och citattecken

Ett exempel på en sammansatt sökning.

OR-sökoperator ("|")

Genom att använda OR-operatorn kommer den sammansatta sökningen att returnera värden som matchar någon av de inkluderade sökningarna.

Sammansatt sökning med hjälp av sökoperatorn OR

Sammansatt sökning med hjälp av OR-sökoperatorn

AND-sökoperator ("&")

Genom att använda AND-operatorn kommer den sammansatta sökningen att returnera värden som matchar alla sökobjekt som ingår i satsen. Eftersom sammansatta sökningar endast returnerar exakta matchningar, används denna operator vanligtvis endast med ett eller flera jokertecken.

Sammansatt sökning med hjälp av sökoperatorn AND

Sammansatt sökning med hjälp av AND-sökoperatorn

I nästa exempel används AND-operatören och flera jokertecken i en sammansatt sökning.

Ytterligare exempel på sammansatt sökning med hjälp av sökoperatorn AND

Sammansatt sökning med hjälp av AND-sökoperatorn

XOR-sökoperator ("^")

Genom att använda XOR-operatorn kommer den sammansatta sökningen att returnera värden som matchar antingen den första eller andra sökningen, men inte båda.

I exemplet nedan returnerar sökningen värden som antingen börjar med bokstaven "j" eller slutar med bokstaven "h", men värden som matchar båda dessa kriterier (som "Josh") ingår inte.

Sammansatt sökning med hjälp av sökoperatorn XOR

I det här fallet är söktexten "(J* ^ *h)", utan citationstecken i den verkliga sökningen.

I det här exemplet används operatorn XOR och flera jokertecken.

Ytterligare exempel på sammansatt sökning med hjälp av sökoperatorn XOR.

Sammansatt sökning med hjälp av XOR-sökoperatorn.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!