Gå till huvudinnehåll

Sökning med hjälp av uttryck

Med en uttryckssökning kan du söka efter värden i alla fält med anknytning till sökfältet.

En uttryckssökning börjar alltid med ett likhetstecken ("="). Uttrycket utvärderas för alla värden i alla fält med anknytning till sökfältet. Alla värden för vilka sökuttrycket returnerar ett värde som inte är noll väljs.

I en filterruta med Sales-värden kan du använda en sökning som: "=Sum(Sales) > 1000000" för att hitta värden större än 1 000 000. Detta är en enkel sökning, och du kan få motsvarande resultat med en numerisk sökning: ">1000000". En uttryckssökning är ofta det enda valet. Om du till exempel vill söka efter värden i associerade fält måste du använda uttryckssökning.

I nedanstående exempel returnerar sökningen "=Sum(Sales) > 1000000" i kundfältet alla värden i kundfältet där Sales-kolumnens värde är större än 1 000 000.

Sökning med hjälp av uttryck

Exempel på sökning med hjälp av uttryck.

Exempel:  

Låt oss anta att du har en filterruta med försäljare. Du kan nu använda en uttryckssökning för de försäljare som har en försäljning som överskrider exempelvis 5 000 000. Söksträngen liknar nu den tidigare söksträngen: "=Sum(Sales) > 50000000". Eftersom försäljningsvärdena är kopplade till försäljare kan du göra sökningen i filterrutan Sales Rep.

Uttryckssökning i en filterruta med en söksträng

Uttryckssökning i en filterruta med resultat.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!