Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Söka inom urval eller visualiseringar

Du kan söka efter värden och göra urval från den filtrerade lista som detta resulterar i. Du kan söka urvalselement i urvalsraden och inom visualiseringar som filterrutor och tabeller.

Klicka på ett urval och skriv in en söksträng i popup-fönstret för urval. Listan filtreras medan du skriver för att visa matchande värden.

Resultatet av sökningen efter "Food" i urvalet Produktgrupp.

Sökning i urval.

Resultatet av sökningen efter "Mich" i filterrutan Försäljarnamn.

Sökning i listor.
Anteckning om informationDu kan söka efter strängar som innehåller upp till 5 000 tecken.

Du kan hämta PDF-filen Qlik Sense Cheat Sheet version 2.0 som innehåller exempel med versioner på flera språk.

 

Söktyper

Qlik Sense har stöd för följande sökmetoder vid urval och visualiseringar.

Sökmetoder
Söktyp Beskrivning Exempel
Textsökning Använda text, inklusive jokertecken och modifierare (plus- och minustecken). Mer information finns i Textsökning. *company
Numerisk sökning Relationssymboler (">", ">=", "<" eller "<=") gör så att värden större än, mindre än och så vidare kan hittas. Mer information finns i Numerisk sökning. >=5<20
Sökning med jokertecken Tecknet tilde "~" som prefix gör att även oexakta matchningar hittas. Mer information finns i Sökning med jokertecken. ~beast company
Sökning med hjälp av uttryck Ett likhetstecken ("=") anger ett uttryck. Fältvärden som matchar uttrycket väljs. Mer information finns i Sökning med hjälp av uttryck. =sum(Sales)> 1000000
Sammansatt sökning Använd sökoperatorer för att kombinera flera sökningar på en enda rad. Mer information finns i Sammansatt sökning. (*ABC* & ?*Inc*)

RELATERAD INFORMATION: