Gå till huvudinnehåll

Redigera urvalen

Du kan ändra urvalen under dataanalysen. Du ändrar urvalen i urvalsraden.

Gör följande:

  1. Växla till arkvyn.

  2. I urvalsraden ovanför arket klickar du på det urval som du vill redigera.

    Ett popup-fönster med urvalet visas.

  3. I popup-fönstret väljer du de värden du vill lägga till eller rensa.

    Du kan söka i och filtrera dina urval med specialtecken, operatorer, jokertecken och metoder som beskrivs i Söka inom urval eller visualiseringar.

  4. Bekräfta ditt val.

Urvalet uppdateras.