Przeskocz do zawartości głównej

Wyszukiwanie liczbowe

Wyszukiwanie liczbowe jest bardzo podobne do wyszukiwania tekstowego. Jedyna różnica polega na tym, że wyszukiwany ciąg musi zaczynać się od jednego z operatorów relacji ">" (większe niż), ">=" (większe lub równe), "<" (mniejsze niż) lub "<=" (mniejsze niż lub równe).

Dopasowane zostaną tylko wartości spełniające wymaganie liczbowe.

Wyszukiwanie liczbowe wartości pól z jednym porównaniem (większe niż 20)

Wyszukiwanie liczbowe wartości pasujących do określonego porównania liczbowego (w tym przypadku wartości większych niż 20).

W pojedynczym wyszukiwaniu złożonym można połączyć wiele operatorów liczbowych.

Wyszukiwanie liczbowe wartości pól z wielokrotnymi porównaniami (większe lub równe pięć i mniejsze niż 20)

Wyszukiwanie liczbowe wartości pasujących do kombinacji porównań liczbowych (w tym przypadku większe lub równe pięć i mniejsze niż 20).

Wyszukiwań liczbowych można również używać do filtrowania pól dat.

Wyszukiwanie liczbowe dat przypadających 8 stycznia 2018 r. i później

Wyszukiwanie liczbowe dat pasujących do określonego warunku liczbowego (w tym przypadku daty 8 stycznia 2018 r. i późniejszych.

Poniższa tabela zawiera dodatkowe przykłady wyszukiwań liczbowych wraz z objaśnieniami wyników.

Przykłady wyszukiwań liczbowych
Przykład Wynik
>900 Znajduje wszystkie wartości większe niż 900.
<=900 Znajduje wszystkie wartości mniejsze lub równe 900.
>900<1000 Znajduje wszystkie wartości większe niż 900 i mniejsze niż 1000.
<900>1000 Znajduje wszystkie wartości mniejsze niż 900 lub większe niż 1000.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!