Gå till huvudinnehåll

Datagateways

Datagatewayer möjliggör ett säkert sätt att få tillgång till eller flytta brandväggsskyddade data för användning i Qlik Cloud. Gatewayen installeras bakom organisationens brandvägg och registreras sedan med Qlik Management Console.

Det finns två typer av gateway – en för analystjänster (Qlik Datagateway – Direktåtkomst) och en för dataintegrationstjänster (Qlik Datagateway – Dataflytt).

Konfigurera Qlik Datagateway – Direktåtkomst

Gör det möjligt för Qlik Sense SaaS-applikationer att på ett säkert sätt få tillgång till data bakom brandväggen via en strikt utgående, krypterad och ömsesidigt autentiserad anslutning

Konfigurera Qlik Datagateway – Dataflytt

Gör det möjligt för dig att flytta data från företagets datakällor till molnmålen via en strikt utgående, krypterad och ömsesidigt autentiserad anslutning.