Ga naar hoofdinhoud

installerenQlik DataTransfer

Qlik DataTransfer is een lichtgewichte Windows-toepassing waarmee u gegevens kunt uploaden vanuit on-premise gegevensbronnen naar een Qlik Sense SaaS-tenant zonder firewall-tunneling. De serviceaccounteigenaar (SAO) of tenantbeheerder genereert een API-sleutel vanuit de tenant, die vervolgens wordt gebruikt voor de authenticatie van Qlik DataTransfer. Zodra de authenticatie is voltooid, kunt u het opnieuw laden van gegevens plannen of gegevens handmatig uploaden.

Opmerking: Qlik DataTransfer ondersteunt versleutelde communicaties maar is niet compatibel met FIPS (Federal Information Processing Standards). Gebruikers van Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) kunnen het gebruiken in hun implementatie in afwachting van hun eigen risicobeoordeling.

Qlik DataTransfer werkt met de volgende soorten gegevensbronnen:

 • App-gegevens
 • Verbindingsgegevens
 • Mappen

Raadpleeg On-premise gegevens uploaden met Qlik DataTransfer voor meer informatie over gegevenstypen die beschikbaar zijn voor Qlik DataTransfer.

Een installatie van Qlik DataTransfer kan alleen worden gekoppeld aan één Qlik Sense SaaS-tenant.

Voordat u begint

Voordat u het Qlik DataTransfer-installatieprogramma downloadt en installeert, moet u controleren of u aan de volgende vereisten voldoet:

 • U hebt toegang tot een Qlik Sense SaaS-tenant.
 • U hebt Professional-toegang hebben voor de desbetreffende tenant.
 • De rol Ontwikkelaar is aan u toegewezen voor de desbetreffende tenant.
 • U hebt toegang tot alle ruimtes waarnaar u gegevens upload vanuit Qlik DataTransfer. Ga voor meer informatie naar Ruimten beheren.
 • U hebt beheerdersmachtigingen op een Windows-pc die toegang heeft tot on-premise gegevensbronnen.
 • Uw Windows-pc moet voldoen aan de volgende systeemvereisten: Systeemvereisten voor Qlik DataTransfer (alleen in het Engels).
 • API-sleutels zijn ingeschakeld in de Management Console. Raadpleeg API -sleutels beheren voor meer informatie over het inschakelen van API-sleutels.
 • De policy Configuratie-instellingen SSL moet zo zijn ingesteld dat alleen versleutelingen in een IANA-indeling worden ondersteund op de computer waarop u Qlik DataTransfer installeert.

  Als u Qlik DataTransfer mei 2021 of nieuwer installeert of naar deze versie bijwerkt op Windows Server 2012 R2, moet u de TLS Cipher Suite bijwerken. De standaard versleutelingen die zijn opgenomen in het Windows Server 2021 R2 standaard beveiligingsbeleid worden niet ondersteund door Qlik DataTransfer mei 2021 of nieuwer De volgende coderingssuites moeten aanwezig zijn:

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

  Voor instructies over het bijwerken van de TLS-coderingssuite in uw systeem of om zwakke versleutelingen in de Qlik DataTransfer-omgeving uit te schakelen, raadpleegt u het volgende communityartikel: https://community.qlik.com/t5/Knowledge/Adding-Cipher-Suite-for-Qlik-Data-Transfer-on-Windows-2012-R2/ta-p/1819406.

 • Voor Qlik DataTransfer is een Windows-gebruikersaccount vereist. Aanbevolen wordt dat u een toegewezen gebruikersaccount gebruikt voor het uitvoeren van de Qlik DataTransfer-service. Als de toegewezen gebruiker een beheerder is, kunt u zich aanmelden als die gebruiker voor het installeren van Qlik DataTransfer. Als uw toegewezen gebruiker geen lokale beheerder is, moet u een beheerdersaccount gebruiken voor het installeren van Qlik DataTransfer.

  Als u Qlik DataTransfer installeert of bijwerkt op een Windows-server waarop Qlik Sense Enterprise on Windows is geïnstalleerd, moet Qlik DataTransfer zijn geïnstalleerd met de Qlik Sense-services die de gebruiker toepast voor de Qlik Sense-installatie.

 • Het gebruikersaccount dat Qlik DataTransfer installeert, moet de machtiging hebben om PowerShell-scripts uit te voeren met het uitvoeringsbeleid RemoteSigned.

 • Als u het gebruikersaccount voor de service wijzigt nadat u Qlik DataTransfer voor uw tenant hebt geconfigureerd, moet u de tenant en de verbindingen opnieuw configureren. Vervolgens moet u in %ProgramData%/Qlik/DataTransfer/DataUpload/storage token.json verwijderen. Start de Qlik DataTransfer-service opnieuw.

 • Voor februari 2021 SR1 wordt aanbevolen om Qlik DataTransfer te installeren op een andere server dan Qlik Sense Enterprise on Windows of QlikView Server. Als Qlik DataTransfer is geïnstalleerd op de Qlik Sense Enterprise on Windows-server of QlikView Server, wordt Qlik DataTransfer uitgevoerd met behulp van het lokaal systeemaccount. Als u het servicegebruikersaccount wijzigt, wordt Qlik DataTransfer of de Qlik Sense Service Dispatcher gestopt.

Tip: Het Qlik DataTransfer-installatieprogramma bevat een exemplaar van Qlik associative engine, Simba ODBC -connectoren en de Qlik DataTransfer-agent. Zodra het installatieprogramma is gestart, gebruikt het aanvullende geheugen- en verwerkingsbronnen. Houd hier rekening mee als uw server bronnen met andere toepassingen deelt. Voor een productieomgeving raden we aan dat u Qlik DataTransfer op een afzonderlijke server installeert.

Het uitvoeringsbeleid voor het gebruikersaccount voor installatie bevestigen

Het gebruikersaccount dat Qlik DataTransfer installeert, moet de machtiging hebben om PowerShell-scripts uit te voeren met het uitvoeringsbeleid RemoteSigned . Als u zelf geen machtiging hebt om machtigingen toe te wijzen aan het gebruikersaccount, neemt u contact op met uw beheerder om het gebruikersaccount voor installatie deze machtigingen te geven.

 1. Open PowerShell in beheerdersmodus.

 2. Voer Get-ExecutionPolicy uit. Het moet RemoteSigned zijn. Ga door naar de volgende stap als het Restricted of Disabled is.

 3. Voer Set-ExecutionPolicy RemoteSigned uit.

 4. Selecteer Y.

Download en voer het installatieprogramma uit

Opmerking:

Als u Qlik DataTransfer installeert of bijwerkt op een Windows-server waarop Qlik Sense Enterprise on Windows is geïnstalleerd, moet Qlik DataTransfer zijn geïnstalleerd met de Qlik Sense-services die de gebruiker toepast voor de Qlik Sense-installatie.

 1. Download het bestand Qlik DataTransfer.exe van:

  1. De pagina Qlik Downloads.

  2. De cloudhub. Klik rechtsboven op uw profielpictogram en klik vervolgens op Profielinstellingen. Deze optie is niet beschikbaar in Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US).

 2. Voer het installatieprogramma uit en accepteer de Qlik User License Agreement. Het standaardinstallatiepad is %Program Files%\Qlik\DataTransfer. Bij het invoeren van de aanmeldgegevens voor de service, moet de gebruikersnaam worden ingevoerd in de vorm domein\gebruikersnaam.

  Opmerking:

  Als u een gebruikersnaam invoert die langer is dan 20 tekens, moet deze worden ingevoerd in de opmaak User Principal Name (UPN) en moet de volledige domeinnaam worden opgegeven. Bijvoorbeeld, langegebruikersnaam@volledige.domein.naam.

  Opmerking:

  Als u een Qlik Sense Desktop- of ander Qlik-platform op dezelfde server hebt geïnstalleerd, moet u deze afsluiten en de Qlik-services stoppen voordat u Qlik DataTransfer kunt installeren.

  Installatiescherm voor Qlik DataTransfer

  Zodra de installatie is voltooid, kunt u de Qlik-services in de volgende volgorde starten:

  1. Qlik Sense Service Dispatcher

  2. Qlik Logging Service

  3. Qlik Sense Repository Service

  4. Qlik Sense Proxy Service

  5. Qlik Sense Engine Service

  6. Qlik Sense Scheduler Service

  7. Qlik Sense Printing Service

 3. Op het venster Aanmeldgegevens service voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor het account dat u wilt gebruiken voor het uitvoeren van de Qlik DataTransfer-services.

Het installatieprogramma maakt een bureaubladsnelkoppeling om de Qlik DataTransfer-toepassing te openen.

Poorten

Qlik DataTransfer gebruikt de volgende poorten:

Service Poort Richting

Veilige communicatie met een webbrowser (HTTPS)

Opmerking: U moet deze poort in uw firewall openen.
443 Uitwaarts
Data Upload service 5505 Intern
Engine-service 5506 Intern
Connector Registry-proxy 5507 Intern

Als bij een van de standaardservicepoorten een poortconflict ontstaat, kunt u de poort wijzigen in het bestand services.conf, dat zich bevindt in %Program Files%\Qlik\DataTransfer.

[globals] LogPath="${ALLUSERSPROFILE}\Qlik\DataTransfer\Log" StoragePath="${ALLUSERSPROFILE}\Qlik\DataTransfer" DataUploadServicePort=5505 EnginePort=5506 ConnectorRegistryPort=5507

Opslag van logboeken en gegevensbestanden

Qlik DataTransfer-logboekbestanden worden hier opgeslagen: %ProgramData%\Qlik\DataTransfer\Log

Qlik DataTransfer-gegevensbestanden worden hier opgeslagen: %ProgramData%\Qlik\DataTransfer\DataUpload

U kunt het standaardopslagpad wijzigen in het bestand services.conf, dat zich bevindt in %Program Files%\Qlik\DataTransfer.

[globals] LogPath="${ALLUSERSPROFILE}\Qlik\DataTransfer\Log" StoragePath="${ALLUSERSPROFILE}\Qlik\DataTransfer" DataUploadServicePort=5505 EnginePort=5506 ConnectorRegistryPort=5507
Opmerking: We raden aan dat u op een veilige locatie een back-up maakt van de bestanden in de opslagmap.

Een API-sleutel genereren

API-sleutels verlopen. De standaardverlooptijd is mogelijk niet geschikt voor uw zakelijke behoeften. Voordat u een API-sleutel genereert, moet u overwegen om de maximale verlooptijd voor tokens te wijzingen via de instellingen in de Management Console. Zie API-sleutels inschakelen in de tenant voor meer informatie.

Doe het volgende:

 1. Log in bij uw Qlik Sense SaaS-tenant.
 2. Klik vanuit de cloudhub rechtsboven op uw profielpictogram en klik vervolgens op Profielinstellingen.
 3. Selecteer API-sleutels.
 4. Selecteer Nieuwe sleutel genereren.

  Menu Cloudhub-instellingen, API-sleutel genereren
 5. Voer een naam in voor de API-sleutel en selecteer Verloopt over.
 6. Klik op Genereren.

  Scherm Nieuwe API-sleutel genereren

 7. Klik op Kopiëren en sluiten om de API  naar uw klembord te kopiëren.

  Opmerking: Zorg dat u de API-sleutel opslaat. U hebt deze sleutel nodig voor de authenticatie van Qlik DataTransfer.
  Overzichtsscherm API-sleutel

  Nu u over een API-sleutel beschikt, kunt u een veilige verbinding opzetten tussen Qlik DataTransfer en uw Qlik Sense SaaS-tenant. De API-sleutel wordt gebruikt voor de authenticatie van Qlik DataTransfer tijdens het uploaden van gegevens naar de tenant. Aangezien de API een verlooptijd heeft, moet u een nieuwe API-sleutel maken en Qlik DataTransfer opnieuw authenticeren wanneer deze sleutel verloopt. U hoeft uw gegevensverbindingen niet opnieuw te maken als de API-sleutel verloopt.

AuthenticerenQlik DataTransfer

Doe het volgende:

 1. Open Qlik DataTransfer.

  Als u Qlik DataTransfer voor de eerste keer opent, verschijnt het verificatiescherm voor Installatie Qlik DataTransfer .

  Scherm Qlik DataTransfer API-sleutelverbinding
 2. Voor een naam in voor de verbinding.
 3. Voer de URL in van de Qlik Sense SaaS-tenant.
 4. Plak de API-sleutel die u voor de tenant hebt gegenereerd.

 5. Klik op Toepassen om de tenant te valideren.

 6. Als uw API-sleutels verlopen of als u Qlik DataTransfer wilt verifiëren op basis van een andere tenant, klikt u op om een nieuwe API-sleutel in te voeren, klik vervolgens op Bevestigen.

Zodra Qlik DataTransfer is geauthenticeerd, kunt u uw lokale gegevens naar uw Qlik Sense SaaS-tenant uploaden. Zie On-premise gegevens uploaden met Qlik DataTransfer voor meer uitleg over hoe u de Qlik DataTransfer gebruikt.

Opmerking: Als u het gebruikersaccount voor de service wijzigt nadat u Qlik DataTransfer voor uw tenant hebt geconfigureerd, moet u de tenant en de verbindingen voor ODBC-gegevensbronnen opnieuw configureren.

Upgrade uitvoeren Qlik DataTransfer

Qlik DataTransfer toont een meldingsbanner als er nieuwe versies beschikbaar zijn. Qlik DataTransfer wordt niet automatisch bijgewerkt naar nieuwe versies.

Waarschuwing:

Als u een andere locatie kiest voor het opslaan van configuratiebestanden of andere poorten kiest voor het uitvoeren van Qlik DataTransfer vanuit het configuratiebestand Service.conf, zal de upgrade dit overschrijven. Maak een back-up van het Service.conf-bestand voordat u de upgrade uitvoert en kopieer het naar de standaardconfiguratiemap nadat de upgrade is voltooid om uw instellingen te behouden.

Als Qlik DataTransfer gebruikmaakt van het lokale systeemaccount, wordt u niet gevraagd om de aanmeldgegevens van uw serviceaccount en kunt u het lokale systeemaccount blijven gebruiken.

Qlik DataTransfer-upgradebanner

Doe het volgende:

 1. Download de nieuwe versie van Qlik DataTransfer via de banner in de app of via de pagina QlikDownloads.
 2. Sluit uw huidige versie van Qlik DataTransfer.
 3. Voer het Qlik DataTransfer-installatieprogramma uit.

  Opmerking:

  Als u Qlik DataTransfer bijwerkt op een Windows-server waarop Qlik Sense Enterprise on Windows is geïnstalleerd, moet Qlik DataTransfer worden bijgewerkt met de Qlik Sense-services die de gebruiker toepast voor de Qlik Sense-installatie.

 4. Klik op Bijwerken.

  Venster Upgrade Qlik DataTransfer

Qlik DataTransfer verwijderen

Opmerking: Bij het verwijderen van Qlik DataTransfer, verwijdert het installatieprogramma alle bestanden en mappen van Qlik DataTransfer. Bestanden of mappen die u wilt bewaren moet u op een nieuwe locatie opslaan.

Doe het volgende:

 1. Voer het Qlik DataTransfer-installatieprogramma uit.

  Opmerking:

  Als u een Qlik-platform op dezelfde server hebt geïnstalleerd, moet u de andere Qlik-services stoppen voordat u Qlik DataTransfer kunt verwijderen.

 2. Klik op Verwijderen.
 3. Zodra het verwijderen is voltooid (indien van toepassing), kunt u de Qlik-services in de volgende volgorde starten:

  1. Qlik Sense Service Dispatcher

  2. Qlik Logging Service

  3. Qlik Sense Repository Service

  4. Qlik Sense Proxy Service

  5. Qlik Sense Engine Service

  6. Qlik Sense Scheduler Service

  7. Qlik Sense Printing Service

Beperkingen

Qlik DataTransfer heeft de volgende beperkingen:

 • Als u de upgrade uitvoert voor oktober 2020 of nieuwer, worden de locatie voor het opslaan van configuratiebestanden en de poorten die worden gebruikt voor het uitvoeren van Qlik DataTransfer gewijzigd in de standaardlocatie en standaardpoort van het configuratiebestand Service.conf. Als u geen gebruik maakte van de standaardlocatie voor het opslaan van configuratiebestanden of standaardpoorten voor het uitvoeren van Qlik DataTransfer, verliest u deze instellingen. Als u uw instellingen wilt behouden, moet u voordat u de upgrade uitvoert een back-up maken van Service.conf en de instellingen in Service.conf herstellen via het back-upbestand nadat de upgrade is voltooid.

 • Als u geen gebruik maakte van de standaardlocatie voor het opslaan van configuratiebestanden in Service.conf, moet u handmatig de bestanden verwijderen in de map die u hebt geselecteerd.