Gå till huvudinnehåll
Hantera utrymmen

PÅ DEN HÄR SIDAN

Hantera utrymmen

Utrymmen hanteras på sidan Utrymmen i Management Console.

På sidan Utrymmen listas utrymmets namn, typ, ägare, beskrivning och datumet utrymmet skapades. Använd den här sidan när du vill ta bort ett utrymme, byta ägare, redigera utrymmet eller skapa ett nytt utrymme.

Följande typer av utrymme finns:

  • Personliga utrymmen: I personliga utrymmen kan endast ägaren redigera appar. Det går inte att samutveckla appar i personliga utrymmen. Du kan dela appar utanför utrymmet men då kan de bara visas.
  • Delade utrymmen: Delade utrymmen gör det enkelt att samutveckla appar med en sluten grupp av användare. Det du kan göra med en app i ett utrymme styrs av behörigheter och vilken licens du har. Om det har aktiverats av en huvudadministratör kan användare med en Professional-licens skapa delade utrymmen i hubben och sedan lägga till medlemmar och tilldela dem behörigheter i utrymmen. Huvud- och analysadministratörer eller användare med rollen skapare av delat utrymme kan även skapa delade utrymmen.
  • Hanterade utrymmen: Hanterade utrymmen ger kontrollerad åtkomst till appar. Hanterade utrymmen är endast tillgängliga för medlemmar. Behörigheter tilldelas medlemmar när de läggs till i ett hanterat utrymme. Behörigheter definierar vad medlemmarna kan komma åt i ett utrymme. Appar som du utvecklar i ett personligt eller delat utrymme kan publiceras till ett hanterat utrymme. Endast utrymmets ägare och de avsedda appkonsumenterna kan öppna appar i ett hanterat utrymme. Andra användare kan öppna appar om de har visningsbehörighet. Endast huvud- och analysadministratörer eller användare med rollen skapare av hanterade utrymmen kan skapa hanterade utrymmen.
  • Datautrymmen: Utrymmen som används för att skapa, hantera och dela datatillgångar. För att kunna skapa ett datautrymme måste du vara huvudadministratör eller dataadministratör, eller ha en särskild roll som ger dig behörighet att skapa datautrymmen. Användaren som skapar datautrymmet är utrymmets ägare. Ägaren kan lägga till andra användare i utrymmet och tilldela dem roller i datautrymmet. Utrymmesrollerna avgör vilken behörighet varje användare har i utrymmet, och om de kan redigera, lägga till och använda datatillgångar från datautrymmet. Datautrymmen hanteras från Data-startsidan, men medlemmar i datautrymmet med relevanta roller kan bläddra i datautrymmet och använda vissa datatillgångar från Analytics-startsidan.

Utökade appar och dedikerad kapacitet

Med utökade appar och dedikerad kapacitet kan du arbeta med större appar. Du kan tilldela utökade appar eller dedikerad kapacitet till utrymmen när du skapar eller redigerar utrymmen.

Anteckning om informationUtökade appar och dedikerad kapacitet är inte standardfunktioner i Qlik Sense Enterprise SaaS. Kontakta Qlik-säljteamet om du vill köpa utökade appar eller dedikerad kapacitet.

Tilldela utökade appar eller dedikerad kapacitet till ett utrymme

Gör följande:

  1. I fönstren där du skapar ett nytt utrymme eller redigerar ett befintligt väljer du Utökade appar eller Dedikerad kapacitet.

    När du pekar på informationssymbolen ser du namnen på motorerna, både de generella och de som används vid laddning. Om det är första gången motorerna etableras kan informationen dock vara Inga motorer.

  2. Klicka på Skapa/Spara.
Anteckning om informationObservera att även om du kan se namnen på motorerna är de inte tillgängliga för användning direkt. Det kan ta några minuter att etablera motorer. Du kan testa om motorerna har aktiverats genom att ladda upp en app och försöka öppna den. Om appen öppnas är aktiveringen klar.

På samma sätt som när du aktiverar utökade appar eller dedikerad kapacitet, kommer inaktiveringen att ta en liten stund innan övergången från dedikerade motorer till andra motorer är klar. Pågående sessioner bibehålls för att undvika oväntade stängningar. Appar måste stängas på alla motorer innan övergången kan slutföras.

Mer information finns i Utökade appar och dedikerad kapacitet .