Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

YüklemeQlik DataTransfer

Qlik DataTransfer, güvenlik duvarı tüneli olmadan şirket içi veri kaynaklarından Qlik Cloud kiracısına veri yüklemenize olanak sağlayan basit bir Windows uygulamasıdır. Qlik DataTransfer Hizmet hesabı sahibi (SAO) veya kiracı yöneticisi, kiracıdan daha sonra kimliğini doğrulamak için kullanılan bir API anahtarı oluşturur. Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra otomatik veri yeniden yüklemelerini zamanlayabilir veya verileri manuel olarak yükleyebilirsiniz.

Qlik Sense Enterprise SaaS Government notuQlik DataTransfer şifreli iletişimi destekler ancak FIPS (Federal Bilgi İşleme Standartları) ile uyumlu değildir. Qlik Cloud Government kullanıcıları bunu kendi risk incelemelerini bekleyen uygulamalarında kullanabilirler.

Qlik DataTransfer şu veri kaynağı türleriyle çalışır:

 • Uygulama verileri
 • Bağlantı verileri
 • Klasörler

Qlik DataTransfer ile kullanılabilen veri türleri hakkında bilgi için bk. Qlik DataTransfer ile şirket içi verileri yükleme.

Bir Qlik DataTransfer kurulumu yalnızca tek bir Qlik Cloud kiracısıyla ilişkilendirilebilir.

Qlik DataTransfer sistem gereksinimleri

Qlik DataTransfer gereksinimleri
Platformlar
 • Microsoft Windows Server 2012 R2
 • Microsoft Windows Server 2016
 • Microsoft Windows Server 2019
 • Microsoft Windows Server 2022

Yalnızca geliştirme ve test amaçları için:

 • Microsoft Windows 10 (Yalnızca 64 bit sürüm)
Bilgi notuBu işletim sistemleri Qlik Sense tarafından desteklenir. Üçüncü taraf yazılımlar için servis paketlerinin yüklenmesi gerekebilir.
İşlemciler (CPU)

Çok çekirdekli x64 uyumlu işlemciler. En az 4 çekirdek önerilir.

Bellek

Minimum 8 GB

Qlik Sense ürünleri için bellek gereksinimleri, doğrudan analiz edilen verilerin miktarıyla ilişkilidir.

Disk alanı Minimum 2 GB
Depolama

Uygulamaların hacmi ve dağıtımda kullanılan içerik için yeterli depolama alanı gerekir.

PowerShell 5.1 veya üstü
TLS 1.2

Başlamadan önce

Qlik DataTransfer yükleyiciyi indirip çalıştırmadan önce aşağıdaki gereksinimleri karşıladığınızdan emin olun:

 • Qlik Cloud kiracısına erişiminiz olduğundan.
 • İlgili kiracıda Professional veya Tam Kullanıcı yetkilendirmesi sahibi bir kullanıcı olduğunuzdan.
 • İlgili kiracıda size Geliştirici rolü atandığından.
 • Qlik DataTransfer içinden verileri yüklediğiniz tüm alanlara erişiminiz olduğundan. Alanları yönetme
 • Şirket içi veri kaynaklarına erişimi olan bir Windows makinesinde yönetici iznine sahip olduğunuzdan.
 • Windows makinenizin aşağıdaki sistem gereksinimlerini karşıladığından: Qlik DataTransfer için sistem gereksinimleri (yalnızca İngilizce).
 • API anahtarları, Yönetim Konsolu'da etkinleştirilir. API anahtarlarını etkinleştirme hakkında bilgi için bk. API anahtarlarını yönetme.
 • Politika SSL Yapılandırma Ayarları, yalnızca Qlik DataTransfer uygulamasını yüklediğiniz makinede IANA biçimindeki şifrelemeleri destekleyecek şekilde yapılmalıdır.

  Windows Server 2012 R2 Qlik DataTransfer Mayıs 2021 veya daha sonraki bir sürümü yüklüyorsanız veya yükseltme yapıyorsanız TLS Cipher Suite'i güncellemeniz gerekir. Windows Server 2012 R2 varsayılan güvenlik ilkesine dahil edilen varsayılan şifreler Qlik DataTransfer Mayıs 2021 veya sonrasında desteklenmemektedir. Aşağıdaki şifre paketleri yüklü olmalıdır:

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

  Sisteminizde TLS Cipher Suite'i güncelleme veya Qlik DataTransfer ortamında zayıf şifreleri devre dışı bırakma talimatları için şu topluluk makalesine bakın: https://community.qlik.com/t5/Knowledge/Adding-Cipher-Suite-for-Qlik-Data-Transfer-on-Windows-2012-R2/ta-p/1819406.

 • Qlik DataTransfer bir Windows kullanıcı hesabı gerektirir. Qlik DataTransfer hizmetini çalıştırmak için yönetici ayrıcalıklarına sahip özel bir kullanıcı hesabı kullanmanız önerilir. Kurulum için, atanan kullanıcı bir yöneticiyse Qlik DataTransfer uygulamasını yüklemek için o kullanıcı kimliğiyle oturum açabilirsiniz. Atanan kullanıcınız bir yerel yönetici değilse Qlik DataTransfer uygulamasını yüklemek için bir yönetici hesabı kullanmanız gerekir.

  Qlik Sense Enterprise on Windows yüklü bir Windows sunucuda Qlik DataTransfer uygulamasını yüklüyorsanız ya da yükseltiyorsanız, Qlik DataTransfer uygulaması Qlik Sense yüklemesinde kullanıcının kullandığı Qlik Sense hizmetleriyle yüklenmelidir.

 • Kullanıcı hesabı yüklemesi Qlik DataTransfer, RemoteSigned yürütme ilkesiyle PowerShell kodlarını yürütme iznine sahip olmalıdır

 • Kiracınızla Qlik DataTransfer'ı yapılandırdıktan sonra hizmet oturum açma hesabını değiştirirseniz, kiracıyı ve bağlantıları yeniden yapılandırmanız gerekir. Ardından %ProgramData%/Qlik/DataTransfer/DataUpload/storage konumundaki token.json dosyasını silin. Qlik DataTransfer hizmetini yeniden başlatın.

 • Şubat 2021 SR1 için Qlik DataTransfer öğesinin Qlik Sense Enterprise on Windows ve QlikView Server öğesinden ayrı bir sunucuya yüklenmesi önerilir. Qlik DataTransfer eğer Qlik Sense Enterprise on Windows sunucusuna veya QlikView Server üzerine yüklenirse, Qlik DataTransfer Yerel Sistem kullanıcı hesabını kullanarak çalışır. Hizmet kullanıcı hesabını değiştirirseniz Qlik DataTransfer ya da Qlik Sense Hizmet Kontrolörü durur.

İpucu notuQlik DataTransfer yükleyici; Qlik ilişkisel altyapısı altyapısının, ODBC bağlayıcılarının ve Qlik DataTransfer aracısının bir örneğini içerir. Başlatıldığında, sunucunuzun başka uygulamalarla kaynaklar paylaşması durumunda değerlendirilmesi gereken ek bellek ve işleme kaynaklarını kullanır. Üretim ortamı için Qlik DataTransfer öğesini kendi sunucusuna yüklemenizi öneririz.

Kurulum kullanıcı hesabı yürütme politikasını onaylama

Qlik DataTransfer kullanıcı hesabı yüklemesi, RemoteSigned yürütme ilkesiyle PowerShell kodlarını yürütme iznine sahip olmalıdır. Kullanıcı hesabı izinlerini atama izniniz yoksa, kurulum kullanıcı hesabına bu izinleri vermesi için yöneticinizle iletişime geçin.

 1. PowerShell'i yönetici modunda açın.

 2. Get-ExecutionPolicy öğesini çalıştırın. RemoteSigned olmalıdır. Restricted veya Disabled ise sonraki adımla devam edin.

 3. Set-ExecutionPolicy RemoteSigned öğesini çalıştırın.

 4. Y öğesini seçin.

Yükleyiciyi indirme ve çalıştırma

Bilgi notu

Qlik Sense Enterprise on Windows yüklü bir Windows sunucuda Qlik DataTransfer uygulamasını yüklüyorsanız ya da yükseltiyorsanız, Qlik DataTransfer uygulaması Qlik Sense yüklemesinde kullanıcının kullandığı Qlik Sense hizmetleriyle yüklenmelidir.

 1. Şu konumlardan birinden Qlik DataTransfer.exe dosyasını indirin:

  • Ürün İndirmeleri
   Daha fazla bilgi için bk. Yükleme dosyalarını indirme.

  • Qlik Cloud
   Sağ üst köşedeki profil simgenize ve sonra Profil ayarları'na tıklayın. Diğer altından Araçlar'a tıklayın.

   Qlik Sense Enterprise SaaS Government notuBu seçenek Qlik Cloud Government içinde mevcut değildir.
 2. Yükleyiciyi çalıştırıp Qlik User License Agreement belgesini kabul edin. Varsayılan yükleme yolu %Program Files%\Qlik\DataTransfer şeklindedir. Hizmet kimlik bilgilerini girerken, kullanıcı adı etki alanı\kullanıcı adı biçiminde olmalıdır.

  Bilgi notu

  20 karakterden uzun bir kullanıcı adı girerseniz, bu Kullanıcı Asıl Adı (UPN) biçiminde olmalı ve tam etki alanı adını içermelidir. Örneğin, uzunkullanıcıadı@tam.etkialanı.adı.

  Bilgi notu

  Aynı sunucuda Qlik Sense Desktop veya başka bir Qlik platformu yüklüyse Qlik DataTransfer uygulamasını yükleyebilmeniz için önce bunları kapatıp Qlik hizmetlerini durdurmalısınız.

  Qlik dataTransfer yükleyici ekranı

  Yüklendikten sonra Qlik hizmetlerini şu sırayla yeniden başlatın:

  1. Qlik Sense Hizmet Kontrolörü

  2. Qlik Günlük Hizmeti

  3. Qlik Sense Repository Service

  4. Qlik Sense Proxy Service

  5. Qlik Sense Engine Service

  6. Qlik Sense Zamanlayıcı Hizmeti

  7. Qlik Sense Yazdırma Hizmeti

 3. Hizmet Kimlik Bilgileri penceresinde, Qlik DataTransfer hizmetlerini çalıştırmak için kullanmak istediğiniz hesabın kullanıcı adını ve parolasını girin.

 4. services.config dosyasında diğer ayarları özelleştirmek için Qlik DataTransfer bölümüne göz atın.

Yükleyici, Qlik DataTransfer uygulamasını başlatmak için bir masaüstü kısayolu oluşturur.

API anahtarı oluşturma

API anahtarlarının kullanım süresi sınırlıdır. Varsayılan kullanım süreleri, iş gereksinimleriniz için uygun olmayabilir. Bir API anahtarı oluşturmadan önce, Yönetim Konsolu ayarlarında belirtecin maksimum kullanım süresini değiştirebilirsiniz. Bilgi için bk. Kiracıda API anahtarlarını etkinleştirme.

Bilgi notuAPI anahtarı oluşturmak için lisans gereklidir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Qlik Cloud kiracınızda oturum açın.
 2. Bulut hub'ından, sağ üst köşedeki profil simgenize ve Profil ayarları'na tıklayın.
 3. API Anahtarları'nı seçin.
 4. Yeni anahtar oluştur'u seçin.

  Cloud hub'ı ayarlar menüsü, API anahtarı oluşturma
 5. API anahtarı için bir ad girin ve Sona erme tarihi'ni seçin.
 6. Oluştur'a tıklayın.

  Yeni API anahtarı oluşturma ekranı

 7. API'yi panonuza kopyalamak için Kopyala ve kapat'a tıklayın.

  Bilgi notuAPI anahtarını kaydettiğinizden emin olun. Qlik DataTransfer kimliğini doğrulamak için bu anahtar gerekir.
  API anahtarı özet ekranı

  API anahtarınız olduğuna göre şimdi Qlik DataTransfer ile Qlik Cloud kiracınız arasında güvenli bir bağlantı oluşturabilirsiniz. API anahtarı, kiracıya veri yüklenirken Qlik DataTransfer kimliğini doğrulamak için kullanılır. API için bir sona erme tarihi olduğundan, bu anahtarın süresi sona erdiğinde yeni bir API anahtarı oluşturup Qlik DataTransfer kimliğini yeniden doğrulamanız gerekir. API anahtarının süresi dolarsa veri bağlantılarınızı yeniden oluşturmanız gerekmez.

Kimliği doğrula Qlik DataTransfer

Aşağıdakileri yapın:

 1. Qlik DataTransfer uygulamasını açın.

  Qlik DataTransfer uygulamasını ilk kez açtığınızda Qlik DataTransfer Kurulumu kimlik doğrulaması ekranı görüntülenir.

  Qlik dataTransfer API anahtarı bağlantı ekranı
 2. Bağlantı için bir ad girin.
 3. Qlik Cloud kiracısının URL'sini girin.
 4. Kiracıdan oluşturduğunuz API anahtarını yapıştırın.

 5. Kiracıyı doğrulamak için Uygula'ya tıklayın.

 6. API anahtarınızın süresi dolduğunda veya başka bir kiracıya karşı Qlik DataTransfer kimlik doğrulaması için öğesine tıklayarak yeni bir API anahtarı girin ve ardından Onayla'ya tıklayın.

Qlik DataTransfer kimliği doğrulandıktan sonra şirket içi verilerinizi Qlik Cloud kiracınıza yükleyebilirsiniz. Qlik DataTransfer uygulamasını kullanma hakkında bilgi için bk. Qlik DataTransfer ile şirket içi verileri yükleme.

Bilgi notu Kiracınızla Qlik DataTransfer'ı yapılandırdıktan sonra hizmet oturum açma hesabını değiştirirseniz, kiracıyı ve ODBC veri kaynaklarının bağlantılarını yeniden yapılandırmanız gerekir.

uygulamasını yükseltme Qlik DataTransfer

Qlik DataTransfer, yeni sürümler kullanılabilir olduğunda bir bildirim başlığı görüntüler. Qlik DataTransfer otomatik olarak yeni sürümlere yükseltme yapmaz.

Uyarı notu

Yapılandırma dosyalarını depolamak için farklı bir konum seçerseniz veya Qlik DataTransfer öğesini Service.conf yapılandırma dosyasından çalıştırmak için farklı bağlantı noktaları seçerseniz, yükseltme bunu geçersiz kılar. Yükseltmeden önce Service.conf dosyanızı yedekleyin ve ayarlarınızı korumak için yükseltme tamamlandıktan sonra varsayılan yapılandırma klasörüne kopyalayın.

Qlik DataTransfer, Yerel Sistem hesabını kullanıyorsa, sizden hizmet kullanıcısı kimlik bilgilerini istemez ve Yerel Sistemi kullanmaya devam eder.

Qlik DataTransfer yükseltme banner'ı

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yeni Qlik DataTransfer sürümünü uygulama içi banner'ından veya Ürün İndirmeleri adresinden indirin.
 2. Geçerli Qlik DataTransfer sürümünüzü kapatın.
 3. Qlik DataTransfer yükleyiciyi çalıştırın.

  Bilgi notu

  Qlik Sense Enterprise on Windows yüklü bir Windows sunucuda Qlik DataTransfer uygulamasını yükseltiyorsanız, Qlik DataTransfer uygulaması Qlik Sense yüklemesinde kullanıcının kullandığı Qlik Sense hizmetleriyle yükseltilmelidir.

 4. Yükselt'e tıklayın.

  QlikDataTransfer'ı Yükselt penceresi

Qlik DataTransfer kaldırma

Bilgi notuQlik DataTransfer uygulamasını kaldırırken yükleyici, tüm Qlik DataTransfer dosyalarını ve klasörlerini kaldırır. Tutmak istediğiniz dosya veya klasörleri yeni bir konuma kaydetmeniz gerekir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Qlik DataTransfer yükleyiciyi çalıştırın.

  Bilgi notu

  Aynı sunucuda Qlik platformu yüklüyse Qlik DataTransfer uygulamasını kaldırabilmeniz için önce diğer Qlik hizmetlerini durdurmalısınız.

 2. Kaldır'a tıklayın.
 3. Kaldırıldıktan sonra, uygunsa Qlik hizmetlerini aşağıdaki sırayla yeniden başlatın:

  1. Qlik Sense Hizmet Kontrolörü

  2. Qlik Günlük Hizmeti

  3. Qlik Sense Repository Service

  4. Qlik Sense Proxy Service

  5. Qlik Sense Engine Service

  6. Qlik Sense Zamanlayıcı Hizmeti

  7. Qlik Sense Yazdırma Hizmeti

Sınırlamalar

Qlik DataTransfer şu sınırlamalara sahiptir:

 • Ekim 2020 veya sonraki bir sürümden yükseltme yapılırken, yapılandırma dosyalarının depolanacağı konum ve Qlik DataTransfer öğesini çalıştırmak için kullanılan bağlantı noktaları, Service.conf yapılandırma dosyasında varsayılan seçeneklerine ayarlanır. Yapılandırma dosyalarını depolamak için varsayılan konumu veya Qlik DataTransfer öğesini çalıştırmak için varsayılan bağlantı noktalarını kullanmadıysanız, bu ayarları kaybedersiniz. Ayarlarınızı korumak için yükseltmeden önce Service.conf dosyasını yedekleyin ve yükseltme tamamlandıktan sonra yedeklenen dosyadan Service.conf içindeki ayarları yeniden yapın.

 • Yapılandırma dosyalarını Service.conf içinde depolamak için varsayılan konumu kullanmadıysanız seçtiğiniz klasördeki dosyaları elle silmeniz gerekecektir.

 • Proxy kullanıyorsanız Qlik Cloud kiracı URL'sini kullanarak güvenlik duvarlarınıza Qlik DataTransfer için bir bypass eklemeniz gerekir. Baypas olmadan Qlik DataTransfer, Qlik Cloud öğesine bağlanamayacaktır.

 • Qlik DataTransfer, Qlik DataTransfer sistem gereksinimleri öğesinde belirtildiği gibi özel bir Pencere Sunucusuna kurulmalıdır. Bunu gerçek veri kaynağı sunucusuna veya üzerinde Qlik Data Gateway - Doğrudan Erişim yüklü olan bir sunucuya yüklemeyin.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!