Gå till huvudinnehåll

Installera Qlik Sense Enterprise on Windows på en server där Qlik DataTransfer är installerat

Du kan installera Qlik Sense Enterprise on Windows på en server där Qlik DataTransfer redan är installerat.

 1. I Tjänster i Windows stoppar du Qlik DataTransfer-tjänsten.

 2. Gå till C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate och ta bort certifikaten i mappen.
 3. Gå till C:\Program Files\Qlik\DataTransfer\DataUploadService\install-utils.

 4. Kör Remove-Certificate.ps1 i PowerShell som administratör.

 5. I Windows Certificate Store kontrollerar du att följande certifikat har tagits bort:

  • Local Computer > Personal > QdtClient

  • Local Computer > Trusted Root Certification Authority > <hostname.domain> eller <hostname>

  • Current user > Personal > QdtClient

 6. Installera Qlik Sense Enterprise on Windows.

  Installera Qlik Sense Enterprise on Windows (endast på engelska)

 7. Gå till C:\Program Files\Qlik\DataTransfer\DataUploadService\install-utils.

 8. Kör Configure-Service.ps1 i PowerShell som Qlik Sense-tjänstens användare.

  1. Som första indata: dataTransferCertificatePath anger du C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate.

  2. Som andra indata: qsefwPresent anger du Ja.

 9. Gå till C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload\certificate och kontrollera att följande filer finns där:

  • root.pfx

  • client.pfx

  • server.pfx

 10. Starta Qlik DataTransfer-tjänsten.