Gå till huvudinnehåll

Utforska analys med Qlik Sense Mobile SaaS

Använd Qlik Sense Mobile SaaS-appen för att få åtkomst till och använda Qlik Sense-appar som är tillgängliga för dig i en Qlik Sense Enterprise SaaS- eller Qlik Sense Business-klientorganisation.

Anteckning om informationQlik Sense Mobile SaaS-appen kommer att använda Wi-Fi när det är tillgängligt. Om Wi-Fi inte är tillgängligt kommer appen försöka använda mobildata. Inaktivera mobildata på din enhet om du inte vill att appen ska använda mobildata.

När du har öppnat en app i Qlik Sense Mobile SaaS visas arken längst upp. Svep över arkrubriken för att navigera till nästa eller föregående ark. Tryck på arkets titel för att få en lista över ark organiserade efter offentliga och privata ark.

Du kan använda Qlik Sense Mobile SaaS i både stående och liggande läge.

Du kan göra urval, och på Apple-enheter kan du dela visualiseringar med andra.

Längst ner finns ett verktygsfält för urval och bokmärken. Du kan expandera valverktyget och sedan söka efter dimensioner och fält, visa aktuella urval och göra urval i fält. Tryck på bokmärken om du vill öppna modulen för bokmärken.

Interagera med visualiseringar

Gör visualiseringen aktiv genom att trycka på den. När en visualisering är aktiv kan du göra urval. På Apple-enheter trycker du på bokmärken om du vill dela visualiseringar med andra.

Gör urval genom att trycka och rita i de olika visualiseringarna.

När du gör ett urval uppdateras alla associerade visualiseringar omedelbart så att urvalet avspeglas. Bekräfta urvalet genom att trycka på . Ångra urval genom att trycka på Avbryt.

Standardinställningen är att nya urval i en visualisering läggs till de föregående. Avmarkera ett element genom att trycka på det.

Den associativa urvalsmodellen

Urvalsalternativ

Interagera med trädkartor och vyer med datatabeller

I Qlik Sense Mobile SaaS anger diagram med en gestikon, gest, till exempel i trädkartor och vyer med datatabeller, att användarna kan göra urval direkt i diagrammet utan att behöva gå till helskärmsläge. De kan också aktivera verktygstips genom att hålla ned en lövnod och gå till diagrammets helskärmsläge genom att trycka på namnlisten.

Genom att trycka på Mer kan du visa en meny där du kan välja att visa data som en tabell och övervaka visualiseringen i hubben. På Apple-enheter kan du också dela visualiseringar med andra.

I vyer med datatabeller kan du sortera på mått och dimensioner, storleksanpassa kolumner, ändra tabellen till helskärmsläge och göra urval.

Välj Visa data för att se trädkartedata som en tabell

Data i tabellformat

Interagera med filterrutor

Om Listvy är valt under Layout för liten skärm för ett ark renderas inte filterrutor på arket, men de är tillgängliga från delavsnittet Arkfilter i urvalspanelen.

Om Rutnätsvy är valt under Layout för liten skärm för ett ark renderas filterrutor på arket.

Anteckning om informationLayout för liten skärm kan anges i arkegenskaperna i Qlik Cloud, se Strukturera en app med hjälp av ark.

Använda urvalsverktyget

Qlik Sense Mobile SaaS-urvalsverktyget ger en översikt av varje dimension och fält i appen. Det ger också en mer detaljerad vy av valda data, så att du kan utforska associationer i dimensioner som inte har använts.

Under en analys expanderar du Använda urval för att öppna urvalsvyn.

Urvalsverktyget är indelat i tre delavsnitt: Aktuella urval, Originalobjekt och Tillgängliga urval. Delavsnittet Tillgängliga urval visar de fält som har aktiva urval. Delavsnitten med originalobjekt visar alla originalobjekt som finns i appen. Delavsnittet Tillgängliga urval visar alla dimensioner utan ett aktivt urval. Alla delavsnitt sorteras alfabetiskt.

Valverktyg

Urvalslverktyg i Qlik Sense Mobile SaaS

Valverktygen har en sökruta som är användbar när man har många dimensioner och fält. Du kan söka utifrån fält- eller dimensionstitel. Din söksträng kan bestå av ett eller flera ord, eller delar av ord. Sökfunktionen är inte skiftlägeskänslig, men endast exakta strängmatchningar visas.

Du kan göra flera val i rad. Tryck på för att bekräfta ditt urval. Dessa dimensioner flyttas upp till Aktuella urval.

Du kan du radera ett urval i ett fält genom att klicka på Avbryt. Fältet flyttas då ned till Tillgängliga urval.

Urval med bokmärken

Använd bokmärken när du analyserar data och hittar något intressant som du vill återvända till eller dela med andra.

Med bokmärken sparas dina urval och en viss arkplats. Vid ett senare tillfälle kan du öppna dem och återställa urvalen till ett tidigare tillstånd. Urval med bokmärken kan användas på alla ark som har samma data som arket du använde för att skapa bokmärket.

För det mesta skapas bokmärken i molnhubben, se Skapa bokmärken för urval.

Du kan även skapa enkla bokmärken i Qlik Sense Mobile SaaS.

Skapa ett bokmärke i Qlik Sense Mobile SaaS

Gör följande:

 1. Gör valen på det ark som du vill spara som bokmärke.

 2. Tryck på Bokmärke i verktygsfältet.

 3. Tryck på Skapa bokmärke.

 4. Rubrik: Ange ett namn för bokmärket.

  Anteckning om varningAnvänd inte ett namn som redan används av ett parallellt tillstånd.
 5. Beskrivning: Ange en beskrivning för bokmärket.
 6. Klicka på Skapa.

Redigera ett bokmärke i Qlik Sense Mobile SaaS

Du kan redigera bokmärkets rubrik och beskrivning i Qlik Sense Mobile SaaS.

Gör följande:

 1. Tryck på Bokmärke i verktygsfältet.

 2. Tryck på Bokmärke på det bokmärke som du vill redigera.

 3. Tryck på Redigera.

Ta bort ett bokmärke i Qlik Sense Mobile SaaS

Du kan ta bort ett bokmärke i Qlik Sense Mobile SaaS.

Gör följande:

 1. Tryck på Bokmärke i verktygsfältet.

 2. Tryck på Bokmärke på det bokmärke som du vill ta bort.

 3. Peka på Radera.