Gå till huvudinnehåll

Utforska analys med Qlik Sense Mobile for SaaS

PÅ DEN HÄR SIDAN

Utforska analys med Qlik Sense Mobile for SaaS

Använd Qlik Sense Mobile for SaaS-appen för att få åtkomst till och använda Qlik Sense-appar som är tillgängliga för dig i en Qlik Sense Enterprise SaaS- eller Qlik Sense Business-klientorganisation.

Observera: Qlik Sense Mobile for SaaS-appen kommer att använda Wi-Fi när det är tillgängligt. Om Wi-Fi inte är tillgängligt kommer appen försöka använda mobildata. Inaktivera mobildata på din enhet om du inte vill att appen ska använda mobildata.

När du har öppnat en app i Qlik Sense Mobile for SaaS visas arken längst upp. Alla visualiseringar som är tillgängliga på arket visas en i taget mitt på skärmen. Du går till nästa avisering genom att svepa åt sidan.

Du kan göra urval, och på Apple-enheter kan du dela visualiseringar med andra.

Längst ner finns ett verktygsfält för urval och bokmärken. Du kan expandera verktygsfältet och sedan söka efter dimensioner och fält, visa aktuella urval och göra urval i fält. Tryck på bookmarks om du vill öppna modulen för bokmärken.

Interagera med visualiseringar

Gör visualiseringen aktiv genom att trycka på den. När en visualisering är aktiv kan du göra urval. På Apple-enheter trycker du på bookmarks om du vill dela visualiseringar med andra.

Gör urval genom att trycka och rita i de olika visualiseringarna.

När du gör ett urval uppdateras alla associerade visualiseringar omedelbart så att urvalet avspeglas. Bekräfta urvalet genom att trycka på . Ångra urval genom att trycka på Cancel.

Standardinställningen är att nya urval i en visualisering läggs till de föregående. Avmarkera ett element genom att trycka på det.

Den associativa urvalsmodellen

Urvalsalternativ

Interagera med trädkartor

I Qlik Sense Mobile for SaaS visar trädkartor ingen beskrivning när du väljer ett värde. Håll en bladnod intryckt för att visa en meny med alternativet att visa beskrivningen. Endast grundläggande beskrivningar stöds, och bilder stöds inte i beskrivningar.

Urval med bokmärken

Använd bokmärken när du analyserar data och hittar något intressant som du vill återvända till eller dela med andra.

Med bokmärken sparas dina urval och en viss arkplats. Vid ett senare tillfälle kan du öppna dem och återställa urvalen till ett tidigare tillstånd. Urval med bokmärken kan användas på alla ark som har samma data som arket du använde för att skapa bokmärket.

För det mesta skapas bokmärken i molnhubben, se Skapa bokmärken för urval.

Du kan även skapa enkla bokmärken i Qlik Sense Mobile for SaaS.

Skapa ett bokmärke i Qlik Sense Mobile for SaaS

Gör följande:

 1. Gör valen på det ark som du vill spara som bokmärke.

 2. Tryck på Bookmark i verktygsfältet.

 3. Tryck på Skapa nytt bokmärke.

 4. Rubrik: Ange ett namn för bokmärket.

  Varning: Använd inte ett namn som redan används av ett parallellt tillstånd.
 5. Beskrivning: Ange en beskrivning för bokmärket.
 6. Klicka på Skapa.

Redigera ett bokmärke i Qlik Sense Mobile for SaaS

Du kan redigera bokmärkets rubrik och beskrivning i Qlik Sense Mobile for SaaS.

Gör följande:

 1. Tryck på Bookmark i verktygsfältet.

 2. Tryck på Bookmark på det bokmärke som du vill redigera.

 3. Tryck på Redigera.

Ta bort ett bokmärke i Qlik Sense Mobile for SaaS

Du kan ta bort ett bokmärke i Qlik Sense Mobile for SaaS.

Gör följande:

 1. Tryck på Bookmark i verktygsfältet.

 2. Tryck på Bookmark på det bokmärke som du vill ta bort.

 3. Peka på Radera.