Gå till huvudinnehåll

Konfigurera Qlik Sense Mobile for SaaS

När du startar Qlik Sense Mobile for SaaS-appen första gången måste du ansluta till en Qlik Sense Enterprise SaaS- eller Qlik Sense Business-klientorganisation och autentisera dig innan du kan använda Qlik Sense-appar på din mobila enhet.

När du väl har anslutit en gång kan du öppna mobilappen när du är offline och visa Qlik Sense-appar som du har hämtat.

Tekniska överväganden och säkerhetsöverväganden

Operativsystemssupport

Qlik Sense Mobile for SaaS har stöd för följande operativsystem:

 • iOS/iPadOS 13 eller senare

 • Android 10 eller senare

Chipuppsättningsbegränsning

Apple M1-chip stöds inte.

Identitetsleverantörer

Följande identitetsleverantörer har bekräftat stöd för en Qlik Sense Mobile for SaaS-koppling. Även identitetsleverantörer som inte anges kan ha stöd för Qlik Sense Mobile for SaaS-koppling.

 • Okta

 • Auth0

 • Salesforce

 • Azure AD

 • Qlik Account (inte tillgängligt med Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US))

Observera: En Okta-konfiguration har stöd för Qlik Sense Mobile for SaaS-koppling, men användare kan märka att de behöver logga in igen ofta. Identitetsleverantörens administratör bör aktivera programmets inställning för Uppdateringstoken.
Observera: En Salesforce-konfiguration har endast stöd för Qlik Sense Mobile for SaaS-koppling om identitetsleverantören aktiverar offlineåtkomst, vilket är inaktiverat som standard. Om du inte aktiverar offlineåtkomst kommer Qlik Sense Mobile for SaaS-användare att se ett felmeddelande med en text som liknar "invalid or unavailable offline_access scope".

Mer information om identitetsleverantörer finns i Hantera identitetsleverantörer.

Antal enheter samtidigt

Varje användare kan vara inloggad på Qlik Sense Mobile for SaaS med fem mobila enheter samtidigt per klientorganisation.

Om du tar bort Qlik Sense Mobile for SaaS-appen från din enhet utan att logga ut först kommer en andra enhetslicens att användas när du installerar om appen.

Varaktighet för Qlik Sense Mobile for SaaS-inloggning

OAuth-protokollet and uppdateringstoken-arkitekturen som används av Qlik Sense Mobile for SaaS till att kommunicera med Qlik Cloud Services innebär att de flesta Qlik Sense Mobile for SaaS-användare inte behöver logga in varje gång för att öppna mobilappen.

Användare loggas ut automatiskt om:

 • Användaren är inaktiv i 30 dagar utan att använda appen.

 • Konfigurationen av identitetsleverantörsprogrammet är ofullständig.

 • Administratören uttryckligen återkallar användarens åtkomst.

On-demand-appar

On-demand-appar kanske inte fungerar som förväntat i Qlik Sense Mobile for SaaS.

Säkerhet

Qlik Sense Mobile for SaaS-appen skyddas med ett Qlik Sense-lösenord när du ansluter till en Qlik Sense-klientorganisation. För att få förhöjd säkerhet, särskilt vid arbete offline, kan du aktivera applåset och låsa upp Qlik Sense Mobile for SaaS-appen med PIN-kod eller biometrisk autentisering. Mer information finns i Låsa upp appen med PIN-kod eller biometri.

Tips: Skydda dina data genom att se till att enheten är skyddad med ett lösenord eller biometri. Lås enheten när den inte används eller logga ut från Qlik Sense Mobile for SaaS.
Observera: Surfplattan eller telefonen måste ha ett lösenord eller skärmlåsning aktiverat för att du ska kunna installera och köra Qlik Sense Mobile for SaaS.

Ansluta till en Qlik Sense-prenumeration

När du har hämtat Qlik Sense Mobile for SaaS-appen skapar du en koppling till din Qlik Sense-prenumeration. Du kan ha flera kopplingar.

 1. Gå till startsidan och tryck på +.

  Om det här är den första kopplingen trycker du på Logga in.

 2. Definiera Qlik Sense-URL med följande format: tenant.qlikcloud.com. Lägg till ett eget namn för klientorganisationen. Tryck på Lägg till.

Logga in på Qlik Sense

När du har lagt till kopplingen till din Qlik Sense-prenumeration måste du logga in med dina Qlik Sense-autentiseringsuppgifter.

 1. Gå till startsidan och tryck på Qlik Sense-prenumeration. Inloggningssidan visas.

 2. Ange ditt användarnamn och lösenord och tryck på Logga in.

Observera: Det går att logga in offline i 30 dagar efter den senaste inloggningen.

Låsa upp appen med PIN-kod eller biometri

För att få förhöjd säkerhet, kan du aktivera applås och använda enhetens autentiseringsmetod (PIN-kod, fingeravtryck eller ansiktsigenkänning) tillsammans med Qlik Sense Mobile for SaaS-appen. När appen skyddas med PIN-kod eller biometri kan du enklare hindra att obehöriga användare kommer åt appen. När låset är aktiverat måste du låsa upp appen med en PIN-kod eller biometri när du öppnar eller växlar till appen. Du måste låsa upp appen både när du är ansluten till klientorganisationen och när du arbetar offline. Om du vill använda applås med Qlik Sense Mobile for SaaS, måste du konfigurera autentisering med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning på enheten

Observera: På enheter med Android 10 kan du bara låsa upp Qlik Sense Mobile for SaaS-appen med PIN-kod eller biometri om både PIN-kod och fingeravtryck (minst ett registrerat finger) har aktiverats för enheten.
 1. Tryck på profilikonen i mobilappen så öppnas sidan Inställningar.
 2. Du kan även trycka på Settings på startsidan.

 3. Under Applås aktiverar du Lås upp med PIN-kod, fingeravtryck eller ansiktsigenkänning.
Observera: Om inte fingeravtryck eller ansiktsigenkänning låser upp appen, kan du ange din PIN-kod.

Använda Qlik Sense Mobile for SaaS offline

Om detta är aktiverat i Qlik Sense-klientorganisationen, kan du öppna Qlik Sense Mobile for SaaS och visa Qlik Sense-apparna som du har hämtat även när du är offline eller inte ansluten.

Huvudadministratören aktiverar offlinefunktioner i Management Console, se Hantera offlinefunktionalitet.

Du måste logga in i klientorganisationen minst en gång innan du kan öppna Qlik Sense Mobile for SaaS offline. Sedan kan du logga in offline i 30 dagar efter den senaste inloggningen online.

 1. Hämta en app till din mobila enhet.

 2. Aktivera flygplansläge på enheten eller koppla från servern.

 3. Testa appen och kontrollera att den fungerar som förväntat.

Logga ut

 1. Tryck på profilikonen i mobilappen. Sidan Inställningar öppnas.
 2. Tryck på Logga ut. Du är utloggad och startsidan öppnas.

Redigera en koppling

 1. På startsidan trycker du länge på den koppling du vill redigera och sveper åt vänster.
 2. Tryck på update. Sidan Uppdatera server öppnas.
 3. Uppdatera URL:en och det egna namnet efter behov. Tryck på Uppdatera.

Ta bort en koppling från listan

När du tar bort en befintlig koppling från din Qlik Sense Mobile for SaaS-app, försvinner även alla lokala appar som hämtats från klientorganisationen.

 1. På startsidan trycker du länge och sveper åt vänster på den klientorganisationskoppling du vill ta bort.
 2. Tryck på delete.
 3. Tryck på Bekräfta. Qlik Sense-klientorganisationskopplingen tas bort från din Qlik Sense Mobile for SaaS-app.