Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Konfigurera Qlik Sense Mobile SaaS

När du startar Qlik Sense Mobile SaaS-appen första gången måste du ansluta till en Qlik Cloud-klientorganisation och autentisera dig innan du kan använda Qlik Sense-appar på din mobila enhet.

När du väl har anslutit en gång kan du öppna mobilappen när du är offline och visa Qlik Sense-appar som du har hämtat.

Tekniska överväganden och säkerhetsöverväganden

Operativsystemssupport

Qlik Sense Mobile SaaS har stöd för följande operativsystem:

 • iOS/iPadOS 16 eller senare

 • Android 12 eller senare

Antal enheter samtidigt

Varje användare kan vara inloggad på Qlik Sense Mobile SaaS med fem mobila enheter samtidigt per klientorganisation.

Om du tar bort Qlik Sense Mobile SaaS-appen från din enhet utan att logga ut först kommer en andra enhetslicens att användas när du installerar om appen.

Varaktighet för Qlik Sense Mobile SaaS-inloggning

OAuth-protokollet and uppdateringstoken-arkitekturen som används av Qlik Sense Mobile SaaS till att kommunicera med Qlik Cloud innebär att de flesta Qlik Sense Mobile SaaS-användare inte behöver logga in varje gång de öppnar sin mobilapp.

Användare loggas ut automatiskt om:

 • Användaren är inaktiv i 7 dagar utan att använda appen.

 • Konfigurationen av identitetsleverantörsprogrammet är ofullständig.

 • Administratören uttryckligen återkallar användarens åtkomst.

On-demand-appar

On-demand-appar kanske inte fungerar som förväntat i Qlik Sense Mobile SaaS.

Direct Query appar

Direct Query-appar stöds inte i Qlik Sense Mobile SaaS.

Säkerhet

Qlik Sense Mobile SaaS-appen skyddas med ett Qlik Sense-lösenord när du ansluter till en Qlik Sense-klientorganisation. För att få förhöjd säkerhet, särskilt vid arbete offline, kan du aktivera applåset och låsa upp Qlik Sense Mobile SaaS-appen med PIN-kod eller biometrisk autentisering. Mer information finns i Låsa upp appen med PIN-kod eller biometri.

Anteckning om tipsSkydda dina data genom att se till att enheten är skyddad med ett lösenord eller biometri. Lås enheten när den inte används eller logga ut från Qlik Sense Mobile SaaS.
Anteckning om informationSurfplattan eller telefonen måste ha ett lösenord eller skärmlåsning aktiverat för att du ska kunna installera och köra Qlik Sense Mobile SaaS.

Objektrendering

Visualiseringar i Qlik Sense Mobile SaaS kan renderas internt eller i en inbäddad WebView.

Internt renderade visualiseringar har bättre prestanda jämfört med visualiseringar som renderas i WebView. Internt renderade visualiseringar är:

 • Knapp

 • Filterruta

 • KPI (nyckeltal)

 • Tabell

 • Text och bild

 • Trädkarta

Om en internt renderad visualisering är omsluten inne i ett Container-objekt, renderas den i en inbäddad WebView.

Internt renderade visualiseringar har inte stöd för CSS-formatmallar i anpassade teman.

Ansluta till en Qlik Sense-prenumeration

När du har hämtat Qlik Sense Mobile SaaS-appen skapar du en koppling till din Qlik Sense-prenumeration. Du kan ha flera kopplingar.

 1. Gå till startsidan och tryck på +.

  Om det här är den första kopplingen trycker du på Logga in.

 2. Definiera Qlik Sense-URL med följande format: tenant.qlikcloud.com. Lägg till ett eget namn för klientorganisationen. Tryck på Lägg till.

Logga in på Qlik Sense

När du har lagt till kopplingen till din Qlik Sense-prenumeration måste du logga in med dina Qlik Sense-autentiseringsuppgifter.

 1. Gå till startsidan och tryck på Qlik Sense-prenumeration. Inloggningssidan visas.

 2. Ange ditt användarnamn och lösenord och tryck på Logga in.

Anteckning om informationDet går att logga in offline i 7 dagar efter den senaste inloggningen.

Låsa upp appen med PIN-kod eller biometri

För att få förhöjd säkerhet, kan du aktivera applås och använda enhetens autentiseringsmetod (PIN-kod, fingeravtryck eller ansiktsigenkänning) tillsammans med Qlik Sense Mobile SaaS-appen. När appen skyddas med PIN-kod eller biometri kan du enklare hindra att obehöriga användare kommer åt appen. När låset är aktiverat måste du låsa upp appen med en PIN-kod eller biometri när du öppnar eller växlar till appen. Du måste låsa upp appen både när du är ansluten till klientorganisationen och när du arbetar offline. Om du vill använda applås med Qlik Sense Mobile SaaS, måste du konfigurera autentisering med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning på enheten

 1. Tryck på profilikonen i mobilappen så öppnas sidan Inställningar.
 2. Du kan även trycka på Inställningar på startsidan.

 3. Under Applås aktiverar du Lås upp med PIN-kod, fingeravtryck eller ansiktsigenkänning.
Anteckning om informationOm inte fingeravtryck eller ansiktsigenkänning låser upp appen, kan du ange din PIN-kod.

Använda Qlik Sense Mobile SaaS offline

Om detta är aktiverat i Qlik Sense-klientorganisationen, kan du öppna Qlik Sense Mobile SaaS och visa Qlik Sense-apparna som du har hämtat även när du är offline eller inte ansluten.

Huvudadministratören aktiverar offlinefunktioner i Hanteringskonsol (eller Administration, om du använder den nya plattformsnavigeringen), se Hantera offlineanvändning.

Du måste logga in i klientorganisationen minst en gång innan du kan öppna Qlik Sense Mobile SaaS offline. Sedan kan du logga in offline i 7 dagar efter den senaste inloggningen online.

 1. Hämta en app till din mobila enhet.

 2. Aktivera flygplansläge på enheten eller koppla från servern.

 3. Testa appen och kontrollera att den fungerar som förväntat.

Logga ut

 1. Tryck på profilikonen i mobilappen. Sidan Inställningar öppnas.
 2. Tryck på Logga ut. Du är utloggad och startsidan öppnas.

Redigera en prenumerationskoppling

 1. På startsidan trycker du länge på den koppling du vill redigera och sveper åt vänster.
 2. Tryck på uppdatera. Sidan Uppdatera server öppnas.
 3. Uppdatera URL:en och det egna namnet efter behov. Tryck på Uppdatera.

Ta bort en prenumerationskoppling från listan

När du tar bort en befintlig koppling från din Qlik Sense Mobile SaaS-app, försvinner även alla lokala appar som hämtats från klientorganisationen.

 1. På startsidan trycker du länge och sveper åt vänster på den klientorganisationskoppling du vill ta bort.
 2. Tryck på ta bort.
 3. Tryck på Bekräfta. Qlik Sense-klientorganisationskopplingen tas bort från din Qlik Sense Mobile SaaS-app.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!