Ana içeriğe geç

Qlik Sense Mobile SaaS ile analizi keşfetme

Bir Qlik Sense Enterprise SaaS veya Qlik Sense Business kiracısında kullanımınıza sunulan Qlik Sense uygulamalarına erişmek ve bu uygulamaları kullanmak için Qlik Sense Mobile SaaS uygulamasını kullanın.

Bilgi notuQlik Sense Mobile SaaS uygulaması, uygun olduğunda Wi-Fi bağlantısını kullanır. Kullanılabilen bir Wi-Fi bağlantısı yoksa, uygulama hücresel veriyi kullanır. Uygulamanın hücresel veriyi kullanmasını istemiyorsanız cihazınızda hücresel veri kullanımını devre dışı bırakın.

Bir uygulamayı Qlik Sense Mobile SaaS uygulamasında açtığınızda, sayfalar üstte gösterilir. Sonraki veya önceki sayfaya gitmek için sayfa başlığını kaydırın. Herkese açık ve gizli sayfalara göre düzenlenmiş bir sayfalar listesine ulaşmak için sayfa başlığına dokunun.

Qlik Sense Mobile SaaS'yi gerek dikey gerekse yatay modda kullanabilirsiniz.

Seçimler yapabilir ve Apple cihazlarında görselleştirmeleri başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Altta seçimler ve yer işaretleri için bir araç çubuğu bulunur. Seçimler aracı genişletilebilir; daha sonra boyut ve alan arayabilir, geçerli seçimleri görüntüleyebilir ve alanlarda seçimler yapabilirsiniz. Yer işareti modülünü açmak için yer işaretleri seçeneğine dokunun.

Görselleştirmelerle etkileşim kurma

Etkinleştirmek için görselleştirmeye dokunun. Bir görselleştirme etkinken seçimler yapabilirsiniz. Apple cihazlarda görselleştirmeleri başkalarıyla paylaşmak için yer işaretleri öğesine dokunun.

Farkı görselleştirmelerde dokunma ve çizim yaparak seçimler yapabilirsiniz.

Bir seçim yaptığınızda, ilişkili tüm görselleştirmeler seçimi yansıtmak için hemen güncellenir. seçeneğine dokunarak seçimi onaylarsınız. İptal seçeneğine dokunarak bir seçimi iptal edin.

Varsayılan olarak, görselleştirmedeki yeni seçimler önceki seçimlere eklenir. Bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.

İlişkisel seçim modeli

Seçim seçenekleri

Ağaç haritalarıyla etkileşme ve görünüm veri tabloları

Qlik Sense Mobile SaaS uygulamasında, hareket hareket simgesi olan grafikler; örneğin ağaç ve görünüm veri tabloları, kullanıcılara seçimlerin tam ekran moduna geçmeden doğrudan grafiğin içinden yapılabileceğini, araç ipuçlarının bir yaprak düğüme uzun süre basılarak etkinleştirilebileceğini ve başlık çubuğuna dokunmanın sizi grafiğin tam ekran moduna alacağını gösterir.

Veriyi bir tablo olarak görüntülemeyi seçebileceğiniz ve görselleştirmeyi hub'da izleyebileceğiniz bir menüyü görüntülemek için Daha fazla üzerine dokunun. Apple cihazlarında ayrıca görselleştirmeleri başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Görünüm veri tablolarında, hesaplamalara ve boyutlara göre sıralama yapabilir, sütunları yeniden boyutlandırabilir, tabloyu tam ekran moduna alabilir ve seçimler yapabilirsiniz.

Ağaç haritası verilerini tablo olarak görmek için Verileri görüntüle'yi seçin.

Tablo biçimindeki veriler

Filtre bölmeleriyle etkileşim

Bir sayfanın Küçük ekran düzeni Liste görünümü olarak ayarlanırsa, filtre bölmeleri sayfada oluşturulmaz ancak Seçim panelindeki Sayfa filtreleri bölümünden kullanılabilir.

Bir sayfanın Küçük ekran düzeni Izgara görünümü olarak ayarlanırsa, filtre bölmeleri sayfada oluşturulur.

Bilgi notuKüçük ekran düzeni, Qlik Cloud içindeki sayfa özelliklerinde ayarlanabilir; bkz. Sayfaları kullanarak bir uygulamayı yapılandırma.

Seçimler aracını kullanma

Qlik Sense Mobile SaaS seçimler aracı uygulamadaki her bir boyut ve alana yönelik bir genel bakış sunar. Ayrıca, kullanılmayan boyutlardaki ilişkilendirmeleri inceleyebilmeniz için seçili verilere yönelik daha detaylı bir görünüm sağlar.

Analiz sırasında seçimler görünümünü açmak için Uygulanan seçimler'i genişletin.

Seçimler aracı üç bölüme ayrılmıştır: Geçerli seçimler, Ana öğeler ve Kullanılabilen seçimler. Geçerli seçimler bölümü, etkin seçimleri olan alanları görüntüler. Ana öğeler bölümü, uygulamadaki tüm ana öğeleri görüntüler. Kullanılabilen seçimler bölümü, etkin bir seçimi olmayan tüm boyutları görüntüler. Tüm bölümler alfabetik olarak sıralanır.

Seçimler aracı

Qlik Sense Mobile SaaS seçimler aracı

Seçimler aracının birçok boyutunuz ve alanınız olduğunda kullanışlı olan bir arama kutusu vardır. Alan veya boyut başlığına göre arayabilirsiniz. Arama dizeniz, bir veya daha fazla sözcük ya da yalnızca sözcüğün bir kısmını içerebilir. Arama büyük/küçük harfe duyarlı değildir, ancak yalnızca tam dize eşleşmeleri görüntülenir.

Arka arkaya birçok seçim yapabilirsiniz. Seçiminizi onaylamak için üzerine dokunun. Bu boyutlar Geçerli seçimler'e taşınır.

Bir alandaki seçimi İptal üzerine tıklayarak kaldırabilirsiniz. Alan daha sonra Kullanılabilen seçimler'e taşınır.

Yer işareti seçimleri

Verileri analiz ederken daha sonra dönmek veya başkalarıyla paylaşmak isteyebileceğiniz ilgi çekici bir şey bulduğunuzda yer işaretlerini kullanın.

Yer işaretleri seçimlerinizi ve belirli bir sayfa konumunu kaydeder. Yer işaretleri, daha sonra seçimleri önceki durumuna getirmek için açılabilir. Yer işaretinin kullanıldığı seçimleri, yer işaretini oluşturmak için kullanılan sayfadakiyle aynı verilere sahip tüm sayfalara uygulayın.

Yer işaretleri genelde bulut hub'ında oluşturulur, bkz. Seçimler için yer işareti oluşturma.

Qlik Sense Mobile SaaS uygulamasında temel yer işaretleri de oluşturabilirsiniz.

Qlik Sense Mobile SaaS uygulamasında yer işareti oluşturma

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yer işareti olarak kaydetmek istediğiniz sayfada seçimler yapın.

 2. Araç çubuğunda Yer işareti seçeneğine dokunun.

 3. Seçim imi oluştur'a dokunun.

 4. Başlık: Bir yer işareti başlığı girin.

  Uyarı notuÖnceden alternatif durum tarafından kullanılan bir ad kullanmayın.
 5. Açıklama: Yer işareti ile ilgili bir açıklama girin.
 6. Oluştur'a tıklayın.

Qlik Sense Mobile SaaS uygulamasında yer işaretini düzenleme

Qlik Sense Mobile SaaS uygulamasında yer işaretinin başlığını ve açıklamasını düzenleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Araç çubuğunda Yer işareti seçeneğine dokunun.

 2. Silmek istediğiniz yer işaretinin Yer işareti seçeneğine dokunun.

 3. Düzenle'ye dokunun.

Qlik Sense Mobile SaaS uygulamasında yer işaretini silme

Qlik Sense Mobile SaaS uygulamasında yer işaretini silebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Araç çubuğunda Yer işareti seçeneğine dokunun.

 2. Silmek istediğiniz yer işaretinin Yer işareti seçeneğine dokunun.

 3. Sil’e dokunun.