Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda Qlik Sense Mobile SaaS

Använd Qlik Sense Mobile SaaS-appen för att få åtkomst till och använda Qlik Sense-appar som är tillgängliga för dig i en Qlik Cloud-klientorganisation. Hämta appar till din enhet om du vill använda dem offline.

Qlik Sense-apparna delas vanligen med dig i dina samlingar så att du kan hämta och använda dem offline. Appar som du hämtar och öppnar offline är tillgängliga för interaktion. Du kan göra urval i data men det går inte att utveckla apparna vidare eller spara dem.

Anteckning om informationQlik Sense Mobile SaaS-appen kommer att använda Wi-Fi när det är tillgängligt. Om Wi-Fi inte är tillgängligt kommer appen försöka använda mobildata. Inaktivera mobildata på din enhet om du inte vill att appen ska använda mobildata.

Växla mellan prenumerationer

Om du prenumererar på fler än en klientorganisation kan du växla mellan dina klientorganisationer utan att behöva logga ut.

 1. I Mobile Collection ska du trycka på klientorganisationens namn för att öppna prenumerationslistan.

  Växla mellan Qlik Sense Mobile SaaS-prenumerationer

  Växla mellan Qlik Sense Mobile SaaS-prenumerationer
 2. I prenumerationslistan trycker du på klientorganisationen som du vill växla till.

Öppna Qlik Sense-appar

Apparna du ser i Qlik Sense Mobile SaaS-appen är appar som ingår i din mobilsamling. Om du inte ser appen du vill utforska kan du söka efter den och sedan lägga till den i din mobilsamling genom att klicka på ikonen Lägg till i samling.

 • Gå till Mobilsamling och öppna Qlik Sense-appen genom att trycka på dess ikon.

  Om du är offline och har hämtat appen öppnas offlineversionen. Annars öppnas onlineversionen. Hämtade appar har en hämtad-markering.

Använda offlineversioner av appar

Du kan hämta appar till din surfplatta eller telefon och använda dem offline. Du kan välja om du vill öppna online- eller offlineversionen av appar du har hämtat.

Om det finns en senare version av den hämtade appen, kan du hämta den uppdaterade versionen eller fortsätta att använda din offlineversion.

Hämta appar för användning offline

Qlik Sense-appar som kan hämtas markeras med hämta i Qlik Sense Mobile SaaS-appen.

 1. Gå till Mobilsamling och tryck på knappen Hämta hämta för appen du vill hämta.

 2. Tryck på Bekräfta.

  Appen hämtas till din mobila enhet. Hämtade appar har en hämtad-markering.

Öppna offlineversionen av en app

Om du är online öppnar Qlik Sense Mobile SaaS onlineversionen som standard. Gör så här om du vill öppna offlineversionen:

 1. Kontrollera att du har hämtat Qlik Sense-appen för användning offline. Hämtade appar har en hämtad-markering.

 2.  Tryck på MerQlik Sense-appen. Informationsfönstret öppnas.
 3. Tryck på Öppna offlineversion. Offlineversionen av appen öppnas.

Uppdatera offlineversionen av en app

Om appen har uppdaterats, till exempel om data har laddats, visar knappen Uppdatera att det finns en senare version av appen.

 • Gå till Mobilsamling, tryck på Uppdatera och bekräfta så hämtas den senaste versionen av appen.

Ta bort offlineversioner av appar

Du kan ta bort offlineversioner av appar från din mobila enhet.

 1.  Tryck på MerQlik Sense-appen. Informationsfönstret öppnas.
 2. Tryck på Ta bort offlineversion.
 3. Tryck på Bekräfta.

  Offlineversionen av appen tas bort. 

Övervaka visualiseringar i Qlik Sense Mobile SaaS

Du kan övervaka visualiseringar i Qlik Sense Mobile SaaS, och på så sätt visa diagram utan att öppna några appar.

När du använder övervakade visualiseringar i Qlik Sense Mobile SaaS kan du se alla relaterade metadata, som när den skapades och senaste gången den laddades. Tryck på Mer och välj sedan Information om diagrammet om du vill visa metadata.

När du öppnar ett diagram i Qlik Sense Mobile SaaS, visas den senaste versionen av diagrammet med de data som senast laddades i källappen. Du kan visa diagrammet, dess detaljer och dess historik.

Du kan inte göra urval i diagrammet, men du kan visa diagrammet i källappen genom att trycka på Visa i app. Du kanske till exempel vill använda bokmärken eller se hur diagrammet ändras när du gör nya urval. Visa i app öppnar visualiseringens källapp med gjorda urval.

Mer information om att övervaka visualiseringar i molnhubben finns i Övervaka visualiseringar.

Lägger till visualiseringar att övervaka från Qlik Sense Mobile SaaS

Du kan lägga till visualiseringar att övervaka från Qlik Sense Mobile SaaS.

 1. Tryck på Mer på den visualisering som du vill övervaka.

 2. Tryck på Övervaka i hubben: Dialogen Övervaka i hubb öppnas.

 3. Ge visualieringen ett namn.

 4. Tryck på Skapa.

Visualiseringen kan nu övervakas från Qlik Sense Mobile SaaS-hubben.

Lägger till visualiseringar att övervaka från Qlik Cloud

Du kan lägga till visualiseringar att övervaka från Qlik Cloud.

 1. Lägg till visualiseringen i samlingen med mobilt innehåll i Qlik Cloud så att den blir tillgänglig i Qlik Sense Mobile SaaS.

 2. Från Qlik Sense Mobile SaaS kan du söka efter alla visualiseringar du har lagt till i ditt personliga utrymme.

 3. Klicka på knappen Lägg till i samling om du vill lägga till den i samlingen med mobilt innehåll.

Push-meddelanden

Push-meddelanden hanteras i modulen Personliga inställningar. Modulen Personliga inställningar kan du bara nå från molnhubben i en webbläsare.

Push-meddelanden krypteras med en personlig nyckel som genereras automatiskt.

Hantera push-meddelanden

 1. I molnhubben går du till profilinställningarna genom att öppna användarprofilmenyn och välja Profilinställningar.

 2. I modulen Profilinställningar väljer du Meddelanden.

 3. Aktivera push-meddelanden för aktiviteter som avser utrymmen, appar och aviseringar.

Push-meddelanden är kopplade till webbmeddelanden. När du aktiverar push-meddelanden för en aktivitet aktiveras automatiskt även webbmeddelanden för den aktiviteten. Skillnaden mellan dessa är att webbmeddelanden konsumeras i molnhubben och push-meddelanden i Qlik Sense Mobile SaaS-appen.

Läsa meddelanden i Qlik Sense Mobile SaaS

Du kan läsa och ta bort meddelanden i Qlik Sense Mobile SaaS-appen. Du hittar dina meddelanden genom att trycka på meddelanden-markeringen.

Du får bara meddelanden från den klientorganisation du är inloggad på.

På iOS-enheter kanske du ser ett nummer bredvid Qlik Sense Mobile SaaS-ikonen. Detta är det totala antalet meddelanden för alla klientorganisationer du konfigurerat i Qlik Sense Mobile SaaS.

Visa aviseringar

Växla till fliken Aviseringar om du vill visa alla aviseringar som du äger och aviseringar som någon har delat med dig. Om du bara vill se dina egna aviseringar ändrar du filtret till Ägs av dig.

Anteckning om informationFliken Aviseringar är inte tillgänglig:
 • När dataaviseringar har inaktiverats i klientorganisationen, se Hantera aviseringar

 • När du är ansluten till Qlik Sense Business- eller Qlik Cloud-analys standard-klientorganisationer.

Tryck på en avisering om du vill se fler detaljer. Följande åtgärder är tillgängliga för aviseringar som någon har delat med dig.

 • Historik: när aviseringen löstes ut.

 • Detaljer: beskrivning, status, information om aviseringen och meddelandeinställningar.

 • Villkor: mått, dimensioner, urval och villkor som används i aviseringen.

 • Mottagare: aviseringens mottagare.

Mer information om dataaviseringar finns i Övervaka data med aviseringar.

Logga ut alla mobila enheter

Du kan vara inloggad på Qlik Sense Mobile SaaS med högst fem mobila enheter samtidigt.

Gör så här om du vill logga ut alla dina mobila enheter som används för Qlik Sense Mobile SaaS:

 1. Gå till molnhubben, öppna profilmenyn och klicka på Profilinställningar.

 2. I modulen med personliga inställningar väljer du Qlik Sense Mobile.

 3. Logga ut alla enheter som listas på sidan genom att klicka på Logga ut alla enheter.

 4. Bekräfta utloggningen.

Ställa in önskat språk för Qlik Sense Mobile SaaS

Som standard använder Qlik Sense Mobile SaaS språket du har valt för din mobila enhet.

Qlik Sense Mobile SaaS använder engelska som standard om språket du har valt för din mobila enhet inte stöds av Qlik Sense.

iOS-enheter kan du ställa in önskat språk för Qlik Sense Mobile SaaS. Det kommer att åsidosätta språket från din mobila enhet.

 1. På din iOS-enhet öppnar du Inställningar och väljer Qlik Sense.

 2. Under Önskat språk väljer du ditt språk.

Mer information om hur du ändrar språk i Qlik Sense finns i Byta språk i Qlik Cloud.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!