Przeskocz do zawartości głównej

Eksplorowanie analityki za pomocą Qlik Sense Mobile for SaaS

NA TEJ STRONIE

Eksplorowanie analityki za pomocą Qlik Sense Mobile for SaaS

Za pomocą aplikacji Qlik Sense Mobile for SaaS możesz uzyskiwać dostęp do aplikacji Qlik Sense, które są dla Ciebie dostępne w dzierżawie Qlik Sense Enterprise SaaS lub Qlik Sense Business.

Uwaga: Aplikacja Qlik Sense Mobile for SaaS będzie korzystać z sieci Wi-Fi, gdy ta sieć będzie dostępna. Jeśli sieć Wi-Fi jest niedostępna, wówczas aplikacja podejmie próbę skorzystania z danych komórkowych. Jeśli nie chcesz, aby aplikacja korzystała z komórkowej transmisji danych, wyłącz komórkową transmisję danych na swoim urządzeniu.

Po otwarciu aplikacji w Qlik Sense Mobile for SaaS arkusze są prezentowane u góry. Wszystkie wizualizacje dostępne na arkuszu są prezentowane pojedynczo na środku ekranu. Aby przejść od jednej wizualizacji do drugiej, przeciągnij palcem w bok.

Możesz dokonywać wyborów, a na urządzeniach Apple możesz udostępniać wizualizacje innym.

U dołu znajduje się pasek narzędzi do wybierania i tworzenia zakładek. Ten pasek narzędzi można rozwinąć, a następnie wyszukiwać wymiary i pola, przeglądać bieżące wybory i dokonywać wyborów w polach. Stuknij bookmarks, aby otworzyć moduł zakładek.

Interakcja z wizualizacjami

Dotknij wizualizacji, aby ją uaktywnić. Gdy wizualizacja jest aktywna, możesz dokonywać wyborów. Na urządzeniach Apple stuknij bookmarks, aby udostępnić wizualizacje innym.

Dokonaj wyborów przez stukanie i rysowanie w różnych wizualizacjach.

Po dokonaniu selekcji wszystkie powiązane wizualizacje zostają natychmiast zaktualizowane, aby uwzględnić taką selekcję. Potwierdź wybór, stukając . Anuluj wybór, stukając Cancel.

Domyślnie nowe selekcje w wizualizacji są dodawane do poprzednich selekcji. Aby usunąć wybór elementu, stuknij go.

Model selekcji asocjacyjnych

Opcje selekcji

Wybory zakładek

Podczas analizowania danych używaj zakładek, kiedy znajdziesz interesujące rzeczy, które można udostępnić innym osobom lub do których będzie warto wrócić.

Zakładki służą do zapisywania wyboru i konkretnej lokalizacji arkusza. Później zakładki można otworzyć, aby przywrócić wybory do poprzedniego stanu. Wybory, do których zapisano zakładki, mogą być stosowane do dowolnego arkusza, który zawiera te same dane co arkusz używany do utworzenia zakładki.

Zakładki są zwykle tworzone w hubie w chmurze — zobacz Oznaczanie selekcji zakładkami.

Możesz także tworzyć podstawowe zakładki w Qlik Sense Mobile for SaaS.

Tworzenie zakładki w Qlik Sense Mobile for SaaS

Wykonaj następujące czynności:

 1. Dokonaj selekcji w arkuszu, który chcesz zapisać jako zakładkę.

 2. Stuknij Bookmark na pasku narzędzi.

 3. Stuknij Utwórz nową zakładkę.

 4. Tytuł: Wprowadź tytuł zakładki.

  Ostrzeżenie: Nie należy używać nazwy, która jest już używana przez stan alternatywny.
 5. Opis: Wprowadź opis zakładki.
 6. Kliknij polecenie Utwórz.

Edytowanie zakładki w Qlik Sense Mobile for SaaS

W Qlik Sense Mobile for SaaS możesz edytować tytuł i opis zakładki.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij Bookmark na pasku narzędzi.

 2. Stuknij Bookmark na zakładce, którą chcesz edytować.

 3. Stuknij Edytuj.

Usuwanie zakładki w Qlik Sense Mobile for SaaS

W Qlik Sense Mobile for SaaS możesz usunąć zakładkę.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij Bookmark na pasku narzędzi.

 2. Stuknij Bookmark na zakładce, którą chcesz usunąć.

 3. Stuknij przycisk Usuń.