Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Eksplorowanie analityki za pomocą Qlik Sense Mobile SaaS

Za pomocą aplikacji Qlik Sense Mobile SaaS możesz uzyskiwać dostęp do aplikacji Qlik Sense, które są dla Ciebie dostępne w dzierżawie Qlik Cloud, i z nich korzystać.

InformacjaAplikacja Qlik Sense Mobile SaaS będzie korzystać z sieci Wi-Fi, gdy ta sieć będzie dostępna. Jeśli sieć Wi-Fi jest niedostępna, wówczas aplikacja podejmie próbę skorzystania z danych komórkowych. Jeśli nie chcesz, aby aplikacja korzystała z komórkowej transmisji danych, wyłącz komórkową transmisję danych na swoim urządzeniu.

Po otwarciu aplikacji w Qlik Sense Mobile SaaS arkusze są prezentowane u góry. Przeciągnij tytuł arkusza, aby przejść do poprzedniego lub następnego arkusza. Stuknij tytuł arkusza, aby uzyskać listę arkuszy uporządkowanych według arkuszy publicznych i prywatnych.

Qlik Sense Mobile SaaS można używać zarówno w trybie poziomym, jak i pionowym.

Możesz dokonywać wyborów, a na urządzeniach Apple możesz udostępniać wizualizacje innym.

U dołu znajduje się pasek narzędzi do wybierania i tworzenia zakładek. To narzędzie wyboru można rozwinąć, a następnie wyszukiwać wymiary i pola, przeglądać bieżące wybory i dokonywać wyborów w polach. Stuknij zakładki, aby otworzyć moduł zakładek.

Model selekcji asocjacyjnych

Opcje selekcji

Interakcja z wizualizacjami

Istnieją dwa sposoby interakcji z wizualizacjami w Qlik Sense Mobile SaaS.

 • Dotknij wizualizacji, aby ją otworzyć w trybie pełnoekranowym. Kiedy wizualizacja jest w trybie pełnokranowym, możesz dokonywać wyborów.

 • Ikona gestu gest wskazuje, że możesz dokonywać wyborów bezpośrednio na wykresie, bez przechodzenia do trybu pełnoekranowego.

Na wszystkich wykresach możesz dotknąć Więcej, aby wyświetlić menu, w którym można wybrać wyświetlanie danych w postaci tabeli i monitorować wizualizację w hubie.

Wybierz Wyświetl dane, aby wyświetlić dane jako tabelę

Dane w formacie tabeli

Interakcja w trybie pełnoekranowym

Dotknij wizualizacji, aby ją otworzyć w trybie pełnoekranowym. Kiedy wizualizacja jest w trybie pełnokranowym, możesz dokonywać wyborów. Na urządzeniach Apple stuknij zakładki, aby udostępnić wizualizacje innym.

Dokonaj wyborów przez stukanie i rysowanie w różnych wizualizacjach.

Po dokonaniu selekcji wszystkie powiązane wizualizacje zostają natychmiast zaktualizowane, aby uwzględnić taką selekcję. Potwierdź wybór, stukając . Anuluj wybór, stukając Anuluj.

Domyślnie nowe selekcje w wizualizacji są dodawane do poprzednich selekcji. Aby usunąć wybór elementu, stuknij go. Możesz też poruszać się wstecz i do przodu po wybranych elementach.

Interakcja bezpośrednio na wykresie

Ikona gestu gest wskazuje, że możesz dokonywać wyborów bezpośrednio na wykresie, bez przechodzenia do trybu pełnoekranowego. Dotknij paska tytułu wykresu, aby otworzyć go w trybie pełnoekranowym.

Poniższe wykresy mają ikonę gestu, co oznacza, że można bezpośrednio wchodzić na nich w interakcje:

 • Mapy drzewa

 • Tabele, w tym tabele do wyświetlania danych

 • Obiekty grafiki i tekstu

W mapach drzew można aktywować etykietki przez długie naciśnięcie węzła liścia.

W tabelach, w tym w tabelach do wyświetlania danych, można sortować według miar i wymiarów, zmieniać rozmiar kolumn, przełączać tabelę do trybu pełnoekranowego i dokonywać wyborów.

Jeżeli dotkniesz wartości komórki i ją przytrzymasz, możesz wybrać opcję skopiowania wartości lub rozszerzenia wiersza. Kopiowanie wartości komórki obejmuje też wszelkie grafiki i miniwykresy znajdujące się w komórce. Rozszerzenie wykresu oznacza, że wyświetlane są wszystkie dane wiersza w trybie pełnoekranowym przeniesione do pionowej listy przewijanej.

Interakcja z panelami filtrowania

Jeśli Układ na małym ekranie dla arkusza jest ustawiony na Widok listy, panele filtrowania nie są renderowane na arkuszu, lecz są dostępne w sekcji Filtry arkusza w panelu Wybór.

Jeśli Układ na małym ekranie dla arkusza jest ustawiony na Widok siatki, panele filtrowania są renderowane na arkuszu.

InformacjaUkład na małym ekranie można ustawić we właściwościach arkusza w Qlik Cloud — zobacz temat Zmiana układów arkuszy.

Korzystanie z narzędzia wyboru

Narzędzie wyboru Qlik Sense Mobile SaaS udostępnia przegląd każdego wymiaru i każdego pola w aplikacji. Udostępnia również bardziej szczegółowy widok wybranych danych, co pozwala na badanie asocjacji w wymiarach, które nie były używane.

Podczas analizy kliknij polecenie Zastosowane wybory, aby otworzyć widok wyborów.

Narzędzie wyboru jest podzielone na trzy sekcje: Aktualne wybory, Elementy główne oraz Dostępne wybory. W sekcji Aktualne wybory są wyświetlane pola, dla których istnieją aktywne wybory. W sekcji Elementy główne znajdują się wszystkie elementy główne znajdujące się w aplikacji. Sekcja Dostępne wybory wyświetla wszystkie wymiary bez aktywnego wyboru. Dane we wszystkich sekcjach są uporządkowane alfabetycznie.

Narzędzie selekcji

Narzędzia wyboru Qlik Sense Mobile SaaS

W narzędziu wyboru znajduje się pole wyszukiwania, które jest przydatne w przypadku korzystania z wielu wymiarów i pól. Możliwe jest wyszukiwanie według tytułu pola albo tytułu wymiaru. Szukany ciąg może składać się z co najmniej jednego wyrazu lub tylko z części wyrazu. W przypadku funkcji wyszukiwania wielkość liter nie jest uwzględniana, ale wyświetlane są tylko dokładne trafienia.

Istnieje możliwość wykonania kilku wyborów w sposób sekwencyjny. Dotknij przycisku , aby potwierdzić wybór. Te wymiary zostaną przesunięte do góry do Aktualnych wyborów.

Wybór w polu można wyczyścić przez dotknięcie przycisku Anuluj. Powoduje to przesunięcie pola w dół do obszaru Dostępne wybory.

Wybory zakładek

Podczas analizowania danych używaj zakładek, kiedy znajdziesz interesujące rzeczy, które można udostępnić innym osobom lub do których będzie warto wrócić.

Zakładki służą do zapisywania wyboru i konkretnej lokalizacji arkusza. Później zakładki można otworzyć, aby przywrócić wybory do poprzedniego stanu. Wybory, do których zapisano zakładki, mogą być stosowane do dowolnego arkusza, który zawiera te same dane co arkusz używany do utworzenia zakładki.

Zakładki są zwykle tworzone w hubie w chmurze — zobacz Oznaczanie selekcji zakładkami.

Możesz także tworzyć podstawowe zakładki w Qlik Sense Mobile SaaS.

Tworzenie zakładki w Qlik Sense Mobile SaaS

Wykonaj następujące czynności:

 1. Dokonaj selekcji w arkuszu, który chcesz zapisać jako zakładkę.

 2. Stuknij Zakładka na pasku narzędzi.

 3. Stuknij Utwórz zakładkę.

 4. Tytuł: Wprowadź tytuł zakładki.

  OstrzeżenieNie należy używać nazwy, która jest już używana przez stan alternatywny.
 5. Opis: Wprowadź opis zakładki.
 6. Kliknij polecenie Utwórz.

Edytowanie zakładki w Qlik Sense Mobile SaaS

W Qlik Sense Mobile SaaS możesz edytować tytuł i opis zakładki.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij Zakładka na pasku narzędzi.

 2. Stuknij Zakładka na zakładce, którą chcesz edytować.

 3. Stuknij Edytuj.

Usuwanie zakładki w Qlik Sense Mobile SaaS

W Qlik Sense Mobile SaaS możesz usunąć zakładkę.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij Zakładka na pasku narzędzi.

 2. Stuknij Zakładka na zakładce, którą chcesz usunąć.

 3. Stuknij przycisk Usuń.

Ograniczenia

 • Układ poziomy nie jest obsługiwany na wykresach wielokrotnych wskaźników KPI. Wykres jest wyświetlany w układzie pionowym.

 • Rozszerzenia wizualizacji innych firm mogą działać w Qlik Sense Mobile SaaS inaczej niż rozszerzenia Qlik Cloud. Zamiast tego użyj natywnych rozszerzeń Qlik.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!