Ga naar hoofdinhoud

Analyses verkennen met behulp van Qlik Sense Mobile SaaS

Gebruik de Qlik Sense Mobile SaaS-app om Qlik Sense-apps te openen en gebruiken die voor u beschikbaar zijn op een Qlik Sense Enterprise SaaS- of Qlik Sense Business-tenant.

InformatieDe Qlik Sense Mobile SaaS-app gebruikt Wi-Fi indien beschikbaar. Als er geen Wi-Fi beschikbaar is, maakt de app gebruik van mobiele gegevens. Schakel mobiel dataverkeer uit als u geen mobiel dataverkeer wilt gebruiken voor de app.

Als u een app in Qlik Sense Mobile SaaS opent, worden de werkbladen bovenaan weergegeven. Veeg op de werkbladtitel om naar het volgende of vorige werkblad te navigeren. Tik op de werkbladtitel om een lijst te bekijken met werkbladen die zijn gerangschikt op openbare en privé werkbladen.

U kunt Qlik Sense Mobile SaaS gebruiken in de staande en liggende modus.

U kunt selecties maken en op Apple-apparaten kunt u visualisaties delen met anderen.

Onderin vindt u een werkbalk voor selecties en bladwijzers. U kunt de selectiebalk uitbreiden om te zoeken naar dimensies en velden, de huidige selecties weer te geven en selecties in velden te maken. Tik op bladwijzers om de bladwijzermodule te openen.

Werken met visualisaties

Tik op de visualisatie om deze actief te maken. Als een visualisatie actief is, kunt u selecties maken. Op Apple-apparaten tikt u op bladwijzers om visualisaties te delen met anderen.

Maak selecties door te tikken en te tekenen in de verschillende visualisaties.

Als u een selectie uitvoert, worden alle bijbehorende visualisaties onmiddellijk bijgewerkt op basis van de selectie. Bevestig de selectie door te tikken op . Annuleer een selectie door op Annuleren te tikken.

Standaard worden nieuwe selecties in een visualisatie toegevoegd aan de voorafgaande selecties. Hef de selectie van een item op door erop te tikken.

Het associatieve selectiemodel

Selectie-opties

Interactief werken met structuuroverzichten en weergavegegevenstabellen

In Qlik Sense Mobile SaaS, geven diagrammen met een handpictogram hand, zoals structuuroverzichten en weergavegegevenstabellen, aan gebruikers aan dat ze selecties direct in het diagram kunnen maken zonder volledig scherm te openen, knopinfo kunnen openen door knooppunten van bladeren lang ingedrukt te houden, en dat ze door te tikken op de titelbalk direct naar de volledige schermmodus van het diagram gaan.

Tik op Meer om een menu te openen waarin u kunt selecteren om gegevens als een tabel te bekijken, en de visualisatie in de hub te bewaken. Op Apple-apparaten kunt ook visualisaties met anderen delen.

In weergavegegevenstabellen kunt u metingen en dimensies sorteren, kolomgrootte aanpassen, de tabel in volledig scherm bekijken en selecties maken.

Selecteer Gegevens weergeven om de structuuroverzichtgegevens als tabel te bekijken

Gegevens in tabelindeling

Filtervakken gebruiken

Als de lay-out op klein scherm voor een werkblad is ingesteld op Lijstweergave, worden filtervakken niet weergegeven op het werkblad, maar zijn beschikbaar via de sectie Werkbladfilters in het selectievenster.

Als de lay-out op klein scherm voor een werkblad is ingesteld op Rasterweergave, worden filtervakken weergegeven op het werkblad.

InformatieDe lay-out op klein kan worden ingesteld via de werkbladeigenschappen in Qlik Cloud, raadpleeg hiervoor Een app opbouwen met werkbladen.

De selectiefunctie gebruiken

De selectiefunctie Qlik Sense Mobile SaaS biedt een overzicht van elke dimensie en elk veld in een app. De functie biedt daarnaast een meer gedetailleerde weergave van geselecteerde gegevens, zodat u koppelingen kunt verkennen in dimensies die niet zijn gebruikt.

Klik tijdens de analyse op Toegepaste selecties om de selectieweergave te openen.

De selectiefunctie bestaat uit drie secties: Huidige selecties, Masteritems en Beschikbare selecties. De sectie met huidige selecties geeft de velden weer die actieve selecties bevatten. De sectie met masteritems geeft alle masteritems weer die in de app staan. De sectie met beschikbare selecties geeft alle dimensies weer zonder een actieve selectie. Alle secties worden op alfabetische volgorde gesorteerd.

Selectiefunctie

Qlik Sense Mobile SaaS-selectiefunctie

De selectiefunctie heeft een zoekvak dat handig is als u veel dimensies en velden hebt. U kunt zoeken op veld of dimensietitel. Uw zoekreeks kan uit een of meer woorden of een deel van een woord bestaan. De zoekopdracht is niet hoofdlettergevoelig, maar alleen exact overeenkomende resultaten worden weergegeven.

U kunt opeenvolgende selecties uitvoeren. Tik op om uw selectie te bevestigen. Deze dimensies worden omhoog verplaatst naar Huidige selecties.

Klik op Annuleren om een selectie in een veld wissen. Het veld wordt vervolgens omlaag verplaatst naar Beschikbare selecties.

Bladwijzerselecties

Gebruik bladwijzers als u gegevens analyseert en u iets interessants tegenkomt dat u later weer wilt bekijken of dat u met anderen wilt delen.

Bladwijzers slaan uw selecties en een bepaalde locatie in een werkblad op. Bladwijzers kunnen later worden geopend om de selecties te herstellen naar een vorige status. Pas de selecties waarvoor u een bladwijzer hebt gemaakt, toe op elk werkblad dat dezelfde gegevens heeft als het werkblad dat is gebruikt om de bladwijzer te maken.

Bladwijzers worden over het algemeen gemaakt in de cloudhub, zie Bladwijzerselecties.

U kunt ook basisbladwijzers maken in Qlik Sense Mobile SaaS.

Een bladwijzer maken in Qlik Sense Mobile SaaS

Doe het volgende:

 1. Voer de selecties uit op het werkblad dat u wilt opslaan als bladwijzer.

 2. Tik op Bladwijzer in de werkbalk.

 3. Tik op Bladwijzer maken.

 4. Titel: Voer een bladwijzertitel in.

  WaarschuwingGebruik geen naam die al door een alternatieve state wordt gebruikt.
 5. Beschrijving: Voer een beschrijving van de bladwijzer in.
 6. Klik op Maken.

Een bladwijzer bewerken in Qlik Sense Mobile SaaS

U kunt de titel en beschrijving van de bladwijzer bewerken in Qlik Sense Mobile SaaS.

Doe het volgende:

 1. Tik op Bladwijzer in de werkbalk.

 2. Tik op Bladwijzer van de bladwijzer die u wilt bewerken.

 3. Tik op Bewerken.

Een bladwijzer verwijderen in Qlik Sense Mobile SaaS

U kunt een bladwijzer verwijderen in Qlik Sense Mobile SaaS.

Doe het volgende:

 1. Tik op Bladwijzer in de werkbalk.

 2. Tik op Bladwijzer van de bladwijzer die u wilt verwijderen.

 3. Tik op Verwijderen.