Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

gebruikenQlik Sense Mobile SaaS

Gebruik de Qlik Sense Mobile SaaS-app om Qlik Sense-apps te openen en gebruiken die voor u beschikbaar zijn op een Qlik Cloud-tenant. Download apps naar uw apparaat om ze offline te kunnen gebruiken.

Normaliter worden Qlik Sense-apps met u gedeeld in uw verzamelingen, waar u ze kunt downloaden en offline kunt gebruiken. Apps die u downloadt en offline opent, zijn beschikbaar voor interacties. U kunt selecties uitvoeren in de gegevens, maar de apps kunnen niet verder worden ontwikkeld of worden opgeslagen.

InformatieDe Qlik Sense Mobile SaaS-app gebruikt Wi-Fi indien beschikbaar. Als er geen Wi-Fi beschikbaar is, maakt de app gebruik van mobiele gegevens. Schakel mobiel dataverkeer uit als u geen mobiel dataverkeer wilt gebruiken voor de app.

Schakelen tussen abonnementen

Als u zich op meer dan één tenant abonneert, kunt u tussen uw tenants schakelen zonder dat u zich moet afmelden.

 1. Tik in de Mobiele verzameling op de tenantnaam om de lijst met abonnementen te openen.

  Schakelen tussen Qlik Sense Mobile SaaS-abonnementen

  Schakelen tussen Qlik Sense Mobile SaaS-abonnementen
 2. Tik in de lijst met abonnementen op de tenant waarnaar u wilt overschakelen.

Qlik Sense-apps openen

De apps die u voor u zichtbaar zijn in de Qlik Sense Mobile SaaS-app zijn apps die onderdeel uitmaken van uw Mobiele verzameling. Als u de app die u wilt verkennen niet kunt vinden, kunt u ernaar zoeken en vervolgens klikken op het pictogram Aan verzameling toevoegen om deze aan uw Mobiele verzameling toe te voegen.

 • In de Mobiele verzameling tikt u op het Qlik Sense-pictogram om de app te openen.

  Als u offline bent en u hebt de app gedownload, wordt de offline versie geopend. Anders wordt de online versie geopend. Gedownloade apps hebben een gedownload badge.

Offline versies van apps gebruiken

U kunt apps downloaden op uw tablet of telefoon om ze offline te gebruiken. U kunt bij apps die u hebt gedownload selecteren of u de online versie of de offline versie wilt openen.

Als er een nieuwe versie van de gedownloade app bestaat, kunt u de bijgewerkte versie downloaden of ervoor kiezen om uw offline versie te blijven gebruiken.

Apps downloaden voor offline gebruik.

Qlik Sense apps die gedownload kunnen worden hebben een downloaden badge in de Qlik Sense Mobile SaaS app.

 1. In de Mobiele verzameling tikt u op de downloadknop downloaden voor de app die u wilt downloaden.

 2. Tik op Bevestigen.

  De app wordt gedownload naar uw mobiele apparaat. Gedownloade apps hebben een gedownload badge.

Een offline versie van een app openen

Als u online bent, opent Qlik Sense Mobile SaaS standaard de online versie. Als u de offline versie wilt openen, gaat u als volgt te werk:

 1. Controleer of u de Qlik Sense-app voor offline gebruik hebt gedownload. Gedownloade apps hebben een gedownload badge.

 2.  Tik op Meer in de Qlik Sense-app om het detailvenster te openen.
 3. Tik op Offline versie openen De offlineversie van de app wordt geopend.

Een offline versie van een app bijwerken

Als de app is bijgewerkt, bijvoorbeeld omdat gegevens zijn geladen, geeft de knop Bijwerken aan dat er nieuwe versie van de app beschikbaar is.

 • In de Mobiele verzameling tikt u op Bijwerken en bevestig u dat u de nieuwste versie van de app wilt downloaden.

Offline versies van apps verwijderen

U kunt offline versies van apps verwijderen van uw mobiele apparaat.

 1.  Tik op Meer in de Qlik Sense-app om het detailvenster te openen.
 2. Tik op Offline versie verwijderen.
 3. Tik op Bevestigen.

  De offlineversie van de app wordt verwijderd. 

Visualisaties bewaken in Qlik Sense Mobile SaaS

U kunt visualisaties in Qlik Sense Mobile SaaS bewaken, zodat u diagrammen kunt bekijken zonder apps te hoeven openen.

Bij het gebruik van bewaakte visualisaties in Qlik Sense Mobile SaaS kunt u alle gerelateerde metadata zien zoals wanneer de visualisatie werd gemaakt, en de laatste keer dat de visualisatie opnieuw werd geladen. Tik op Meer en selecteer dan Details diagram om de metagegevens te bekijken.

Als u een diagram in Qlik Sense Mobile SaaS opent, toont het diagram de laatste versie van het diagram van de laatste keer dat de gegevens in de bron-app opnieuw zijn geladen. U kunt het diagram, de diagramdetails en de geschiedenis bekijken.

U kunt geen selecties in het diagram maken, maar u kunt het diagram in de bron-app bekijken door te tikken op In app weergeven. U wilt bijvoorbeeld bladwijzers toepassen of bekijken hoe het diagram wijzigt op basis van nieuwe selecties. Met de actie In app weergeven wordt de bron-app geopend van de visualisatie met toegepaste selecties.

Ga voor meer informatie over het bewaken van visualisaties in de cloudhub naar Visualisaties bewaken.

Visualisaties toevoegen om te bewaken vanuit Qlik Sense Mobile SaaS

U kunt visualisaties toevoegen om te bewaken vanuit Qlik Sense Mobile SaaS.

 1. Tik op  Meer op de visualisatie die u wilt bewaken.

 2. Tik op In hub bewaken: Het dialoogvenster In hub bewaken wordt geopend.

 3. Geef de visualisatie een naam.

 4. Tik op Maken.

De visualisatie kan nu vanuit de Qlik Sense Mobile SaaS-hub worden bewaakt.

Visualisaties toevoegen om te bewaken vanuit Qlik Cloud

U kunt visualisaties toevoegen om te bewaken vanuit Qlik Cloud.

 1. Voeg de visualisatie toe aan de verzameling Mobiele inhoud in Qlik Cloud en maak deze beschikbaar in Qlik Sense Mobile SaaS.

 2. In Qlik Sense Mobile SaaS kunt u zoeken naar visualisaties die u aan uw persoonlijke ruimte hebt toegevoegd.

 3. Klik op de knop Toevoegen aan verzameling om een visualisatie aan uw mobiele verzameling toe te voegen.

Pushmeldingen

U kunt de pushmeldingen beheren in de module Persoonlijke instellingen. U kunt de Persoonlijke instellingen alleen openen vanuit de cloudhub in een webbrowser.

Pushmeldingen zijn versleuteld met een automatisch gegenereerde persoonlijke sleutel.

Pushmeldingen beheren

 1. Ga in de hub naar uw profielinstellingen door uw gebruikersprofiel-menu te openen en Profielinstellingen te selecteren.

 2. In de module Profielinstellingen selecteert u Meldingen.

 3. Schakel pushmeldingen in voor activiteiten die betrekking hebben op ruimten, apps en waarschuwingen.

De pushmeldingen zijn verbonden met webmeldingen. Als u pushmeldingen inschakelt voor een activiteit, worden webmeldingen voor die activiteit automatisch ingeschakeld. Het verschil tussen deze twee is dat webmeldingen worden uitgevoerd in de cloudhub en pushmeldingen worden uitgevoerd in de Qlik Sense Mobile SaaS-app.

Meldingen lezen in Qlik Sense Mobile SaaS

U kunt meldingen lezen en verwijderen in de Qlik Sense Mobile SaaS-app. U gaat naar de meldingen door te tikken op de meldingen-badge.

U ontvangt alleen meldingen van de tenant waarbij u bent aangemeld.

Op iOS-apparaten ziet u mogelijk een cijfer naast het Qlik Sense Mobile SaaS-pictogram. Dit is totaal aantal meldingen voor alle tenants die u hebt ingesteld in Qlik Sense Mobile SaaS.

Waarschuwingen bekijken

Schakel naar het tabblad Waarschuwingen om waarschuwingen te bekijken waarvan u de eigenaar bent en waarschuwingen die met u zijn gedeeld. Om alleen uw eigen waarschuwingen te zien, wijzigt u de filter in Eigendom van u.

InformatieHet tabblad Waarschuwingen is niet beschikbaar:
 • als gegevenswaarschuwingen zijn uitgeschakeld in de tenant, raadpleeg Waarschuwingen beheren

 • Wanneer u bent verbonden met Qlik Sense Business- of Qlik Cloud Analyse Standaard-tenants.

Tik op een waarschuwing om meer details te bekijken. De volgende acties zijn beschikbaar voor waarschuwingen die met u gedeeld zijn.

 • Geschiedenis: de momenten bekijken waarop de waarschuwing geactiveerd werd.

 • Details: beschrijving, status, waarschuwingsdetails en voorkeuren voor meldingen.

 • Voorwaarden: metingen, dimensies, selecties en voorwaarden die in de waarschuwing gebruikt worden.

 • Ontvangers: ontvangers van de waarschuwing.

Raadpleeg Gegevens bewaken met behulp van waarschuwingen voor meer informatie over gegevenswaarschuwingen.

Alle apparaten afmelden

U kunt tegelijkertijd met tot vijf mobiele apparaten zijn aangemeld bij Qlik Sense Mobile SaaS.

Doe het volgende om al uw mobiele apparaten die voor Qlik Sense Mobile SaaS gebruikt worden af te melden:

 1. Open uw profielmenu in de cloudhub en klik op Profielinstellingen.

 2. Selecteer in de module Persoonlijke instellingen Qlik Sense Mobile.

 3. Klik op Alle apparaten afmelden om alle apparaten op de pagina af te melden.

 4. Bevestig het afmelden.

Uw voorkeurstaal instellen voor Qlik Sense Mobile SaaS

Standaard gebruikt Qlik Sense Mobile SaaS de taal die u hebt geselecteerd voor uw mobiele apparaat.

Als de geselecteerde taal voor uw mobiele apparaat niet wordt ondersteund door Qlik Sense, gebruikt Qlik Sense Mobile SaaS Engels als standaard.

Op iOS-apparaten kunt u de voorkeurstaal voor Qlik Sense Mobile SaaS instellen. Dit heeft voorrang boven de taal die is ingesteld voor uw mobiele apparaat.

 1. Op uw iOS-apparaat opent u Instellingen en selecteert u Qlik Sense.

 2. Onder Voorkeurstaal selecteert u de taal.

Voor meer informatie over het wijzigen van de taal in Qlik Sense gaat u naar Taal wijzigen in Qlik Cloud.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!