Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Używanie funkcji Qlik Sense Mobile SaaS

Za pomocą aplikacji Qlik Sense Mobile SaaS możesz uzyskiwać dostęp do aplikacji Qlik Sense, które są dla Ciebie dostępne w dzierżawie Qlik Cloud, i z nich korzystać. Pobieraj aplikacje na swoje urządzenie, aby z nich korzystać offline.

Zwykle aplikacje Qlik Sense są udostępniane w Twoich strumieniach, skąd możesz je pobierać, a następnie ich używać offline. Aplikacje, które pobierzesz, a następnie otworzysz offline, są dostępne do interakcji. W danych możesz dokonywać selekcji, ale aplikacje nie mogą być rozwijane ani zapisywane.

InformacjaAplikacja Qlik Sense Mobile SaaS będzie korzystać z sieci Wi-Fi, gdy ta sieć będzie dostępna. Jeśli sieć Wi-Fi jest niedostępna, wówczas aplikacja podejmie próbę skorzystania z danych komórkowych. Jeśli nie chcesz, aby aplikacja korzystała z komórkowej transmisji danych, wyłącz komórkową transmisję danych na swoim urządzeniu.

Przełączanie subskrypcji

Jeśli subskrybujesz więcej niż jedną dzierżawę, możesz je przełączać bez konieczności wylogowywania się.

 1. W Kolekcji mobilnej stuknij nazwę dzierżawy, aby otworzyć listę subskrypcji.

  Przełączanie Qlik Sense Mobile SaaS subskrypcji

  Przełączanie subskrypcji Qlik Sense Mobile SaaS
 2. Na liście subskrypcji wybierz dzierżawę, na którą chcesz przełączyć.

Otwieranie aplikacji Qlik Sense

Aplikacje, które widzisz w aplikacji Qlik Sense Mobile SaaS, to aplikacje należące do Twojej Kolekcji mobilnej. Jeśli nie widzisz aplikacji, którą chcesz eksplorować, możesz ją wyszukać, a następnie kliknąć ikonę Dodaj do kolekcji, aby ją dodać do swojej Kolekcji mobilnej.

 • W Kolekcji mobilnej stuknij ikonę aplikacji Qlik Sense, aby otworzyć aplikację.

  Jeśli aplikacja została pobrana i jesteś offline, otworzy się wersja offline. W przeciwnym razie zostanie otwarta wersja online. Pobrane aplikacje mają znaczek pobrane.

Korzystanie z wersji offline aplikacji

Aplikacje możesz pobierać na tablet lub telefon do użytku w trybie offline. Możesz otworzyć wersję online lub offline pobranej aplikacji.

Jeśli istnieje nowsza wersja pobranej aplikacji, możesz pobrać zaktualizowaną wersję lub kontynuować korzystanie z wersji offline.

Pobieranie aplikacji do użytku w trybie offline

Aplikacje Qlik Sense, które można pobrać, mają odznakę pobierz w aplikacji Qlik Sense Mobile SaaS.

 1. W Kolekcji mobilnej dotknij przycisku pobierania pobierz aplikacji, którą chcesz pobrać.

 2. Stuknij Potwierdź.

  Aplikacja zostanie pobrana na Twoje urządzenie mobilne. Pobrane aplikacje mają znaczek pobrane.

Otwieranie wersji offline aplikacji

Jeśli jesteś online, Qlik Sense Mobile SaaS domyślnie otwiera wersję online. Jeśli chcesz otworzyć wersję offline, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy aplikacja Qlik Sense została pobrana do użytku w trybie offline. Pobrane aplikacje mają znaczek pobrane.

 2. Stuknij Więcej na aplikacji Qlik Sense. Otworzy się okno szczegółów.
 3. Stuknij Otwórz wersję offline. Zostanie otwarta wersja offline aplikacji.

Aktualizowanie wersji offline aplikacji

Jeśli aplikacja została zaktualizowana, na przykład dane zostały załadowane, przycisk Aktualizuj wskazuje, że dostępna jest nowsza wersja aplikacji.

 • W Kolekcji mobilnej stuknij Aktualizuj i potwierdź pobranie najnowszej wersji aplikacji.

Usuwanie wersji offline aplikacji

Wersje offline aplikacji możesz usunąć ze swojego urządzenia mobilnego.

 1. Stuknij Więcej na aplikacji Qlik Sense. Otworzy się okno szczegółów.
 2. Stuknij Usuń wersję offline.
 3. Stuknij Potwierdź.

  Zostanie usunięta wersja offline aplikacji. 

Monitorowanie wizualizacji w Qlik Sense Mobile SaaS

W Qlik Sense Mobile SaaS można monitorować wizualizacje, co pozwala na przeglądanie wykresów bez otwierania jakichkolwiek aplikacji.

Podczas korzystania z monitorowanych wizualizacji w Qlik Sense Mobile SaaS można zobaczyć wszystkie powiązane metadane, takie jak data utworzenia wizualizacji oraz czas ostatniego ładowania. Stuknij Więcej, a następnie wybierz Szczegóły wykresu, aby wyświetlić metadane.

Po otwarciu wykresu w Qlik Sense Mobile SaaS wykres pokazuje najnowszą wersję wykresu z ostatniego przeładowania danych w aplikacji źródłowej. Można przeglądać wykres, szczegóły wykresu i historię.

Nie można dokonać wyboru na wykresie, ale można go obejrzeć w aplikacji źródłowej, stukając przycisk Wyświetl w aplikacji. Można, na przykład, zastosować zakładki lub zobaczyć, jak wykres zmienia się na podstawie nowych wyborów. Polecenie Wyświetl w aplikacji otwiera aplikację źródłową w formie wizualizacji z zastosowanymi zaznaczeniami.

Aby uzyskać więcej informacji o monitorowaniu wizualizacji w hubie w chmurze, zobacz temat Monitorowanie wizualizacji.

Dodawanie wizualizacji do monitorowania z Qlik Sense Mobile SaaS

Użytkownik może dodawać wizualizacje do monitorowania z Qlik Sense Mobile SaaS.

 1. Dotknij Więcej na wizualizacji, którą chcesz monitorować.

 2. Dotknij pozycji Monitoruj w hubie. Zostanie otwarte okno dialogowe Monitorowanie w hubie.

 3. Nadaj wizualizacji nazwę.

 4. Dotknij przycisku Utwórz.

Teraz wizualizację można monitorować w hubie Qlik Sense Mobile SaaS.

Dodawanie wizualizacji do monitorowania z Qlik Cloud

Użytkownik może dodawać wizualizacje do monitorowania z Qlik Cloud.

 1. Dodaj wizualizację do kolekcji Zawartość mobilna w Qlik Cloud, aby udostępnić ją w Qlik Sense Mobile SaaS.

 2. W Qlik Sense Mobile SaaS możesz wyszukać dowolną wizualizację dodaną do swojej przestrzeni osobistej.

 3. Kliknij przycisk Dodaj do kolekcji, aby dodać ją do swojej Kolekcji mobilnej.

Powiadomienia push

Powiadomieniami push zarządza się w Twoim module Ustawienia osobiste. Moduł Ustawienia osobiste jest dostępny tylko z huba w chmurze w przeglądarce internetowej.

Powiadomienia push są szyfrowane automatycznie generowanym kluczem osobistym.

Zarządzanie powiadomieniami push

 1. W hubie w chmurze przejdź do ustawień profilu, otwierając menu profilu użytkownika i wybierając Ustawienia profilu.

 2. W module Ustawienia profilu wybierz Powiadomienia.

 3. Włącz powiadomienia push dotyczące działań związanych z przestrzeniami, aplikacjami i alarmami.

Powiadomienia push są połączone z powiadomieniami internetowymi. Gdy włączysz powiadomienia push dotyczące określonego działania, włączane są również automatycznie powiadomienia internetowe. Różnica między nimi polega na tym, że powiadomienia internetowe są używane w hubie w chmurze, a powiadomienia push są używane w aplikacji Qlik Sense Mobile SaaS.

Odczytywanie powiadomień w Qlik Sense Mobile SaaS

W aplikacji Qlik Sense Mobile SaaS możesz czytać i usuwać powiadomienia. Powiadomienia można znaleźć, stukając odznakę powiadomienia.

Otrzymujesz powiadomienia tylko z dzierżawy, w której jesteś zalogowanym użytkownikiem.

Na urządzeniach z systemem iOS możesz zobaczyć liczbę obok ikony Qlik Sense Mobile SaaS. Jest to łączna liczba powiadomień dotyczących wszystkich dzierżaw, w których skonfigurowano Qlik Sense Mobile SaaS.

Wyświetlanie alarmów

Przejdź na kartę Alarmy, aby wyświetlić zarówno alarmy należące do Ciebie, jak i alarmy Ci udostępnione. Aby widzieć tylko swoje alarmy, zmień filtr na Posiadane przez Ciebie.

InformacjaKarta Alarmy nie jest dostępna:
 • Kiedy alarmy dotyczące danych zostały wyłączone w dzierżawie — zobacz temat Zarządzanie alarmami.

 • Kiedy nawiązano połączenie z dzierżawami Qlik Sense Business lub Qlik Cloud Analytics Standard.

Stuknij alarm, aby zobaczyć więcej szczegółów. Poniższe działania są dostępne w przypadku alarmów, które zostały Ci udostępnione.

 • Historia: kiedy alarm został wyzwolony.

 • Szczegóły: opis, stan, szczegóły alarmu i preferencje powiadamiania.

 • Warunki: miary, wymiary, wybory i warunki użyte w alarmie.

 • Odbiorcy: odbiorcy alarmu.

Więcej informacji o alarmach dotyczących danych zawiera temat Monitorowanie danych za pomocą alarmów.

Wylogowywanie się ze wszystkich urządzeń mobilnych

Użytkownik może być zalogowany w Qlik Sense Mobile SaaS przy użyciu maksymalnie pięciu urządzeń mobilnych jednocześnie.

Aby wylogować wszystkie urządzenia mobilne używane z Qlik Sense Mobile SaaS, wykonaj następujące czynności:

 1. W hubie w chmurze otwórz menu swojego profilu i kliknij Ustawienia profilu.

 2. W module Ustawienia osobiste wybierz Qlik Sense Mobile.

 3. Kliknij Wyloguj ze wszystkich urządzeń, aby się wylogować ze wszystkich urządzeń wymienionych na stronie.

 4. Potwierdź wylogowanie.

Ustawianie preferowanego języka w Qlik Sense Mobile SaaS

Qlik Sense Mobile SaaS używa domyślnie języka wybranego w urządzeniu mobilnym.

Qlik Sense Mobile SaaS przełącza się domyślnie na angielski, jeśli język wybrany w urządzeniu mobilnym nie jest obsługiwany przez Qlik Sense.

Na urządzeniach z systemem iOS możesz ustawić preferowany język Qlik Sense Mobile SaaS. Ustawienie to ma pierwszeństwo nad językiem Twojego urządzenia mobilnego.

 1. Na urządzeniu z systemem iOS otwórz Ustawienia i wybierz Qlik Sense.

 2. W sekcji Preferowany język wybierz swój język.

Więcej informacji na temat zmiany języka w Qlik Sense można znaleźć w temacie Zmiana języka w Qlik Cloud.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!