Przeskocz do zawartości głównej

Używanie funkcji Qlik Sense Mobile for SaaS

Za pomocą aplikacji Qlik Sense Mobile for SaaS możesz uzyskiwać dostęp do aplikacji Qlik Sense, które są dla Ciebie dostępne w dzierżawie Qlik Sense Enterprise SaaS lub Qlik Sense Business. Pobieraj aplikacje na swoje urządzenie, aby z nich korzystać offline.

Zwykle aplikacje Qlik Sense są udostępniane w Twoich strumieniach, skąd możesz je pobierać, a następnie ich używać offline. Aplikacje, które pobierzesz, a następnie otworzysz offline, są dostępne do interakcji. W danych możesz dokonywać selekcji, ale aplikacje nie mogą być rozwijane ani zapisywane.

Uwaga: Aplikacja Qlik Sense Mobile for SaaS będzie korzystać z sieci Wi-Fi, gdy ta sieć będzie dostępna. Jeśli sieć Wi-Fi jest niedostępna, wówczas aplikacja podejmie próbę skorzystania z danych komórkowych. Jeśli nie chcesz, aby aplikacja korzystała z komórkowej transmisji danych, wyłącz komórkową transmisję danych na swoim urządzeniu.

Otwieranie aplikacji Qlik Sense

Aplikacje, które widzisz w aplikacji Qlik Sense Mobile for SaaS, to aplikacje należące do Twojej Kolekcji mobilnej. Jeśli nie widzisz aplikacji, którą chcesz eksplorować, możesz ją wyszukać, a następnie kliknąć ikonę Dodaj do kolekcji, aby ją dodać do swojej Kolekcji mobilnej.

 • W Kolekcji mobilnej stuknij ikonę aplikacji Qlik Sense, aby otworzyć aplikację.

  Jeśli aplikacja została pobrana i jesteś offline, otworzy się wersja offline. W przeciwnym razie zostanie otwarta wersja online. Pobrane aplikacje mają znaczek downloaded.

Korzystanie z wersji offline aplikacji

Aplikacje możesz pobierać na tablet lub telefon do użytku w trybie offline. Możesz otworzyć wersję online lub offline pobranej aplikacji.

Jeśli istnieje nowsza wersja pobranej aplikacji, możesz pobrać zaktualizowaną wersję lub kontynuować korzystanie z wersji offline.

Pobieranie aplikacji do użytku w trybie offline

Aplikacje Qlik Sense, które można pobrać, mają odznakę download w aplikacji Qlik Sense Mobile for SaaS.

 1. W Kolekcji mobilnej dotknij przycisku pobierania download aplikacji, którą chcesz pobrać.

 2. Stuknij Potwierdź.

  Aplikacja zostanie pobrana na Twoje urządzenie mobilne. Pobrane aplikacje mają znaczek downloaded.

Otwieranie wersji offline aplikacji

Jeśli jesteś online, Qlik Sense Mobile for SaaS domyślnie otwiera wersję online. Jeśli chcesz otworzyć wersję offline, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy aplikacja Qlik Sense została pobrana do użytku w trybie offline. Pobrane aplikacje mają znaczek downloaded.

 2. Stuknij More na aplikacji Qlik Sense. Otworzy się okno szczegółów.
 3. Stuknij Otwórz wersję offline. Zostanie otwarta wersja offline aplikacji.

Aktualizowanie wersji offline aplikacji

Jeśli aplikacja została zaktualizowana, na przykład dane zostały załadowane, przycisk Aktualizuj wskazuje, że dostępna jest nowsza wersja aplikacji.

 • W Kolekcji mobilnej stuknij Aktualizuj i potwierdź pobranie najnowszej wersji aplikacji.

Usuwanie wersji offline aplikacji

Wersje offline aplikacji możesz usunąć ze swojego urządzenia mobilnego.

 1. Stuknij More na aplikacji Qlik Sense. Otworzy się okno szczegółów.
 2. Stuknij Usuń wersję offline.
 3. Stuknij Potwierdź.

  Zostanie usunięta wersja offline aplikacji. 

Monitorowanie wizualizacji w Qlik Sense Mobile for SaaS

W Qlik Sense Mobile for SaaS można monitorować wizualizacje, co pozwala na przeglądanie wykresów bez otwierania jakichkolwiek aplikacji.

Dodaj wizualizację do kolekcji Zawartość mobilna w hubie w chmurze, aby udostępnić ją w Qlik Sense Mobile for SaaS. W Qlik Sense Mobile for SaaS możesz wyszukać dowolną wizualizację dodaną do swojej przestrzeni osobistej. Kliknij przycisk Dodaj do kolekcji, aby dodać ją do swojej Kolekcji mobilnej.

Podczas korzystania z monitorowanych wizualizacji w Qlik Sense Mobile for SaaS można zobaczyć wszystkie powiązane metadane, takie jak data utworzenia wizualizacji oraz czas ostatniego ładowania. Stuknij More, a następnie wybierz Szczegóły wykresu, aby wyświetlić metadane.

Po otwarciu wykresu w Qlik Sense Mobile for SaaS wykres pokazuje najnowszą wersję wykresu z ostatniego przeładowania danych w aplikacji źródłowej. Można przeglądać wykres, szczegóły wykresu i historię.

Nie można dokonać wyboru na wykresie, ale można go obejrzeć w aplikacji źródłowej, stukając przycisk Wyświetl w aplikacji. Można, na przykład, zastosować zakładki lub zobaczyć, jak wykres zmienia się na podstawie nowych wyborów. Polecenie Wyświetl w aplikacji otwiera aplikację źródłową w formie wizualizacji z zastosowanymi zaznaczeniami.

Aby uzyskać więcej informacji o monitorowaniu wizualizacji w hubie w chmurze, zobacz temat Monitorowanie wizualizacji.

Powiadomienia push

Powiadomieniami push zarządza się w Twoim module Ustawienia osobiste. Moduł Ustawienia osobiste jest dostępny tylko z huba w chmurze w przeglądarce internetowej.

Powiadomienia push są szyfrowane automatycznie generowanym kluczem osobistym.

Zarządzanie powiadomieniami push

 1. W hubie w chmurze przejdź do ustawień profilu, otwierając menu profilu użytkownika i wybierając Ustawienia profilu.

 2. W module Ustawienia profilu wybierz Powiadomienia.

 3. Włącz powiadomienia push dotyczące działań związanych z przestrzeniami, aplikacjami i alarmami.

Powiadomienia push są połączone z powiadomieniami internetowymi. Gdy włączysz powiadomienia push dotyczące określonego działania, włączane są również automatycznie powiadomienia internetowe. Różnica między nimi polega na tym, że powiadomienia internetowe są używane w hubie w chmurze, a powiadomienia push są używane w aplikacji Qlik Sense Mobile for SaaS.

Odczytywanie powiadomień w Qlik Sense Mobile for SaaS

W aplikacji Qlik Sense Mobile for SaaS możesz czytać i usuwać powiadomienia. Powiadomienia można znaleźć, stukając odznakę notifications.

Otrzymujesz powiadomienia tylko z dzierżawy, w której jesteś zalogowanym użytkownikiem.

Na urządzeniach z systemem iOS możesz zobaczyć liczbę obok ikony Qlik Sense Mobile for SaaS. Jest to łączna liczba powiadomień dotyczących wszystkich dzierżaw, w których skonfigurowano Qlik Sense Mobile for SaaS.

Wyświetlanie alarmów

Przejdź na kartę Alarmy, aby wyświetlić zarówno alarmy należące do Ciebie, jak i alarmy Ci udostępnione. Aby widzieć tylko swoje alarmy, zmień filtr na Posiadane przez Ciebie.

Uwaga: Karta Alarmy nie jest dostępna:
 • gdy alarmy dotyczące danych zostały wyłączone w dzierżawie — zobacz temat Zarządzanie alarmami

 • gdy nawiązano połączenie z dzierżawami Qlik Sense Business

Stuknij alarm, aby zobaczyć więcej szczegółów. Poniższe działania są dostępne w przypadku alarmów, które zostały Ci udostępnione.

 • Historia: kiedy alarm został wyzwolony.

 • Szczegóły: opis, stan, szczegóły alarmu i preferencje powiadamiania.

 • Warunki: miary, wymiary, wybory i warunki użyte w alarmie.

 • Odbiorcy: odbiorcy alarmu.

Więcej informacji o alarmach dotyczących danych zawiera temat Monitorowanie danych za pomocą alarmów (tylko w języku angielskim).

Wylogowywanie się ze wszystkich urządzeń mobilnych

Użytkownik może być zalogowany w Qlik Sense Mobile for SaaS przy użyciu maksymalnie pięciu urządzeń mobilnych jednocześnie.

Aby wylogować wszystkie urządzenia mobilne używane z Qlik Sense Mobile for SaaS, wykonaj następujące czynności:

 1. W hubie w chmurze otwórz menu swojego profilu i kliknij Ustawienia profilu.

 2. W module Ustawienia osobiste wybierz Qlik Sense Mobile.

 3. Kliknij Wyloguj ze wszystkich urządzeń, aby się wylogować ze wszystkich urządzeń wymienionych na stronie.

 4. Potwierdź wylogowanie.

Ustawianie preferowanego języka w Qlik Sense Mobile for SaaS

Qlik Sense Mobile for SaaS używa domyślnie języka wybranego w urządzeniu mobilnym.

Qlik Sense Mobile for SaaS przełącza się domyślnie na angielski, jeśli język wybrany w urządzeniu mobilnym nie jest obsługiwany przez Qlik Sense.

Na urządzeniach z systemem iOS możesz ustawić preferowany język Qlik Sense Mobile for SaaS. Ustawienie to ma pierwszeństwo nad językiem Twojego urządzenia mobilnego.

 1. Na urządzeniu z systemem iOS otwórz Ustawienia i wybierz Qlik Sense.

 2. W sekcji Preferowany język wybierz swój język.

Więcej informacji na temat zmiany języka w Qlik Sense można znaleźć w temacie Zmiana języka w Qlik Sense.