Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Cykliska dimensioner

Gruppera icke-hierarkiska fält tillsammans som en originaldimension så att de kan köras genom cykliskt i en visualisering.

Med cykliska dimensioner kan användare snabbt växla mellan fält som visas som dimensioner i visualiseringar. Användare kan göra en cyklisk körning genom fälten i den cykliska dimensionen med en knapp. Till skillnad från hierarkiska dimensioner behöver fält som grupperas i en cyklisk dimension inte ha en hierarkisk relation. Deras enda relation är att de alla är intressanta med liknande mått i ett diagram.

När en cyklisk dimension används som en visualiseringsdimension kommer visualiseringen att använda den första dimensionen i listan. Användare kan växla till nästa dimension i den ordning de visas i den cykliska dimensionslistan. Om du använder en cyklisk dimension i flera visualiseringar kommer alla fält i varje visualisering som använder den cykliska dimensionen att ändras när du växlar till nästa fält.

Du kan växla dimension genom att:

 • Klicka på Cykel i visualiseringen

  Du kan också välja ett specifikt fält från den cykliska dimensionen genom att klicka på etiketten för fältnamnet i axeln.

 • Klicka på en knapp med åtgärden Gå till cyklisk dimension.

  Mer information finns i Ange åtgärden.

Diagram som använder en cyklisk dimension

Visualisering med cyklisk dimension, som visar den första dimensionen i cykeln.

Begränsningar

Cykliska dimensioner har följande begränsningar:

 • Cykelknappen (Cykel) är endast tillgänglig i följande visualiseringar:

  • Stapeldiagram

  • Nyansdiagram

  • Kombinationsdiagram

  • Rutnätsdiagram

  • Linjediagram

  • Cirkeldiagram

 • Qlik Sense Mobile SaaS har följande begränsningar med cykliska dimensioner:

  • Knappar med åtgärden Gå till cyklisk dimension kommer bara att utföra cyklisk körning i en dimension om knappen finns i en behållare.

  • I offline-läge kommer knappar med åtgärden Gå till cyklisk dimension inte att utföra cyklisk körning i en dimension i offline-läge.

  • I offline-läge kommer alla visualiseringar med en cyklisk dimension bara att visa den första dimensionen i cykeln. Det går inte att göra en cyklisk körning genom en cyklisk dimension.

 • Anpassade objekt kanske inte fungerar med cykliska dimensioner.

 • Cykliska dimensioner stöds inte med följande Qlik Dashboard-paketobjekt:

  • Datumväljare

  • Linje

  • Text

  • Variabelinmatning

  • Videospelare

 • Cykliska dimensioner stöds inte med följande Qlik Visualization-paketobjekt:

  • Spaljébehållare

 • I storytelling-vyn visas ögonblicksbilder korrekt, men om du klickar på Gå till källa tillämpas inte det cykliska dimensionstillståndet från ögonblicksbilden.

 • Om ett fält tas bort från datamodellen men inte från en cyklisk dimension kommer den cykliska dimensionen att fortsätta att fungera tills den går till det borttagna fältet.

 • När du navigerar tillbaka till en visualisering som innehåller en cyklisk dimension från diagram som övervakas i hubben, prenumerationer eller data storytelling, kommer diagrammet att använda standardstartfältet i den cykliska dimensionen.

  Om du redan har appen öppen kommer den att använda det aktuella fältet i den cykliska dimensionen.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!