Gå till huvudinnehåll
HCValue

PÅ DEN HÄR SIDAN

HCValue

Funktionen HCValue används för att hämta värden i en rad i en angiven kolumn.

Syntax:  

HCValue(column,position)

Exempel 1:  

Det här exemplet returnerar värdet vid den första positionen i kolumnen med etiketten ”Försäljning”.

HCValue(Sales,1)

Exempel 2:  

Detta exempel returnerar värdet på den tionde positionen av den sorterade hyperkuben.

HCValue(#hc1.measure.2,10)

Exempel 3:  

Det här exemplet returnerar värdet på den femte raden i den tredje dimensionen.

HCValue(#hc1.dimension.3,5)

Anteckning om informationOm det inte finns några sådana dimensioner eller uttryck, i värde eller etiketter, returneras ett fel som indikerar att kolumnen inte hittades. Om indexet för kolumnen är utanför gränserna, returneras NULL.

Se även