Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Analysera påverkansanalys för appar, skript och datauppsättningar

Påverkansanalys visar en framåtblickande, nedströmsvy av en databas, app, eller fältberoenden. Den svarar på frågor om vilka databaser, appar, filer, länkar och andra resurser som direkt eller indirekt skulle påverkas om värdet på ett fält ändrades. Du kan också söka nedåt till de specifika fält som påverkas av ändringen.

Qlik Cloud ger en aggregerad sammanfattning av nedströmspåverkan där du interaktivt kan undersöka direkta och indirekta beroenden för ett givet fält eller objekt.

Nedströmsursprung kallas påverkansanalys eftersom den analyserar vilka objekt som kommer att påverkas av ändringar i dina data. Dessa objekt är beroenden av basnoden. Qlik Cloud ger information och antal efter typ av beroende objekt i en sammanfattningsvy.

Affärsanvändare som undersöker ett visst fält får en aggregerad sammanfattning av nedströmspåverkan som ger insikt om:

 • Vilka objekttyper skulle påverkas av en ändring av detta fält, inklusive databaser, fillagring, appar och länkar
 • Vilka Power BI-rapporter och instrumentpaneler skulle påverkas
 • Vilka Qlik NPrinting-rapporter skulle påverkas
 • Vilka datamodeller för Power BI och Tableau skulle påverkas
 • Vilket är antalet direkta beroenden och indirekta beroenden efter typ
 • Vilka är ägarna till de element som påverkas om du gör en förändring

Visa dess ursprungsinformation för att se uppströmsurpsrung som indata, transformationer och annan historisk information som kan förklara var dina data kom ifrån och vilka operationer som har påverkat dessa. Se Analysera ursprung för appar, skript och datauppsättningar.

Påverkansanalys och rutnätskolumner

Välj kolumner av intresse med kolumnväljaren ikonen Kolumner högst upp till höger i rutnätet. Kolumnalternativen varierar beroende på vilken typ av resurs som visas. Kolumnalternativen kan inkludera följande rubriker: Namn, Antal datauppsättningar | tabeller | fält, Typ, Utrymme, Ägare, Senast laddade (appar), Senast ändrade (övriga resurser), Åtgärder.

Rutnät för påverkansanalys

Anteckning om informationNär Ägare- och Utrymme-kolumnerna har flera värden visas ett verktygstips som med information om ägare och utrymmen.

Sammanfattningsvy över påverkansanalys

Öppna en påverkansanalys genom att välja på en app- eller datauppsättningsruta eller rad beroende på din vy och välj sedan Påverkansanalys. Du kan också komma åt en sammanfattningsvy för påverkansanalys från översikten av en datauppsättning genom att välja och välja sedan Påverkansanalys. Välj och välj sedan Ursprung (använd som ny basnod) eller Påverkansanalys när du vill nå ursprung (uppströms) eller påverkansanalys (nedströms) för andra noder som visas i diagram.

I sammanfattningsvyn kan du filtrera på om du vill visa alla eller bara direkta beroenden. Ett exempel på direkt beroende är en app Program A som läser in en specifik datauppsättning Datafil B. I detta fall är Program A direkt beroende av Datafil B. Ett exempel på ett indirekt beroende är en QVD C.qvd som skapas av Program A, baserat på Datafil B. I detta fall är C.qvd ett direkt beroende av Datafil B.

Sammanfattningsvyn för påverkansanalys visar beroende fält i en app

Sammanfattningsvyn för påverkansanalys som visar beroende fält i en app

Basnoden som analyseras har konturfärg i blått. Beroendena listas i översikten till vänster med antal per typ. När den är i fokus och listad i huvudrutnätet visas typen i en grön ruta. Typer av beroenden inkluderar databaser, appar, fillagring, databaser och länkar. De listade beroende objekten för den typen listas i huvudrutnätet. Gå närmare dessa objekt genom att markera raden. Till exempel kommer en app att söka nedåt i tabellen och sedan på fältnivå.

Sök nedåt från basnodobjektet och välj ett intressefält för att se beroenden för det fältet när du vill undersöka effekten av en fältändring.

Gå närmare basnoden för att visa, och välj fält för att fokusera på det fältet

Välj på raden för det beroende objektet i fokus för att komma åt en meny med följande åtgärder:

Åtgärder som kan vidtas på beroende objekt i sammanfattningsvyn för påverkansanalys

Åtgärdsmeny i rutnät för beroenden

Noddetaljer

Detaljerna begränsas av din åtkomst till det objektet. Detaljerna kan omfatta följande information:

 • Name

 • Beskrivning

 • Taggar

 • Plats

 • Utrymme

 • Ägare

 • Skapad av

 • Senast ändrad

Detaljvy nås från sammanfattningsvyn för påverkansanalys

Detaljvy från sammanfattningslänk för påverkansanalys

Behörigheter

Användare utan visningsbehörighet kommer inte kunna visa beroende resursnamn, Senast laddade-kolumnen för beroende appar eller Senast ändrade-kolumnen för övriga resurstyper. Användare utan visningsbehörighet kommer inte heller att kunna visa -snabbmenyn eller alternativ för att söka nedåt för resursen.

Exempel på användningsfall för analys av påverkansanalys

En genomgång av följande exempel finns här:

Användningsfall för påverkansanalys

Exempel: Förstå effekten av att göra en ändring av en datauppsättning

Som apputvecklare är du ansvarig för en datakälla och överväger att göra en ändring av datauppsättningen Sales data.xlsx genom att ta bort fältet Price. De frågor du har är: Vad kommer att påverkas av att göra denna förändring? Vad behöver åtgärdas? Vem ska jag meddela? Du börjar undersökningen genom att välja på datauppsättningsbrickan och väljerPåverkansanalys.

Sammanfattningsvy för påverkansanalys för datauppsättningen Sales data.xlsx

Visa nedströmsberoenden för program och datauppsättningar med sammanfattningsvyn för påverkansanalys

Sammanfattningen av påverkansanalysen indikerar att denna datauppsättning har fem beroenden: datauppsättningen används i fyra appar (totalt sex tabeller) och en fillagring (två QVD:er). QVD:erna i fillagringen är indirekta beroenden eftersom de genereras från de program som lästes in med basnoden Sales data.xlsx. Expandera basnodens Sales data.xlsx för att öppna en lista med fält, där väljer du fältet Pris , vilket nu gör Pris till den basnod som ska analyseras för påverkansanalys. De angivna beroendena minskar, vilket resulterar i totalt tre appar som skulle påverkas av en förändring av fältet Pris.

Följande behöver åtgärdas:

 1. Datauppsättningen Sales data.xlsx måste läsas in på nytt när fältet Price tas bort.
 2. Ägarna av de beroende programmen Sales Analysis och Extract bör kontaktas så att de känner till att de ska läsa in datauppsättningen till sina program på nytt. Hitta ägaren via kolumnen Ägare eller välj för att öppna snabbmenyn på raderna för de båda beroende programmen Sales analysis och Extract. Välj Detaljer för att lista ägaren av programmet.
 3. Ägaren till de berörda programmen bör kontaktas och informeras om att deras program bör läsas in på nytt med den modifierade datauppsättningen Sales data.xlsx.

Välj Detaljer för att avgöra ägarna till berörda program som ska läsas in på nytt med modifierade datauppsättningar

Öppna Details för att lista ägaren till det beroende objektet

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!