Gå till huvudinnehåll

Arbeta med ursprung och påverkansanalys i Analytics

En komplicerad datawebb kan uppstå när olika datakällor korsas över flera system. Detta webb kan vara svårt att reda ut för att förstå vad som händer. Ursprung ger kompletta revisionsspår, enkla visuella flöden och vyer in i dessa pipelines. Dataursprungets roll är ovärderlig för affärsverksamheten, och ger möjligheten att förstå var data kommer från, hur dessa omvandlas och hur de rör sig in i, över och utanför er organisation.

Vad är ursprung på fältnivå

Dataanvändare kan visuellt se flödet för varje datafält – från den ursprungliga datakällan till slutanvändarprogram – för varje datatillgång som hanteras i Qlik Cloud. Detta ger dig en detaljerad förståelse för var och hur datafält hämtas eller skapas. Ursprung på fältnivå hjälper dig att lita på och förstå dina data på en djupare nivå och skapa effektiviteter i datapipelinen.

Qlik Cloud gör en tydlig åtskillnad mellan Ursprung och Påverkansanalys:

  • Ursprung representerar historiken för ett fält eller en datauppsättning, hela vägen tillbaka genom program och omvandlingar, till den ursprungliga datakällan. Ursprung besvarar frågor som: Varifrån kommer denna datauppsättning? Vilken är den ursprungliga källan? Hur beräknades den?

    Se Analysera ursprung för appar och datauppsättningar.

  • Påverkansanalys visar en nedströms vy över dataelements beroenden – vilka databaser, program, filer eller länkar som direkt eller indirekt skulle påverkas om värdet eller strukturen hos det specifika fältet ändrades. Påverkansanalys besvara frågor som: På vilka andra ställen används detta? Hur mycket används detta? Vad blir effekten om jag ändrar till detta?

    Se Analysera påverkansanalys för appar och datauppsättningar.

Du kan nå diagrammen och vyerna Ursprung och Påverkansanalys från flera ingångspunkter i Qlik Sense. inklusive datauppsättning och programbrickor eller direkt från ett Qlik Cloud-diagram. Mer information om att komma åt ursprung från ett diagram finns i Sammanfattningsvy för ursprung.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!