Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Uygulamalar ve veri kümeleri için etki analizini analiz etme

Etki analizi bir veritabanı, uygulama veya alan bağımlılıklarının ileriye dönük, aşağı akış bir görünümünü gösterir. Bir alanın değeri değişirse hangi veritabanlarının, uygulamaların, dosyaların, bağlantıların ve diğer kaynakların doğrudan veya dolaylı olarak etkileneceği hakkındaki soruları yanıtlar. Ayrıca değişiklikten etkilenen belirli alanlarda detaya inebilirsiniz.

Qlik Cloud, aşağı akış etkinin, belirli bir alan veya nesnenin dolaysız ve dolaylı bağımlılıklarını etkileşimli olarak inceleyebileceğiniz toplu bir özetini sağlar.

Aşağı akış köken; verilerinizdeki veya uygulamanızdaki değişikliklerden etkilenecek nesneleri analiz ettiği için etki analizi olarak adlandırılır. Bu nesneler temel düğümün bağımlı öğeleridir. Qlik Cloud, bir özet görünümünde bağımlı nesne türüne göre bilgi ve adet sağlar.

Belirli bir alanı inceleyen iş kullanıcıları, aşağı akış etkinin şu konularda içgörü sağlayan toplu bir özetini alabilir:

 • Bu alandaki değişiklikten veritabanları, dosya depolaması, uygulamalar ve bağlantılar dahil etkilenebilecek nesne türleri
 • Etkilenecek Power BI raporları ve panoları
 • Etkilenecek Qlik NPrinting raporları
 • Etkilenecek Power BI ve Tableau veri modelleri
 • Türe göre doğrudan ve dolaylı bağımlılıkların sayısı
 • Bir değişiklik yaparsanız etkilenecek öğelerin sahipleri

Verinizin nereden geldiğini ve üzerinde ne işlemler yapıldığını açıklayabilecek girdi, dönüşüm ve diğer geçmiş bilgileri gibi yukarı akış köken bilgilerini görüntülemek için verinin kökenini görüntüleyin. Bkz. Uygulamalar ve veri kümeleri için kökeni analiz etme

Etki analizi ızgarası sütunları

Izgaranın sağ üst köşesindeki sütun seçici simge sütunlar ile ilgilendiğiniz sütunları seçin. Sütun seçenekleri görüntülenen kaynak türüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Sütun seçenekleri aşağıdaki başlıkları içerebilir: Ad, Veri seti sayısı | tablolar | alanlar, Tür, Alan, Sahip, Son yeniden yükleme (uygulamalar), Son değiştirme (diğer kaynaklar), Eylemler.

Etki analizi ızgarası

Bilgi notuSahip ve Alan sütunlarında birden çok değer olduğunda, sahipleri ve alanları listeleyen bir araç ipucu belirir.

Etki analizi özet görünümü

Görünümünüze göre bir uygulamada veya veri kümesi kutucuğunda ya da satırında simgesini seçip ardından Etki analizi'ni seçerek etki analizini açın. Ayrıca bir veri kümesinin genel bakışından simgesini ve ardından Etki analizi'ni seçerek de bir etki analizi özet görünümüne erişebilirsiniz. Grafiklerde görünen diğer düğümlerin kökenine (yukarı akış) veya etki analizine (aşağı akış)  simgesini ve ardından Köken (Yeni temel düğüm olarak kullan) veya Etki analizi öğesini seçerek erişebilirsiniz.

Özet görünümde, görüntüleme için bağımlılıkların tümünü veya yalnızca doğrudan olanlarını filtreleyebilirsiniz. Doğrudan bağımlılıklara bir örnek, Application A adlı, Datafile B veri kümesini yükleyen bir uygulamadır. Burada Application A, Datafile B'ye doğrudan bağımlıdır. Dolaylı bağımlılığa bir örnek, C.qvd adlı, Application A uygulaması tarafından, Datafile B temel alınarak oluşturulan bir QVD'dir. Burada C.qvd, Datafile B'ye dolaylı olarak bağımlıdır.

Etki analizi özet görünümü bir uygulamadaki bağımlı alanları gösterir

Bir uygulamadaki bağımlı anaları gösteren etki analizi özet görünümü

Analiz edilmekte olan taban düğüm mavi renkle çevrelenir. Bağımlı öğeler, her türün adedi ile soldaki genel bakışta listelenir. Tür, odak üzerine geldiğinde ve ana ızgarada listelendiğinde yeşil bir kutuyla çevrelenir. Bağımlılık türlerine veritabanları, uygulamalar, dosya depolaması ve bağlantılar dahildir. Tür için listelenen bağımlı nesneler ana ızgarada listelenir. Satırı seçerek bu nesnelerde detaya gidebilirsiniz. Örneğin, bir uygulama önce tablo sonra alan düzeyinde detaya gider.

Bir alandaki değişikliğin etkisini araştırmak için temel düğüm nesnesinden detaya gidin ve ilgilendiğiniz bir alanın bağımlılıklarını görmek için o alanı seçin.

Temel düğümde detaya gidin ve belirli bir alana odaklanmak için o alanı seçin

Aşağıdaki eylemleri içeren bir menüye erişmek için odaklanılan bağımlı nesnenin satırında simgesini seçin:

Etki analizi özet görünümünde bağımlı nesnelerde gerçekleştirilebilecek eylemler

Bağımlılıklar ızgarasındaki eylemler menüsü

Düğüm ayrıntıları

Ayrıntılar o nesneye erişiminiz ile sınırlıdır. Ayrıntılar aşağıdaki bilgileri sağlayabilir:

 • Ad

 • Açıklama

 • Etiketler

 • Konum

 • Alan

 • Sahip

 • Oluşturan

 • Son değiştirme

Etki analizi özel görünümünden erişilen ayrıntılar görünümü

Etki analizi özeti bağlantısından ayrıntılar görünümü

İzinler

İzni olmayan kullanıcılar bağımlı kaynak adlarını, bağımlı uygulamaların Son yeniden yükleme sütununu veya diğer kaynak türlerinin Son değiştirme sütununu görüntüleyemez. Görüntüleme izinleri olmayan kullanıcılar ayrıca bağlam menüsünü görüntüleyemez ve kaynağın seçeneklerinde detaya inemez.

Etki analizi analiz etmek için kullanım örneği

Aşağıdaki örneğin bir kılavuzu için bkz.:

Etki analizi kullanım örnekleri

Örnek: Veri kümesinde değişiklik yapmanın etkisini anlama

Bir uygulama geliştirici olarak bir veri kaynağından sorumlusunuz ve Price alanını kaldırarak Sales data.xlsx veri kümesinde değişiklik yapmayı düşünüyorsunuz. Sorularınız şunlardır: Bu değişiklikten neler etkilenecek? Hangi sorunların halledilmesi gerekiyor? Kime bildirimde bulunmalıyım? Araştırmanıza veri kümesi kutucuğunda simgesini ve Etki analizi'ni seçerek başlıyorsunuz.

Sales data.xlsx veri kümesinin etki analizi özet görünümü

Etki analizi özet görünümü ile uygulamaların ve veri kümelerinin aşağı akış bağımlılıklarını görüntüleme

Etki analizi özeti, bu veri setinin 5 bağımlılığı olduğunu göstermektedir: veri kümesi 4 uygulamada (toplam 6 tablo) ve 1 dosya depolamasında (2 QVD) kullanılmaktadır. Dosya depolamasındaki QVD'ler; Sales data.xlsx temel düğümü ile yüklenen uygulamalardan oluşturuldukları için dolaylı bağımlılıklardır. Sales data.xlsx temel düğümünü genişletirseniz bir alan listesi açılır; Price alanını seçerseniz Price etki analizi için temel düğüm haline gelir. Listelenen bağımlılıklar azalarak Price alanında yapılacak bir değişiklikten etkilenecek uygulamaların sayısı 3'ye iniyor.

Aşağıdaki sorunların halledilmesi gerekiyor:

 1. Price alanı kaldırıldığında Sales data.xlsx veri kümesi yeniden yüklenmeli.
 2. Veri setini kendi uygulamalarına yüklemelerinin bildirilmesi için Sales analysis ve Extract bağımlı uygulamalarının sahipleriyle iletişime geçilmelidir. Owner sütunundan sahibi bulun veya Sales analysis ve Extract bağımlı uygulamanın ikisinin de satırlarında bağlam menüsünü açmak için simgesini seçin; uygulamanın sahibini listelemek için Ayrıntıları'ı seçin.
 3. Etkilenen uygulamaların sahibiyle iletişim kurulmalı ve uygulamasının değiştirilmiş Sales data.xlsx veri kümesiyle yeniden yüklenmesinin gerektiği kendisine bildirilmeli.

Değiştirilen veri setleriyle yeniden yüklenmesi gereken etkilenen uygulamaların sahiplerini belirlemek için Ayrıntılar'ı seçin.

Bağımlı nesnenin sahibini listelemek için ayrıntıları aç

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!