Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Ruimten beheren

Beheer ruimten vanaf de pagina Ruimten in de Beheerconsole. Ruimten in Qlik Cloud zijn aangewezen gebieden voor het organiseren van en samenwerken aan apps en gegevens.

De pagina Ruimten toont de naam, het type, de eigenaar, beschrijving en aanmaakdatum van de ruimte. Gebruik deze pagina voor het verwijderen, bewerken en maken van een nieuwe ruimte en voor het veranderen van de eigenaar.

De volgende types zijn ruimtetypes:

 • Persoonlijke ruimten: In persoonlijke ruimten kan alleen de eigenaar apps bewerken. U kunt in persoonlijke ruimten niet samen met anderen apps ontwikkelen. U kunt apps buiten uw ruimte delen, maar alleen om weer te geven. Gebruikers met de rol Maker persoonlijke analyse-inhoud kan analytische inhoud in persoonlijke ruimten maken.
 • Gedeelde ruimten: In gedeelde ruimten kunt u samen met een gesloten groep gebruikers apps ontwikkelen. De acties die u kunt uitvoeren met een app in een ruimte, wordt bepaald door uw machtigingen. Tenant- en analysebeheerders en gebruikers met de rol Maker Gedeelde Ruimte kunnen gedeelde ruimten maken. De maker van de ruimte kan leden toevoegen en kan hen machtigingen in de ruimte toewijzen. Voor meer informatie raadpleegt u Werken in gedeelde ruimten.
 • Beheerde ruimten: Beheerde ruimten maken het mogelijk om de toegang tot apps te beheren. Beheerde ruimten zijn beperkt tot leden. Rechten worden toegewezen aan leden wanneer ze worden toegevoegd aan een beheerde ruimte. Rechten bepalen waartoe leden toegang hebben in een ruimte. U kunt apps die u ontwikkelt in een persoonlijke of gedeelde ruimte publiceren in een beheerde ruimte. In een beheerde ruimte kunnen alleen de eigenaar van de ruimte en beoogde app-gebruikers de apps openen. Andere gebruikers kunnen apps openen als ze leesrechten hebben. Tenantbeheerders, analysebeheerders en gebruikers met de rol Maker Beheerde Ruimte kunnen beheerde ruimten maken. Voor meer informatie raadpleegt u Werken in beheerde ruimten.
 • Gegevensruimten: Gegevensruimten zijn beheerde delen van uw Qlik Cloud-tenant die worden gebruikt om gegevensprojecten in Qlik Cloud Gegevensintegratie te maken en op te slaan.Ga voor meer informatie naar Werken in ruimten in Qlik Cloud Gegevensintegratie.

Ondersteuning van grote apps inschakelen in een ruimte

Met ondersteuning van grote apps kunt u werken met apps die groter zijn dan de standaard app-grootte. Schakel het selectievakje Grote apps toestaan voor de ruimte in als u grote apps in een ruimte wilt gebruiken. Het selectievakje is beschikbaar als u een nieuwe ruimte maakt of een bestaande ruimte bewerkt.

In de kolom Grote apps toestaan in het venster Ruimten kunt u bekijken in welke ruimten grote apps zijn toegestaan.

Ondersteuning van grote apps inschakelen bij het maken van een nieuwe ruimte

Doe het volgende:

 1. In de Beheerconsole selecteert u Ruimten.

 2. Klik op Nieuwe maken boven de tabel Ruimten.
 3. Geef de ruimtegegevens op en schakel het selectievakje Grote apps toestaan in.
 4. Klik op Maken.

Ondersteuning van grote apps inschakelen in een bestaande ruimte

Doe het volgende:

 1. In de Beheerconsole selecteert u Ruimten.

 2. Klik op het menu Meer Meer voor een ruimte en selecteer vervolgens Ruimte bewerken.
 3. Schakel het selectievakje Grote apps toestaan in.
 4. Klik op Opslaan.
InformatieOndersteuning van grote apps is geen standaardfunctie in Qlik Cloud Analyse. Als u capaciteit wilt aanschaffen om te kunnen werken met grote apps, neem dan contact op met Qlik Sales. Ga voor meer informatie naar Ondersteuning van grote apps.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!