Ana içeriğe geç

Alanları yönetme

Alanlar, Yönetim Konsolu'da Alanlar sayfasından yönetilir.

Alanlar sayfasında alan adı, alan türü, alan sahibi, alanın açıklaması ve alanın oluşturulma tarihi listelenir. Alanı silme, sahibini değiştirme, alanı düzenleme veya yeni bir alan oluşturma işlemleri için bu sayfayı kullanın.

Alan türleri aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel alanlar: Kişisel alanlarda yalnızca sahibi uygulamaları düzenleyebilir. Kişisel alanlarda uygulamaları birlikte geliştiremezsiniz. Uygulamalarınızı alanınız dışında paylaşabilirsiniz, ancak uygulamalar sadece görüntülenebilir.
  • Paylaşılan alanlar: Paylaşılan alanlar, uygulamaları kapalı bir kullanıcı grubuyla birlikte geliştirmenizi sağlar. Bir alandaki uygulama ile yapabileceğiniz eylemler, izinler ve lisansınız ile belirlenir. Bir kiracı yöneticisi tarafından etkinleştirildiğinde, Professional lisansına sahip kullanıcılar hub'da paylaşılan alanlar oluşturabilir ve ardından üyeler ekleyip alanda onlara izinler atayabilir. Kiracı ve analiz yöneticileri veya paylaşılan alan oluşturucu rolüne sahip kullanıcılar da paylaşılan alanlar oluşturabilir.
  • Yönetilen alanlar: Yönetilen alanlar, uygulamalara yönetilen erişim sağlar. Yönetilen alanları yalnızca üyeler kullanabilir. İzinler, üyeler yeni bir yönetilen alana eklendiklerinde atanır. İzinler, üyelerin bir alanda nelere erişebileceğini tanımlar. Kişisel veya paylaşılan alanda geliştirilen uygulamalar, yönetilen alanlara yayınlanabilir. Yalnızca alan sahipleri ve hedef uygulama kullanıcıları yönetilen alandaki uygulamaları açabilir. Diğer kullanıcılar, görüntüleme iznine sahipse uygulamaları açabilir. Yalnızca kiracı ve analiz yöneticileri veya yönetilen alan oluşturucu rolüne sahip kullanıcılar yönetilen alanlar oluşturabilir.
  • Veri alanları: Veri varlıkları oluşturmak, yönetmek ve paylaşmak için belirlenmiş alanlar. Bir veri alanı oluşturmak için kiracı yöneticisi veya veri yöneticisi olmanız ya da veri alanları oluşturmanıza izin veren özel bir role sahip olmanız gerekir. Veri alanını oluşturan kullanıcı veri alanının sahibidir. Sahip, alana katılmak için başka kullanıcılar ekleyebilir ve bunlara veri alanı içinde roller atayabilir. Alan rolleri, her üyenin alanda hangi izinlere sahip olduğunu ve veri alanında veri varlıklarını düzenleme, ekleme ve kullanma gibi işlemleri yapıp yapamayacağını belirler. Veri alanları Veri ana sayfasından yönetilir, ancak gerekli rollere sahip veri alanı üyeleri veri alanına göz atabilir ve Analiz ana sayfasından belirli veri varlıklarını kullanabilir.

Genişletilmiş uygulamalar ve ayrılmış kapasite

Genişletilmiş uygulamalar ve ayrılmış kapasite sayesinde daha büyük uygulamalarla çalışabilirsiniz. Alan oluştururken veya düzenlerken genişletilmiş uygulamaları veya ayrılmış kapasiteyi alanlara atayabilirsiniz.

Bilgi notuGenişletilmiş uygulamalar ve ayrılmış kapasite, Qlik Sense Enterprise SaaS uygulamasında standart özellikler değildir. Genişletilmiş uygulamalar veya ayrılmış kapasite satın almak istiyorsanız Qlik Sales ile görüşün.

Genişletilmiş uygulamaları veya ayrılmış kapasiteyi bir alana atama

Aşağıdakileri yapın:

  1. Yeni alan oluşturma ve mevcut bir alanı düzenleme ile ilgili pencerelerde Genişletilmiş uygulamalar veya Ayrılmış kapasite seçeneğini belirleyin.

    İmlecinizi bilgi işaretinin üzerine getirdiğinizde genel amaçlı olan ve yeniden yüklemeler için altyapıların adları görüntülenir. Ancak, bu altyapıların sağlandığı ilk seferse bilgi "Altyapı yok" şeklinde olur.

  2. Oluştur/Kaydet seçeneğine tıklayın.
Bilgi notuAltyapıların adlarını görseniz de bunların hemen kullanılamadığını unutmayın. Altyapıların sağlanması birkaç dakika sürebilir. Altyapıların etkinleştirilip etkinleştirilmediğini test etmek için bir uygulama yükleyip açmayı deneyebilirsiniz. Uygulama açılırsa etkinleştirme tamamlanmış demektir.

Genişletilmiş uygulamaları veya ayrılmış kapasiteyi etkinleştirdiğinizde olduğu gibi, ayrılmış altyapılardan diğerlerine geçiş tamamlanmadan önce devre dışı bırakma da zaman alır. Beklenmeyen kapanmaları engellemek için başlatılan oturumlar korunur. Geçişin tamamlanması için tüm altyapılarda uygulamaların kapatılması gerekir.

Daha fazla bilgi için bkz. Genişletilmiş uygulamalar ve ayrılmış kapasite .