Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zarządzanie przestrzeniami

Przestrzeniami zarządza się w funkcji Konsola zarządzania, na stronie Przestrzenie.

Strona Przestrzenie prezentuje nazwę, typ, właściciela, opis i datę utworzenia przestrzeni. Strony tej można użyć do usuwania przestrzeni, zmiany właściciela, edycji i tworzenia nowych przestrzeni.

Dostępne typy przestrzeni:

 • Przestrzenie prywatne: W przestrzeniach prywatnych tylko właściciel może edytować aplikacje. Nie możesz współtworzyć aplikacji w przestrzeni prywatnej. Można udostępniać aplikacje poza takimi przestrzeniami, ale tylko w celu wyświetlania. Użytkownicy z rolą Twórca zawartości do analizy prywatnej mogą tworzyć treści analityczne w przestrzeniach osobistych.
 • Przestrzenie udostępnione: Przestrzenie udostępnione pozwalają na łatwe współtworzenie aplikacji w ramach zamkniętej grupy użytkowników. Działania, jakie możesz wykonywać w odniesieniu do aplikacji w przestrzeni, zależą od Twoich uprawnień indywidualnych. Administratorzy dzierżawy i analityki oraz użytkownicy mający rolę Twórca przestrzeni udostępnionej mogą tworzyć przestrzenie udostępnione. Twórca przestrzeni może dodawać członków i przypisywać im uprawnienia w swojej przestrzeni. Więcej informacji zawiera temat Praca w przestrzeniach udostępnionych.
 • Przestrzenie zarządzane: Przestrzenie zarządzane zapewniają kontrolowany dostęp do aplikacji. Przestrzenie zarządzane są ograniczone do członków. Uprawnienia są przypisywane członkom, gdy oni są dodawani do przestrzeni zarządzanej. Uprawnienia określają, do jakich zasobów członkowie mogą mieć dostęp w przestrzeni. Aplikacje tworzone w przestrzeni prywatnej lub udostępnionej mogą być publikowane w przestrzeni zarządzanej. Tylko właściciele przestrzeni i docelowi użytkownicy aplikacji mogą otwierać aplikacje w przestrzeni zarządzanej. Inni użytkownicy mogą otwierać aplikacje, jeśli dysponują uprawnieniami do wyświetlania. Przestrzenie zarządzane mogą tworzyć administratorzy dzierżaw i analityki oraz użytkownicy z rolą Twórca przestrzeni zarządzanej. Więcej informacji zawiera temat Praca w przestrzeniach zarządzanych.
 • Przestrzenie danych: Przestrzenie danych to zarządzane obszary dzierżawy Qlik Cloud, które służą do tworzenia i przechowywania projektów danych w Integracji danych Qlik Cloud. Więcej informacji zawiera temat Praca w przestrzeniach w Qlik Cloud Data Integration.

Obsługa dużych aplikacji

Obsługa dużych aplikacji umożliwia pracę z aplikacjami o rozmiarach większych niż standardowe. Aby używać dużych aplikacji w przestrzeni, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na duże aplikacje dla danej przestrzeni. To pole wyboru jest dostępne podczas tworzenia nowej przestrzeni lub edycji już istniejącej.

Przestrzenie, które zezwalają na duże aplikacje, możesz zobaczyć w kolumnie Zezwalaj na duże aplikacje w tabeli Przestrzenie.

Włączanie obsługi dużych aplikacji podczas tworzenia nowej przestrzeni

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania wybierz Przestrzenie.

 2. Kliknij Utwórz nową nad tabelą Przestrzenie.
 3. Wprowadź szczegóły miejsca i zaznacz pole wyboru Zezwalaj na duże aplikacje.
 4. Kliknij polecenie Utwórz.

Włączanie obsługi dużych aplikacji w istniejącej przestrzeni

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania wybierz Przestrzenie.

 2. Kliknij menu więcej Więcej danej przestrzeni, a następnie wybierz polecenie Edytuj przestrzeń.
 3. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na duże aplikacje.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.
InformacjaObsługa dużych aplikacji nie jest standardową funkcją w Analityka Qlik Cloud. Jeśli chcesz kupić pojemność do pracy z większymi aplikacjami, skontaktuj się z działem sprzedaży Qlik. Więcej informacji zawiera temat Obsługa dużych aplikacji.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!