Przeskocz do zawartości głównej
Zarządzanie przestrzeniami

NA TEJ STRONIE

Zarządzanie przestrzeniami

Przestrzeniami zarządza się w funkcji Konsola zarządzania, na stronie Przestrzenie.

Strona Przestrzenie prezentuje nazwę, typ, właściciela, opis i datę utworzenia przestrzeni. Strony tej można użyć do usuwania przestrzeni, zmiany właściciela, edycji i tworzenia nowych przestrzeni.

Dostępne typy przestrzeni:

  • Przestrzenie prywatne: W przestrzeniach prywatnych tylko właściciel może edytować aplikacje. Nie możesz współtworzyć aplikacji w przestrzeni prywatnej. Można udostępniać aplikacje poza takimi przestrzeniami, ale tylko w celu wyświetlania.
  • Przestrzenie udostępnione: Przestrzenie udostępnione pozwalają na łatwe współtworzenie aplikacji w ramach zamkniętej grupy użytkowników. Działania, jakie możesz wykonywać w odniesieniu do aplikacji w przestrzeni, zależą od uprawnień i posiadanej licencji. Po włączeniu tej funkcji przez administratora dzierżawy użytkownicy z licencją profesjonalną mogą tworzyć przestrzenie udostępnione w hubie, a następnie dodawać członków i przypisywać im uprawnienia do przestrzeni. Administratorzy dzierżawy i analityki oraz użytkownicy mający rolę twórcy przestrzeni zarządzanej mogą także tworzyć przestrzenie współdzielone.
  • Przestrzenie zarządzane: Przestrzenie zarządzane zapewniają kontrolowany dostęp do aplikacji. Przestrzenie zarządzane są ograniczone do członków. Uprawnienia są przypisywane członkom, gdy oni są dodawani do przestrzeni zarządzanej. Uprawnienia określają, do jakich zasobów członkowie mogą mieć dostęp w przestrzeni. Aplikacje tworzone w przestrzeni prywatnej lub udostępnionej mogą być publikowane w przestrzeni zarządzanej. Tylko właściciele przestrzeni i docelowi użytkownicy aplikacji mogą otwierać aplikacje w przestrzeni zarządzanej. Inni użytkownicy mogą otwierać aplikacje, jeśli dysponują uprawnieniami do wyświetlania. Tylko administratorzy dzierżawy i analityki oraz użytkownicy mający rolę twórcy przestrzeni zarządzanej mogą tworzyć przestrzenie zarządzane.
  • Przestrzenie danych: Wyznaczone przestrzenie do tworzenia i udostępniania zasobów danych oraz zarządzania nimi. Aby utworzyć przestrzeń danych, musisz być administratorem dzierżawy lub administratorem Danych albo mieć specjalną rolę, która umożliwia tworzenie przestrzeni danych. Użytkownik, który utworzy przestrzeń danych, staje się jej właścicielem Właściciel może dodawać innych użytkowników, aby dołączyli do przestrzeni danych i przypisywać im w niej role. Role przestrzeni określają, jakie uprawnienia ma w niej każdy członek i czy może on edytować, dodawać i wykorzystywać zasoby danych z przestrzeni danych. Przestrzeniami danych zarządza się ze strony głównej Danych, ale członkowie przestrzeni danych z wymaganymi rolami mogą przeglądać przestrzeń danych i wykorzystywać określone zasoby danych ze strony głównej Analityki.

Rozszerzone aplikacje i dedykowana pojemność

Dzięki rozszerzonym aplikacjom i dedykowanej pojemności można pracować z większymi aplikacjami. Rozszerzone aplikacje lub dedykowaną pojemność można przypisać do przestrzeni podczas ich tworzenia lub edycji.

InformacjaRozszerzone aplikacje i dedykowana pojemność nie są standardowymi funkcjami w Qlik Sense Enterprise SaaS. Jeśli chcesz kupić rozszerzone aplikacje lub dedykowaną pojemność, skontaktuj się z działem sprzedaży Qlik.

Przypisywanie rozszerzonych aplikacji lub dedykowanej pojemności do przestrzeni

Wykonaj następujące czynności:

  1. W odpowiednich oknach do tworzenia nowej przestrzeni i edycji istniejącej wybierz opcję Rozszerzone aplikacje lub Dedykowana pojemność.

    Kiedy aktywujesz kursorem znak informacyjny, zobaczysz nazwy aparatów do celów ogólnych i do przeładowań. Jeśli jednak aparaty będą inicjowane po raz pierwszy, pojawi się informacja „Brak aparatów”.

  2. Kliknij Utwórz/Zapisz.
InformacjaNależy pamiętać, że nawet jeśli widać nazwy aparatów, nie są one od razu dostępne do użytku. Zainicjowanie aparatów może potrwać kilka minut. Aby sprawdzić, czy aparaty zostały aktywowane, można przesłać aplikację i spróbować ją otworzyć. Jeśli aplikacja jest otwarta, aktywacja została zakończona.

Podobnie jak w przypadku aktywacji rozszerzonych aplikacji lub dedykowanej pojemności dezaktywacja zajmie trochę czasu, zanim zostanie zakończone przełączanie z aparatów dedykowanych na inne. Rozpoczęte sesje są zachowywane w celu uniknięcia nieoczekiwanych zamknięć. Wymagane jest, aby aplikacje były zamknięte na wszystkich aparatach, co pozwoli na przeprowadznie przełączenia.

Więcej informacji zawiera temat Rozszerzone aplikacje i dedykowana pojemność .