Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Sample

Prefiks sample w instrukcji LOAD lub SELECT służy do ładowania ze źródła danych losowej próbki rekordów.

Składnia:  

Sample  p ( loadstatement | selectstatement )

Wyrażenie, które jest obliczane, nie definiuje, jaki procent rekordów z zestawu danych zostanie załadowany do aplikacji Qlik Sense, tylko prawdopodobieństwo załadowania do aplikacji każdego z wczytywanych rekordów. Innymi słowy, wartość p = 0.5 nie oznacza, że zostanie załadowane 50% wszystkich rekordów, tylko że każdy rekord ma 50% szans na zostanie załadowanym do aplikacji Qlik Sense.

Argumenty
Argument Opis
p

Dowolne wyrażenie, które zwraca wartość liczbową większą od 0, a mniejszą lub równą 1. Liczba określa prawdopodobieństwo odczytania konkretnego rekordu.

Wszystkie rekordy zostaną odczytane, ale tylko niektóre z nich zostaną załadowane do aplikacji Qlik Sense.

Kiedy używać

Funkcja Sample jest przydatna, kiedy chcemy pobrać próbkę danych z dużej tabeli, aby zrozumieć ich naturę, rozkład lub zawartość pola. Dzięki temu, że pobierany jest podzbiór danych, są one szybciej ładowane, co umożliwia szybsze testowanie skryptów. W odróżnieniu od funkcji First, funkcja Sample pobiera dane z całej tabeli, a nie tylko z kilku pierwszych wierszy. W niektórych przypadkach pozwala to uzyskać dokładniejszą reprezentację danych.

Poniższe przykłady pokazują dwa możliwe zastosowania prefiksu skryptu Sample:

Sample 0.15 SQL SELECT * from Longtable;

Sample(0.15) LOAD * from Longtab.csv;

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji i skryptów w Analityka Qlik Cloud.

Przykład 1 – Próbka z tabeli wbudowanej

Przykład 2 – Próbka z automatycznie wygenerowanej tabeli

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!