Przeskocz do zawartości głównej

Left

Prefiksy Join i Keep mogą być poprzedzone prefiksem left.

Podanie go przed prefiksem join oznacza, że ma być używane lewe sprzężenie. Wynikowa tabela będzie zawierać tylko te kombinacje wartości pól z pierwotnych tabel danych, dla których wartości pola łączącego są obecne w pierwszej tabeli. Podanie go przed prefiksem keep oznacza, że przed zapisaniem w aplikacji Qlik Sense druga tabela surowych danych ma zostać zredukowana do części wspólnej z pierwszą tabelą.

InformacjaSzukasz funkcji ciągu znaków według tej samej nazwy? Zob.: Left — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Składnia:  

Left ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement | selectstatement)

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
tablename Tabela nazwana, która ma być porównana do załadowanej tabeli.
loadstatementlub selectstatement Instrukcja LOAD lub SELECT dla załadowanej tabeli.

Dowiedz się więcej